BOLDOG ÚJESZTENDŐT!

Mi vagyunk a vilag

Év utolsó napja közeleg. Örüljünk, vigadjunk, ünnepeljünk, hogy vége van az évnek!

Bú, bánat nehézség elmúlt az ó-évvel. Ha valami nem úgy sikerült, ahogy szeretnénk, kár azon búslakodni.

"Tehet alatt nő a pálma!" Soha nem kapunk olyan terhet, amit nem tudunk elvinni, nem vagyunk képesek megoldani. Okuljunk a hibáinkból és vigyük tovább a tanításukat. Emlékezzünk és vigyük tovább a következő évre azt a sok jót, ami történt velünk, legyünk hálásak, hogy megélhettük.

Minden tudjuk, hogy extra nehéz világhelyzetben vagyunk, mert korszakváltás folyik a bolygón. A JÖVŐ ÉV AZ ÚJ KORSZAK NYITÓ ÉVE LESZ, mutatják a csillagok, de igazán csak 2025-26-ban fogjuk ezt megérezni. Ami felülről nézve rendkívül felemelő, az az ember mindennapjait tekintve, bizony nehéz lehet.
Most szükség van mindarra, - ha eddig nem tettük meg és elhanyagoltuk -, az erőösszpontosításra, a kreativitásra, a hitre. Létszükséglet egységbe kapcsolódni, összefogni égen és földön, közösségeket létrehozni, mert együtt könnyebb lesz. NINCS TÖBB IDŐ! Az emberiség drámájának utolsó felvonását éljük.

Az ember Isteni lény, teremtő erővel rendelkezik. Szabad, akkor, ha képes a krisztusi magjához kapcsolódni. EZ A TITOK !!! Ha a SZELLEMÜNK EREJÉVEL ÉLÜNK, KAPCSOLÓDUNK A KOZMIKUS ERŐKHÖZ ÉS EGYMÁSSAL IS EGYSÉGBE KOVÁCSOLÓDUNK, AKKOR MEGVALÓSUL AZ ISTENI TERV, ÉS EZ A KÉKBOLYGÓ, FÉNYBOLYGÓVÁ VÁLIK. Rajtunk múlik, hogy milyen lesz az új korszak. Az Isteni Terv csak úgy teljesül, ha Te és én és Mi együtt végrehatjuk. Mi emberek tudjuk a fényt leföldelni. Rajtunk múlik, hogy ez a bolygó az unokáink számára maga lesz a paradicsom, vagy a bolygó az emberiséggel együtt a sötétség rabjává válik. Nagy a felelősségünk, mivel szabad akarattal rendelkezünk, ezért nem vagyunk vétlenek a történésekben.

El sem tudjuk képzelni, hogy mennyit tehetünk, ha minél több és nagyobb spirituális csoportokat hozunk létre és együtt imádkozunk, mantrázunk, meditálunk, lehozzuk a fényt az anyagba, hogy az fizikai sík sötétségét megvilágosítsuk, ezáltal az anyag sűrűségét csökkentsük. Emlékezzünk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, emlékezzünk a Földanyával és Égapával való egységünkre, hogy Mi MIND EGYEK VAGYUNK. De nem csak spirituális vonatkozásban, hanem az anyag szintjén is teremtő közösségeket hozunk létre.

Minden év január elsejének az asztrológiai koordinátái azonosak, mindig ismétlődik a kozmikus üzent. Kozmikus nagyjelentőségű tanács, amit fontos megérteni, befogadni és alkalmazni.

Az ég keleti- nyugati (Aszcendens – Deszcendens) tengelye a Mérleg- Kos jegyekben áll.

Az égi üzenet a következő:

Béke akkor lesz, ha önmagadban békét teremtesz. Míg benned harc van, addig a külső világban is "háború "dúl.

Az igazságra akkor találsz, ha magadban csendet, békét teremtesz, mert csak akkor tudsz a szellemed bölcsességéhez kapcsolódni.

Minden belülről indul ki, a külső világ azt tükrözi.

A déli-északi tengely (IC-MC) a Bak – Rák jegyekben áll.

Az ember csodálatos lény a teremtő Istenek teremtő képességet adtak neki, törekszik fel-fel, hogy a teremtőit meghaladja. A technikai tudással, magas technológiával nagyon magasra el lehet érni, de ha elkülönültség van, nincs ott az egység ereje, ami a szeretet ereje, akkor az alkotásból rombolás, pusztítás lesz. Ezt megtapasztalhatjuk társadalmak, nemzetek szintjén, de a kisebb emberi közösségekben is, a családban.

Az új korszakban nagyon fontos szerep jut a nőknek, akik a méhükön át elsődlegesen tudják befogadni a Földanya tápláló, gyógyító energiáit és megtestesíteni, továbbsugározni szeretetükön át a férfiaknak. Ha ez működik, akkor az emberiség harmóniába kerül a Földanyával, úgymint a Földön élő minden lénnyel, és az Égatyával és Földanyával együttműködve, „paradicsomot” teremt.
Hittel és bizalommal kezdjük az Újesztendőt. Legyünk hálásak Égatyának és Földanyának, hogy ennek a rendkívüli korszaknak a teremtői lehetünk, együtt a kozmikus segítőkkel. Kérjük az áldásukat, a segítségüket.

Bízzunk önmagunkban, az erőnkben, a kreativitásunkban, a családunkban, a barátainkban, akikre mindig számíthatunk. Higgyünk abban, hogy bármilyen nehéz lesz, de mi úrrá leszünk rajta, mert tudjuk a célt, hogy egy Fénybolygót építünk fel az unokáink számára. Kérjük ehhez mindazokat, akik előttünk mentek, kérjük mindazokat is, akik utánunk jönnek, hogy egyesítsük az erőnket, egyesítsük a tudásunkat, hogy együtt egy szép, boldog jövőt álmodjunk meg.

Ne feledjük, hogy az erő a szeretetben, az örömben, a szépségben van. Töltekezzünk fel vele!

Holnap ünnepeljünk, örüljünk és bízzunk abban, hogy egy boldog évet nyitunk 2023 január elsején.

Szívem teljes szeretetével kívánom Mindnyájatoknak!

Fanni

2022.12.30