ÚJ HOLD ÉGI KONSTELLÁCIÓJÁRÓL, A SZENT HAL GYÓGYÍTÓ ENERGIÁJÁRÓL

Szent Hal

Újhold augusztus 27.-én 9:18:35 órakor születik. A Szűz jegy/Oroszlán csillagkép 4 fok 4 ’ a pontos pozíciója.

A Naprendszer uraként a Nap irányítja a Földön a teremtési folyamatot. Minden Újhold a két fényhozó szent násza. Ekkor a Hold megtermékenyül a Nap kódjaival és sugározza azt a következő Holdhónapban, irányítva a földi teremtő folyamatokat. Emiatt nagy jelentősége van minden Újhold égi konstellációjának, fontos, hogy az üzeneteit megértsük.

Az ÚJHOLD együttáll a DENEBOLA állócsillaggal. Denebola, az Oroszlán farkán található, második legfényesebb csillag az Oroszlán csillagképben. Hatalmas, feszítő, megtermékenyítő erővel ruházza fel az Újholdat. Hold a mundán asztrológiában a népet jelenti. Felszínre hozhatja a felszabadító, lázadó indulatokat a társadalmi konvenciók ellen.

Július 30.-december 19.-ig (többször írtam róla az augusztusi energiák elemzésekor, a Kos jegyben haladó Keiron a Karmatengellyel karmaketrecet alkot. Az a jelentése, hogy a Föld új kozmikus ciklusba áttérése, az átalakulási folyamat azért olyan nehéz, mert terheli az emberiséget a sok ezer éves negatív karmája. Minél erőteljesebb a Földre zúduló fény, annál erősebb a karmikus tisztulás. A Karmatengely Felszálló csomópontja a mutatja emberiség szinten a karmikus feladatot. Ez a pont aug.1-2-án totálisan együttállt az Uránusszal és a Marssal, amelyet látva nem lehet kétségünk arról, hogy mi az irány. Uránusz az a hatalmas energia, amely lerombolja az előző ciklus társadalmi-gazdasági-ideológai képződményeit. Augusztusi Telihold megvilágította ezt a helyzetet (Karmatengely keresztkvadrátja a teliholddal).

Nagyon fontos megértenünk a Keiron, a sebzett gyógyító archetípusának kozmikus helyzetét, a Kos jegyben, a Halak csillagkép visszaúszó fonatán. A Kos jegyhelyzet mutatja, hogy emberiség szinten, az agresszióval, háborúkkal, vérrel szerzett negatív karmáról van szó. Ennek alapja az ego, az emberi önzés. Az ember szíve bezárul, elzárja magát az esszenciájától a Lélektől a Szellemétől, az örök, halhatatlan részétől. Elzárja magát önnön természetétől, a többi embertől, a Földanyától. Az az eszme irányítja, hogy a túlélés miatt, az embernek, népeknek joga van megalázni, megkínozni, meggyilkolni, leigázni a többi embert, népeket, akár az egész bolygót. Joga van eltaposni a gyengéket, az erősé a dicsőség. Az ember hatalmasabb Istennél is, ezért kísérletezhet a bolygó minden lényével, mindent megtehet, kiirthatja, tönkre teheti azt.

Jelenleg itt állunk, ami tovább nem mehet, mert megsemmisíti az ember a saját faját, együtt az élő természettel, magával a bolygóval.

KEIRON csillagképi helyezete, a Halak csillagkép visszaúszó fonalán azt mutatja, hogy visszajöttünk, itt vagyunk most 7 milliárdan, az emberiség drámájának összes szereplője, hogy ezen változtassunk. A visszaúszó hal fonata, ahol a hős elindul a megvilágosodás útvonalán. Keiron, mint archetípus a sebzett gyógyító, aki végtelenül sokat szenvedett, a nehéz tapasztalatokból rengeteget tanult, bölccsé, mások gyógyítójává vált. Végül a fény, a tűz Istenének, Prométheeusnak hatására, Zeusz őt az égre emelte. Csodálatos jelképe az embernek, mutatja, merre van az emberiség útja. A sok ezer év szenvedése hőssé avat bennünket, ha elindulunk a fény ösvényén. Képesek vagyunk magunkat és embertársainkat meggyógyítani, egész emberiség szinten meggyógyulni, ugyanúgy meggyógyítani a természeti környezetünket.

Az égi helyzet kiemelkedően fontos szereplője Teliholdkor a VÉNUSZ, amely ugyanott áll, mint ahol a Nap, az augusztusi teliholdkor, KARMAOLDÓ, GYÓGYÍTÓ ENERGIÁT SUGÁROZ. (Augusztus 8.-ról szóló elemzésemben írtam erről a gyógyító energiáról.). A Vénusz kereszt kvadrátolja a Karmatengelyt, kvadrát kapcsolatban van az Uránusszal, és messianisztikus fényszöget, trigont vet a Keironra, ÁLDOTT, GYÓGYÍTÓ FELOLDÓ ENERGIÁVAL TELÍTI, OLDJA AZ EMBERISÉG ÖSSZESŰRŰSÖDÖTT KARMÁJÁT, amiről az előbbiekben írtam. Ugyanis az ENERGIA, AMIT A VÉNUSZ MOST SUGÁROZ, NAPRENDSZEREN TÚLMUTATÓ ISTENI ENERGIA. RENDKÍVÜLI AZ ÜZENETE, MIVEL A VÉNUSZT ÁTHATJA A SUALOCIN állócsillag energiája. Sualocin a SZENT HAL, A DELFIN CSILLAGKÉP LEGFÉNYESEBB CSILLAGA.

Mutatja az emberiségnek az utat, hogy mi a cél, amit elérjünk, milyenné váljunk, hogyan éljünk egymással, milyen világot hozzunk létre, milyen tulajdonságokat fejlesszünk ki magunkban.

DELFIN a Lélekvezető. A spirituális mesterek szimbóluma. Delfin alakjában maga a Napisten ölt testet. Az újjászületés, a jelen életen belüli megújulás, a gyermeki tisztaság szimbóluma. Lélekvezető szimbóluma, amely a legnagyobb nehézségek idején mutatja az utat. A mélylélek fényfolyamatait szimbolizálja. A Delfinből a nagy hal, a Cet fog majd megszületni, ha felvállalja a megváltás ösvényét, azon előre halad.

Ez a Delfin energia az egész Újhold periódusában a megtisztulás, az új életkezdés, az érzelmek uralásának, a megújulásnak az energiáját árasztja. Tekintettel arra, hogy a Vénuszon hat át, békét, harmóniát sugároz minden társas kapcsolatban az egész planétán.

Ez az energia paradigma váltó energia. Ezen a bolygón a CETEK, DELFINEK PÉLDÁT MUTATNAK NEKÜNK, EMBEREKNEK. Egyikőjük sem akar első lenni, győzni a többi felett, a többit eltiporni. Végzik ősidőktől kezdve, ami ezen a bolygón a kozmikus feladatuk, végrehajtva az Isteni tervet. Csoportokban élnek egymással, egymást segítve, örömben, békében, harmóniában.

Összefoglalva: A szeptemberi holdhónapban folytatódik az emberiség felébredési folyamata. Rendkívül erőteljesek lesznek az erre inspiráló energiák. Ismerjük fel, hogy nincs más utunk, mint a múlt karmáját feldolgozni, megtisztulni, magunk mögött hagyni. Higgyünk az Új Föld létrejöttében. Mindent tegyünk meg, hogy képesek legyünk az egyre erősödő fényt magunkba engedni, hogy fénytestünk feléledjen - nagyon komolyan vegyük a spirituális, a belső munkát. A bolygón elindultak a felszabadító energiák, amelyek elsöprik a múlt gazdasági és társadalmi-ideológiai képződményeit. Mindent tegyünk meg azért, hogy ebben a szerepünket tudásunk legmagasabb szintjén, tudatosan, belső békével felvértezve végezzük. Ne vegyünk részt semmilyen agresszív ártó tevékenységben. Minden tettünket a szeretet elve vezérelje, „MINDENKINEK JÓ” Az Újhold időszakát a Szent Hal energiája (Sualocin) járja át, kapcsolódjunk ehhez az áldást hozó, gyógyító energiához.

Vigyázzatok magatokra, a testetekre, a fizikai környezetetekre, óvjátok a családotokat. Éljetek szeretetben, legyetek minél többet azokkal, akik kedvesek a szíveteknek. Legyetek vidámak, örüljetek az életnek. Szeptember a nyárutó gyönyörű szép. Örüljetek a jelennek és annak, hogy egy boldog, szabad jövő felé haladunk.

Szeretettel

Fanni