ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART….

Duna

Augusztus 20.-án délben egy rendkívüli égi konstelláció pontosodik be.

KEGYELMI ENERGIÁT SUGÁROZ AZ ÉG. ÜZENET ÉRTÉKŰ A MAGYARSÁGNAK, HOGY AZ ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPÉN és éppen akkor, amikor a HARANG SZÓL A MAGYARSÁG DICSŐ GYŐZELMÉRŐL, amelyet Hunyadi János aratott az elnyomó török felett.

SZOMBATON DÉLBEN 12 ÓRAKOR KÉRLEK, ÁLLJ MEG, AKÁRHOL IS VAGY. FIGYELJ BEFELÉ, HOGY ÁTJÁRJON A DICSŐ PILLANAT ENERGIÁJA. IMÁDKOZZ: ISTEN ÁLDJON MEG MINDEN MAGYAR EMBERT, AKÁRHOL IS ÉL A BOLYGÓN, ÉS ÁLDJA MEG A SZENT HAZÁNKAT, A KÁRPÁT HAZÁT.

A HÁLATELT SZÍVVEL MONDOTT IMÁNKKAL ELVETJŰK A MAGOKAT A DICSŐ KÁRPÁT HAZA MEGTEREMTÉSÉHEZ.

Mit mutat az égi kép?

Rendkívüli, Naprendszeren túlmutató energiát sugároz, mivel meghatározóak az állócsillag együttállások, mint a SZÍRIUSZ, ALCYONE (PLEJÁDOK), REGULUS. Megborzongtam minden porcikámban, amikor megláttam ezt a konstellációt.

Szíriusz az apánk, Plejádok az anyánk. A sok csillagnemzetség között, akik a teremtő magjaikat adták az ember teremtéséhez, két meghatározó faj volt: az apai oldalt a Szíriusz és az anyai oldalt a Plejádok képviselték.

Jó szülőkként, mind a szíriusziak, mind a plejádiak ősidők óta segítik az emberiséget, tanítják, vezetik. Idők folyamán fényküldötteket küldtek a sötétség uralma ellen, mint Jézus Krisztust. Különösen a sorsfordító időkben mellettünk álltak, amilyen mostani idő. Ez a konstelláció emiatt is üzenet értékű: tudjuk azt, hogy most is mellettünk állnak, kapcsolódjunk, kérjük a segítségüket.

Az égi Aszcendens, az Én pontja együtt áll a Szíriusszal és a Zuben Elgenubival, a Mérleg csillagkép legfényesebb csillagával, egyidejűleg a Leszálló Holdcsomóponttal is.

A Szíriusz a Tejút egyik oszlopa, a kapu az égi és a földi világ között, az átjáró. A kaput az Anubisz őrzi, csak az mehet át, akik megtisztult.

Égi kép kihangsúlyozza, hogy zsigeri szinten rendelkezik az emberiség tapasztalattal és tudással a felemelkedéshez. Gondoljunk a nemzetünk nagyjaira is. Mindazokra, akik már életükben elérték a megvilágosodást, a Pálos Atyákra, a Szentjeinkre. Mind velünk vannak és segítenek bennünket szeretet-bölcsességükkel. A Szíriuszhoz kapcsolódás aktiválja ezt a tudást. Legbelül tudjuk, hogy A FEJLŐDÉS KULCSA A SZERETET. Elbukunk, ha nem tisztítjuk ki magunkból, ami nem szeretet. Jézus Krisztus, aki a Szíriusz mestere, mutatja nekünk a fénybe való visszatérés útját. Nagyon fontos, hogy kérjük a segítségét, imádkozzunk hozzá. Ez az égi konstelláció: GYÓGYÍTÓ, KARMAOLDÓ, KEGYELMI ENERGIA.

Fő feladatunk a megtisztulás és a hit állandó fenntartása magunkban a pozitív változásban, a haladásban, a jövőben, a társadalom megreformálásában, egy Új Földért, egy új Nemzetért.(Zuben Elgenubi üzenete).

Az ég ellentétes oldalán, a horizont lenyugvó pontja (Deszcendens port) a Felszálló Holdcsomópont és az Uránusz együttesével áll együtt. Kos csillagképben állnak, felettük a Perseus csillagkép. Égi kép üzeni, hogy ez a megtisztulási energia radikális, harcos energia, ami elkerülhetetlenül áldozattal fog járni, de legyünk biztosak a győzelemben, hogy az áldozatból áldás lesz.

A Hold és a Mars együttállnak az ALCYONEVAL, a Plejádok napjával.

Plejádok a Fiastyúk, ahol minden égi út keresztezi egymást, a Galaxis szerelmi fészke. A LEGNAGYOBB TERMÉKENYSÉGI ERŐ A SZERETET, A SZERELEM EREJE.

Aug. 20.-21.-én, míg a Plejádokban jár a Mars, a legjobb idő a fogamzásra, ha gyermeket szeretnél. Az öröm a béke, a szerelem, a szépség, a bőség energiája hat át bennünket. Szépséggel, örömmel, szerelemmel teremteni. Rendkívüli misztikus erő van jelen, ezért minden spirituális gyakorlat nagyon működik, gyógyító hatású.

Ebben a két napban mondott ima rendkívül gyógyító hatású, megteremti a pozitív jövőt.

Az ég tetején az MC-n, ami a jövőt, az irányt, a célt mutatja a REGULUS áll, az Oroszlán csillagkép szíve, együttállva a Napunkkal. Nap- Regulus együttállás energiája erősödni fog, mert aug. 23-án válik teljessé.

Regulus ereje, a koncentrált Oroszlán csillagkép energiája. Föld történetében voltak ilyen harcos királyok, akik ezzel az energiával születtek le, mint pld. Dávid király, Atlantisz királya Toth, Artúr király, az őseink közül a megemlíteném a Hunyadi Jánost és Mátyás királyt, Zrinyi Miklóst a horvát bánt, és Széchényi Istvánt. Az Isteni Akarat erejét hozták le, érvényesítették a Földön, a haladásért harcoltak a sötétség ellen. Alázattal voltak mind Isten, mind a népük iránt. A szeretet, az igazság bajnokai voltak.

Összefoglalva:

AUGUSZTUS 20.-ÁN 12 ÓRAKOR IMÁDKOZZUNK A TEREMTŐNKHÖZ A KÁRPÁT HAZA FELEMELKEDÉSÉÉRT.

KAPCSOLÓDJUNK A CSILLAGTESTVÉREINKHEZ, KÉRJÜK A SEGÍTSÉGÜKET, TÁMOGATÁSUKAT EHHEZ.

KÉRJÜK AZ ISTENI KEGYELMET A MAGYARSÁG KARMIKUS MEGTISZTULÁSÁHOZ.

KÉRJÜK, HOGY A SZERETET ÉS A BÖLCSESSÉG EREJE VEZESSEN BENNÜNKET. LEGYEN ERŐNK, HITÜNK, KITARTÁSUNK, HOGY MEGTISZTÍTSUK ÖNMAGUNKAT, MEGTISZTÍTSUK AZ ORSZÁGUNKAT A SÖTÉT ERŐKTŐL.

MEGHÍVJUK AZ ŐSEINKET, HOGY LEGYENEK VELÜNK, SEGÍTSENEK A FÉNYÜKKEL, TÁMOGASSANAK A TUDÁSUKKAL, BÖLCSESSÉGÜKKEL, HOGY KÉPESEK LEGYÜNK EGY BOLDOG, BÉKÉS ORSZÁGOT MEGTEREMTENI.

KÉRJÜK A TEREMTŐT, HOGY ÁLLÍTSON AZ ORSZÁGUNK ÉLÉRE OLYAN VEZETŐKET, AKIKET A FÉNY VEZET, AKIK A FELEMELKEDÉS ISTENI TERVE SZERINT ÉLNEK ÉS VÉGREHAJTJÁK AZT.

TÖRETLENÜL HIGGYÜNK AZ EMELKEDETT, FÉNNYEL TELI, IGAZ, BÉKÉS VILÁG, HAZA MEGSZÜLETÉSÉBEN.

ISTEN ÁLLD MEG A MAGYART, JÓKEDVVEL, BŐSÉGGEL

Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel;

Balsors, akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

 

Csodákkal teli, emelkedett, gyógyító napokat kívánok sok szeretettel

Fanni

2022.aug.19.