ÉGI KULCSOK

Augusztus 1-2

Karácsonyi ragyogás

Augusztus első két napjának égi képe szimbolizálja az Új Föld, az új ciklus energiáját és kulcsokat ad a számunkra, hogy léphetünk be ebbe az energiába, átvezet, a múltból az új világba.

Pár napja írtam róla, de bennem is most kristályosodott ki az üzenet.

A SZATURNURNUSZ a Bak csillagképben, a bak fejénél áll, amelyre ráömlik a Vízöntő múltat jelölő vize. Bak a Tejútra az Istenek útjára tekint, ő a fény őrzője, védője. Szaturnusz ereje a FÉNY MEGÓVÁSÁRA irányul és arra, hogy MEGTISZTÍTSA mindazt a világban, ami ezt akadályozza.

Az aug. 1.-2-án bepontosodó hármas együtt állás, MARS-URÁNUSZ-FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓPONT, KVADRÁT KAPCSOLATBAN A SZATURNUSSZAL, azt a HATALMAS, ELSÖPRŐ EREJŰ ERŐT KÉPVISELI, AMELYNEK CÉLJA AZ ISTENI AKARAT TUDATOSÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTATÁSA. Holdcsomóponttal együttálló Diadem állócsillag jelképezi, hogy ezért a NEMES CÉLÉRT MEGHOZOTT ÁLDOZAT, ÁLDÁST HOZÓ. (Diadem, Berenike kiránynő haja, amelyet feláldozott, hogy a férje hazatérjen a háborúból). Az Uránusz-Mars a szabad akarat fényszöge, de a fényszögkép azt sugallja, hogy rendeljük alá a szabad akaratunkat az Isteni akaratnak, az ÁLDOZATHOZATAL MOST SORSSZERŰ.

 

Szintén 1.-én pontosodik be a MERKÚR fényszög konfigurációja, amelyet a Plútóval és a Neptunusszal alkot. A Merkúr együtt áll a Denebola állócsillaggal. Egyidejűleg, ebben az időpillanatban mind a Hold, amely a Lélek jelölője, mundán asztrológiában a népé, tovább az MC, amely az irányt mutatja, szintén együtt áll a Denebola állócsillaggal. Háromszoros üzenet: a mélyben a meglevő társadalmi konvenciók ellen gyűlnek a lázadó erők, a múltban felhalmozott karma következményeként. Ugyanígy a Merkúr-Plútó Neptunusz fényszög kép is rámutat, az elnevezésével: „Isten Ujja”, de most különösen. A megoldást a Plútó és a Neptunusz szextilje mutatja. Nem véletlen, égi segítség, hogy két hónapig fennáll (júl.22-szept.20.-ig).

A MEGOLDÁS, üzeni az ég, a TRANSZCENDENCIA. Nem lehet a problémát kívülről megoldani. Kizárólag belső figyelemmel, erőteljes, kitartó, következetes belső, lelki munkára van szükség. Lelki kommunikációra önmagunkkal és a társainkkal. Erőteljesen dolgozni a múlt ránk zúduló karmájának feloldásán. Összefogni egymással, segíteni egymást, emlékezzetek Jézus mondására: Ha már hárman együtt vagytok, Én veletek vagyok. Óvd meg magad a külső manipulációktól megtévesztő, félrevezető hírektől, hamis ígéretektől. Nagy a veszélye a félrevezetésnek. Mindent megtesznek az ellenerők, hogy eltérítsenek az útról. Ezért létfontosságú, hogy a legnagyobb figyelmet Istennel való kapcsolatodra helyezd. Fogd a kezét a társaidnak, akik a Fény útját járják, segítsétek, óvjátok egymást, mert nagy a veszély.

 

A NAP és a JUPITER égi kapcsolata áldás hozó (Trigon fényszög). A Nap a Rák csillagképi helyzete a SZERETET ELENGEDŐ OLDALÁT szimbolizálja. Jupiter azt a TUDÁST, BÖLCSESSÉGET, amit olyan sok inkarnációnk tapasztalatából merítünk, ami most aktiválódik bennünk. Ezzel belátjuk, hogy mindaz, ami jó, és igaz, mindaz, ami szép és nemes, egy fényes, boldogabb világ csak akkor jön el, akkor válhatunk szabad, boldog emberiséggé, ha a múlt szennyét elengedjük és kitárjuk a lelkünket, testünket az Új Föld energiájának. EZ A BÖLCSESSÉG VEZET BENNÜNKET AZ ÚTON, ELŐRE, FELFELÉ. A Jupiter-Nap fényszöge azt az üzenetet küldi, hogy, MINDAZOKAT, AKIK A FÉNY ÚTJÁRA LÉPNEK, AZ ÉGIEK ÁLDÁSA KÍSÉRI.

VÉNUSZ, az Ikrek csillagképben a szívet jelölő csillaggal áll együtt, amely a két részünk a személyes és az Isteni énünk között az összegző szeretet helye. Üzeni, hogy aki a SZÍVÉRE HALLGAT, az átmegy minden félelmen, legyen az bármi, vagy bárki, aki elválaszt, elhatárol önmagától és a többi embertől, az élő természettől, mind attól, ami az ÉLETET JELENTI. EZ AZ ENERGIA, AMI A LÁZADÓ ERŐKET BÖLCSESSÉGRE INTI, BÉKESSÉGRE, MEGEGYEZÉSRE VEZETI. A Vénusz és a Hármas együtt állás szextil fénykapcsolat energiája abban segít, hogy MEGTANULJUK AZ ELLENTÉTES ERŐKET EGYSÉGBE RENDEZNI, AZ ISTENI SZERETET EREJÉVEL.

HA SZÍVBŐL IMÁDKOZUNK A BÉKÉÉRT, AKKOR EZT AZ ERŐT AKTÍVÁLJUK A FIZIKAI SÍKON, BÉKÉT HOZUNK A VILÁGBA.

Kedveseim, ezért azt tanácsolom, hogy augusztus első két napján Imádkozzatok, meditáljatok, még jobb, ha csoportban összegyűltök, úgy teszitek.

Aug. 2.-án kedden 11 órakor több barátommal együtt meditálunk, az éterben csatlakozzatok hozzánk.

Fotót 2019 karácsonyán készítettem, amikor a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a Jupiter együtt állt az égen.

 

Szerető öleléssel

Fanni