20 22. 02. 22

KOZMIKUSAN RENDKÍVÜLI MÁGIKUS NAP, A BOLYGÓNK SORSÁT FORDÍTÓ JELENTŐSÉGŰ!

kezedben bolygo

FÉNYKAPU nyílik a szellemi dimenziók felé!

A KEDDI NAP AZ ISTENANYA KEGYELMÉNEK NAPJA, LEHETŐSÉG AZ ALKÍMIÁRA, LEHETŐSÉG A SÖTÉTSÉG TÉRNYERÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA.

2022.02.22.-én végzett misztikus gyakorlatokkal a BOLYGÓNK SORSÁT TARTÓSAN ÁTHANGOLHATJUK A FÉNYBE EMELKEDÉS IRÁNYÁBA.

A KEDDI NAPNAK DIMENZIÓ VÁLTÓ EREJE VAN!

Beteljesíthessük feladatunkat ezen a napon, fontos megérteni a kabbalisztikus értelmét, megérteni, hogy milyen erők mozgatják a tér-idő pillanatot.

Asztrológiai üzenet:

Napunk az alkímia csillagának a Formalhautnak az égisze alatt áll. A Formalhaut – Nap kapcsolat sugárzó hatása abban segít, hogy rálássunk és cselekedjünk, használjuk a misztikus képességeinket. Mégpedig: különösen az álmok, a víziók, elképzelések segítségével, MISZTIKUS GYAKORLATOKKAL sikerre vigyük az átalakulást.

Számmisztika- tarot szimbolika:

A keddi nap a 12-es szám energiájában áll.

A számok, amelyekből keletkezik, mutatják a jelenlegi időpillanatot mozgató erőket.

Évünk száma: 2022= 3x2-es=6

2-es, háromszorozódva a hatosban. Kifejezi, hogy a csend, a béke által jön létre a harmónia, az Istenanya kegyelme által.

Évünk számában a 20-a és a 22-es dominál.

A 20-as szám a nagy belső átalakítás száma, a régi meghal, és az új megszületik. Elképzelhetetlenül hatalmas, elsöprő erő, amikor a féregnek is megadatik az angyallá válás.

ELSZALASZTHATATLAN KOZMIKUS IDŐPONT, KOZMIKUS LEHETŐSÉG.

Számunkra, emberek számára, akik isteni teremtő képességgel rendelkezünk, a 2020-as ÉVTIZED olyan KOZMIKUS PONTOT JELKÉPEZ, AMI TÚLMUTAT EZEN AZ INKARNÁCIÓNKON, KOZMIKUS ÉLETUTUNK SAROK PONTJA.

A 22-es szám, a Föld száma. A bolygónk hatalmas kozmikus entitás, amely alá van rendelve a nagyobb méltóságnak, a Napnak, amely által irányított.

Ha a teljes évszámot összeolvassuk, „20 plusz 22„kifejezi, ELJÖTT AZ IDŐ A FÖLDBOLYGÓ NAGY BELSŐ ÁTALAKÍTÁSÁRA.

Sokszor írtunk már róla, de fontos most, ismét tudatosítani, hogy tudjuk mit, miért és mikor tesszük:

A FÖLD hatalmas időszakokon át a besűrűsödött anyag sötét színterévé vált. Az inkarnálódott angyali lényeknek, az embereknek, lehetőséget biztosított arra, hogy testet öltve végrehajtsanak egy kozmikus kísérletet, az Isteni Terv értelmében, mégpedig:

Képesek lesznek-e arra, hogy anyagba besűrűsödve, a kapcsolatukat fenntartsák az örök szellemi lényegükkel?

Képesek lesznek-e az Isteni tervet végrehajtani, hogy tudatuk fényével bevilágítsák a sűrű anyag dimenzióit, ezáltal felemeljék a szellemi világokba, elvégezve a dimenzióváltást?

Képesek lesznek-e elvégezni azt a kozmikus feladatukat, hogy az anyagi szinten élő alacsonyabb - ásványi,- növényi- állati - birodalmakat magasabb tudatossági szintre emeljék?

Képes lesz-e az ember, miután végrehajtotta a teljes anyagba besűrűsödést, elindulni felfelé a kozmikus életfán, felemelkedve a szellem birodalmaiba, ahonnan érkezett?

Mindezt összegezve, képes lesz-e az ember teljesíteni Isten Akaratát, hogy tudatát minden dimenzióra kiterjesztve kozmikus tudatú lénnyé váljon?

Képes lesz-e az ember a fénybe felemelkedni, avagy eltűnni az anyag mocsarában?

Nagyon sok bizonyíték alátámasztja, ELJÖTT AZ IDŐ, hogy az ember tudatos legyen a kozmikus feladatára ÉS CSINÁLJA!

ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY CSELEKEDJÜNK!

HA MOST NEM LÉPÜNK, AKKOR A BOLYGÓ MEGMARAD A SŰRŰ ANYAGBAN, ÉS AZ EMBERISÉG MÉG JOBBAN ALÁSÜLLYED, ELSZALASZTVA A PHOTON ÖV 2000 ÉVÉNEK KOZMIKUS LHETŐSÉGÉT.

A bolygóra született avatárok mind arról beszélnek, hogy már érezhetően a 19. század végétől a tudatosság legmagasabb fényrégióiból, az Istenek síkjáról hatalmas fényáradat indult el az alacsonyabb síkokra. A fény bombázza a Galaxisunkat és a Naprendszert, így a bolygónkat. Mindez az Isteni Terv szerinti történés.

Ez egybevág azzal az asztronómiai ténnyel, hogy a Naprendszer és vele együtt a bolygónk 2012 téli napfordulókor jutott a galaxisunk közepével párhuzamos síkra a fényövbe, az un. Photon övbe. Ugyanekkor befejeződött be a Naprendszer 26 ezer éves ciklusa a központi napunk, az Alcyone körül. Egybevág azzal, hogy a Maják és a természeti népek 2012-től szólnak egy teljesen új életciklusról, amikor az ősi bölcsesség visszatér a Földre.

A Photon övbe érve a Napunk, általa a Föld sorozatos beavatásoknak van kitéve, mindnyájan érzékeljük a bolygó felturbózott rezgésnövekedését, amia beáramló fény erősségét mutatja. Ennek hatására az emberi tudatosságban ugrásszerű növekedés jött létre, megnyitva az utat arra, hogy a Kékbolygónk Fénybolygóvá váljék.
2020-ra teljesen világossá vált mindenki előtt, aki tudatosan él, hogy eljött a választás ideje, hogy a fény oldalára, vagy a sötétség oldalára áll-e. De ez már nem csak döntést jelent, hanem tudatos tevést is.

A fény rohamos növekedésére a sötétség erői erőteljes válaszakcióba, háborúba kezdtek.

A bolygónk a fény és a sötétség harcának nyílt színterévé vált 2020-tól. A háborút eddigiektől eltérő eszközzel, a Covid vírus fegyverrel indították, tudatosan végrehajtott tömeghipnózis segítségével. Céljuk jól látható, a félelem tudati fegyverét felhasználva az emberiséget az eddigieknél még erősebben belesüllyeszteni az anyagba, elvágva a fénybe emelkedés útját, elvágva az emberi lélekkel való kapcsolat hídjait. Mindent megtesznek, hogy az ember ne teljesíthesse be a küldetését, hogy hogy visszatérjen a fény birodalmába, ehelyett a sötét erők rabszolgájává váljon.

HOLNAPI NAP AZ ISTENANYA KEGYELMÉNEK NAPJA, LEHETŐSÉG AZ ALKÍMIÁRA, LEHETŐSÉG A SÖTÉTSÉG TÉRNYERÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA.

2022.02.22, adja a 12-es számot.

A 12-es, a tarot szimbolikája szerint az Akasztott Ember. Mutatja, hogy a fizikai világban minden a feje tetejére fordul. Jól nézd meg, hogy mit látsz! Amíg, nem a szellemi részedhez kapcsolódva nézel a világodra, addig hazugságot látsz! Látható is, hogy azok az emberek, akik az anyagba ragadtak, mennyire hazugok, mennyire félre akarják vezetni a tudattalan embereket.

Tudatoddal kapcsolódj a szellemi világhoz, akkor vagy egyenesben, akkor, ha nem az egodat (anyag ura) követed, hanem az örök részeddel, a Lelkeddel kapcsolódsz. Kövesd a mantrát: ATYÁM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD.

HOLNAP, RENDKÍVÜLI JELENTŐSÉGE VAN A MISZTIKUS GYAKORLATNAK, AMELYET MINÉL TÖBBEN VÉGEZZÜNK A SZÍVKÖZPONTUNKRA HANGOLVA,

ESTE 22:22 ÓRAKOR, ELALVÁS ELŐTT.

Fontos, hogy utána már mással ne foglalkozz, aludj el a fény energiájának hatása alatt, hogy folytatódjon álmodban.
Mint írtam, hogy a miszticizmus által lehetőségünk van a Fény erőit segíteni, hogy a Fény Erői kerüljenek túlsúlyba a sötétség elleni küzdelemben. Ez egy kozmikus időpont az alkímiára!

Lehetőleg minél többen együtt végezzük! Tudd, mekkora jelentősége van ennek, hivatkozok arra a tudományos mérésre, hogy egy nem spirituális ember szívcsakrájának photon kibocsátása másodpercenként 20 egység, míg a szívközpontjában meditáló embernek 100.000/mperc. Az együtt meditáló emberek photon kibocsátása hatványozottan megnő. Legyünk tisztában azzal, hogy az együtt meditáló emberek képesek megváltoztatni az anyagot, a szó szoros értelmében, képesek gyógyítani, eseményeket megakadályozni.

HA A SZÍVKÖZPONTUNKBAN EGYÜTT MEDITÁLUNK ÉS A BOLYGÓNKNAK SZERETETET ÉS FÉNYT KÜLDÜNK, EZZEL LÉTREJÖN AZ ALKÍMIA: FELFÉNYESÍTJÜK AZ ANYAGOT, FELEMELJÜK A BOLYGÓ DIMENZIÓJÁT, AZ ISTENANYA ÁLDÁSÁVAL, KEGYELME ÁLTAL.

Csatlakozzatok kedd este hozzám:

2022.02.22. LEGYEN AZ ÁLDÁS NAPJA, A FÖLDANYÁÉRT ÉS MINDEN LÉNYÉRT!

LEGYEN A BOLDOG JÖVŐ VÍZIÓJÁNAK A NAPJA, AMIKOR MEGÁLMODUNK EGY OLYAN VILÁGOT, AHOL A FÖLDANYÁVAL ÉS MINDEN EMBERREL ÉS AZ ALACSONYABB BIRODALMAK LÉNYEIVEL, - AZ ÁSVÁNYOKKAL, A NÖVÉNYEKKEL ÉS AZ ÁLLATOKKAL - EGYSÉGBEN, BÉKÉBEN, EGYMÁST TÁMOMAGATVA, EMELVE ÉLÜNK.
LEGYEN EZ A NAP EGY ÚJ BÉKÉS ÉLET KEZDETE, AMIKOR A FÉNY BEVILÁGÍTJA A BOLYGÓNKAT ÉS SUGÁROZZA A FÉNYT AZ EGÉSZ UNIVERZUMBAN!
LEGYEN EZ A HÁLA NAPJA, AMIT SZÍVÜNKRE TETT KEZÜNKKEL FEJEZÜNK KI:

HÁLÁT MONDUNK AZ ÉGATYÁNAK ÉS A FÖLDANYÁNAK, MINDAZÉRT, HOGY ERRE A GYÖNYÖRŰ BOLYGÓRA SZÜLETHETTÜNK TEREMTŐ LÉNYKÉNT, AKIKNEK MEGADATOTT AZ A HATALOM, MEGADATOTT AZ A SZELLEMI SEGÍTSÉG, HOGY KÉPESEK LEGYÜNK ÚJJÁTEREMTENI ÖNMAGUNKAT, ÚJJÁTEREMTENI EGY FÉNNYEL TELI BOLDOG VILÁGOT.

KÉRJÜK AZ ISTENANYA KEGYELMÉT, KÉRJÜK AZ ÁLDÁSÁT, HOGY A BOLYGÓNKKAL EGYÜTT A FÉNY VILÁGÁBA VISSZATÉRHESSÜNK.
IGY LEGYEN!

Áldást, békességet, fénnyel teli életet kívánok Mindnyájatoknak!
Szeretettel
Lőcsei Fanni
2022.02.21