„OTÓBERI INDÍTÓ ERŐ A BÉKÉÉRT”

Csodak foldje

AZ ÉGI ERŐK BÍZTATNAK, HIGYJÜNK ABBAN, HOGY EZ AZ IDŐSZAK A KEZDETE EGY JOBB, BOLDOGABB VILÁGNAK, AMINEK FELÉPÍTÉSÉHEZ MEGVAN AZ ISTENI TÁMOGATÁS, MEGVAN AZ ERŐ, MEGVAN A TUDÁS, MINDEN RENDELKEZÉSRE ÁLL, CSAK CSELEKEDJÜNK, INDULJUNK!

Reménykeltő pozitív napok köszöntenek a világra október első 20 napján. A személyes kapcsolatokban is egy nyugodt békés időszakra számíthatunk.

Októberben, az előző hónapok passzív energiája megmozdul. EGY ÚJ IDŐSZAKOT FÉMJELEZ AZ A HATALMAS ERŐ, AMELY AZ INDÍTÁSHOZ MEGJELENIK.

A több hónap óta retrográdban álló bolygók, a Jupiter, Szaturnusz, Plútó megindulnak előre.

NAPUNK, rendszerünk ura a Mérleg jegyben halad, egészen a Skorpióba lépéséig okt.23.-ig együtt az erő szimbólumával, a MARSAL. A Mérleg jegyben, a Szűz csillagkép Angyali területén haladnak, amely területen rendkívüli áldásos az égi hatás.

ÚJ ERŐ INDUL. AZ ÉGI ENERGIA AZOKAT SEGÍTI, AKIK A JELENLEGI KONFLIKUSOKAT BÉKÉSEN OLDJÁK MEG, AKIK AZ ELLENTÉTES ERŐK KIEGYENLÍTÉSÉRE, A MEGEGYEZÉSRE, BÉKÉRE TÖREKSZENEK. NAGYON POZITÍV, REMÉNYKELTŐ IDŐSZAK INDUL, DE MAJD A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN LÁTJUK MEG, HOGY MERRE HALADUNK.

A csillagállások, mind ebben az irányban mutatnak, bemutatom a fontosabbakat:

Okt.1.-én a MERKÚR (Mérleg 24,19 fok) pontos kvadrátot, racionalizáló fényszöget alkot a Bakban haladó PLÚTÓVAL, az alvilág urával. Merkúr éppen a kvadrát pontosodásakor, okt.1- 2.-án lép együttállásba a Szűz csillagkép legfényesebb csillagával a SPICAVAL. Spica az aratócsillag. Tisztán rálátni a karmára, „ahogy vetsz, úgy aratsz”. Ebben a konstellációban MÉLY LELKI TITKOK kerülhetnek a felszínre kommunikáció útján, amelyek nagy változást okozhatnak a világban és személy szerint bennünk is. Saját belső kommunikációra is gondolok. Ez lehet egy álom, vagy lehet egy nagy erejű felismerés meditációban vagy egy élet eseményben, amit most megértesz, amely megdöbbentően megváltoztat, átalakít. A Plútó a Sas csillagkép égi területén jár, mutatja az ENERGIÁK FELSZABADÍTÓ EREJÉT.

Okt. 4.-én a MERKÚR (Mérleg 22,07 fok) a Vízöntő JUPITERREL alkot egy csodaszép trigont, ami áldásos energia. BÉKE EGYÜTTJÁR AZ IGAZSÁG KIMONDÁSÁVAL, AMI A JOBB JÖVŐT SZOLGÁLJA.

Október 6.-i ÚJHOLD (Mérleg 13,25 fok) égi képe egy POZITÍVABB IDŐSZAK KEZDETÉT JELÖLI. A Hold az eggyé olvadt Nappal és Marssal egyesül, amelyek opponálják a Kosban levő KEIRONT, amely a karmikus sebek jelölője. A mágia, a kommunikáció Istene MERKÚR, visszafelé haladva az égen eléri a Nap-Mars együttállást. Okt.9-10-én teljes lesz a NAP-MARS-MERKÚR hármas együttállásuk, ezzel TETŐZIK AZ ENERGIA, AMELYET AZ ÚJHOLD INDÍT EL. AZ ÚJ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÜZENET, a következő:

A MÚLT SEBEIT, KONFLIKTUSAIT NEM HARCCAL, HANEM BÉKÉS, MEGEGYEZÉSRE JUTÓ KOMMUNIKÁCIÓVAL KELL MEGGYÓGYÍTANI, MEGOLDANI. ENNEK EBBEN AZ IDŐSZAKBAN VAN ITT AZ IDEJE. AZ ÉGI ERŐ ARRA IRÁNYUL, HOGY ELINDULJANAK A BÉKÉS MEGEGYEZÉSRE IRÁNYULÓ FOLYAMATOK AZ ELLENTÉTES FELEK, CSOPORTOK, EMBEREK KÖZÖTT.

Okt. 6.-7-én a PLÚTÓ (Bak 14,18 fok), nem véletlen, hogy éppen az Újhold napján, 5 hónapi hátrálás után megáll az égen és okt. 8.-án ELŐRE INDUL. A Plútó az Isteni irányítás átalakító ereje, amely felszínre hozza, az addig nem látható erőket, titkokat, amelyek radikálisan megváltoztatnak. Plútó a Sas csillagkép égi területén jár, amely azt mutatja, MINDEN VÁLTOZÁS CÉLJA A MEGSZABADULÁS, a felfelé szárnyalás a fény felé. A Plútó elindulása azt jelzi, hogy 6.-ától egy AKTÍV SZAKASZ INDUL EL ezen a téren, SZINTÉN EGY ÚJ IDŐSZAK KEZDETÉT ELŐREJELZI.

Okt. 7.-én a VÉNUSZ a Nyilasba lép, ami reménykeltő, pozitív energiát hoz.

Október 6-10-ig napok a REMÉNY NAPJAI. Majd a következő hónapok fogják megmutatni, hogy merre haladunk.

Október 10-11.-én a SZATURNUSZ megáll az égen (Vízöntő 6, 52 fok). 12.-én megindul előre. Az új világ felépítésének akadályai a múlt csontvázai, mind a világban, mind egyéni szinten. Egy nagy tisztulási folyamat veszi kezdetét.

Okt.15-19-ig a JUPITERÉ a főszerep.

Trigon, messianisztikus fénykapcsolatba kerül a még fennálló Nap-Mars együttállással. Mégpedig a Nappal tűpontosan 15.-én, és a Marssal 19.-én.

Ebben a pozícióban, a Vízöntő 22,19 fokán állva, október 17-18.-án MEGÁLL AZ ÉGEN. és négy hónapi hátráló mozgás után, okt. 19-én, éppen, mikor teljes a Marssal a trigonja, akkor indul előre. Tudod-e, hogy a Jupiter-Mars fényszög, a világbajnok fényszög? De ez még semmi! Jupiter égi helyén, ahonnan megfordul előre, a Sadalsuuddal, a Vízöntő csillagkép fényes csillagával áll együtt, amely a csillagos egünk egyik legpozitívabb erőt sugárzó csillaga.

Jelképezi, hogy HATALMAS FELADAT ELŐTT ÁLLUNK, MEG KELL TISZTÍTANI A VILÁGOT A MULTUNKTÓL, EGY ÚJ ÖRÖMTELIBB, JOBB VILÁGOT LÉTREHOZNI, DE A FELADATOT VÉGEZHETJÜK ÖRÖMMEL, JÓKEDVVEL, EGYSÉGBEN EGYMÁSSAL ÉS A VILÁGUNKAT ALKOTÓ MINDEN TERMÉSZETI ÉS SZELLEMI ERŐVEL. AZ ÉGI KÉP AZT SUGÁROZZA, HOGY B Í Z Z U N K!!!!

Okt. 18-19.-én a MERKÚR (Mérleg 10,07 fok) megáll az égen visszafelé haladó mozgásából, szinte ugyanakkor, mint a Jupiter. Nagyon beszédes üzenet, hogy éppen ekkor opponálja a Keiront a Kosban. Ez a szemben állás, mint egy égi nyíl. MELYIK OLDALRA ÁLLSZ? A szenvedéseket okozó karmát viszed tovább, a harcot, a háborút, vagy leülsz az ellenségeddel és béke jobbot nyújtasz neki. A döntésre a 18-19 a két jó nap, de már okt. 20.-án megindul a Merkúr előre. Ne feledd ugyanakkor a Jupiter is megindul előre az áldás energiájával.

Október 20.-án 15:57 órakor, ezt az időszakot a TELIHOLD zárja le, amely a Kos 27,26. fokán jön létre. A Hold az Androméda csillaghalmaz égisze alatt, a Halak csillagkép Megváltót jelölő felfelé úszó halfonatán áll. A Nap a Szűz csillagkép Angyali területén áll, együttáll a Mérlegben a Spicával együtt álló Marssal.

Úgy gondolom, hogy ennél beszédesebb vége nem lehet ennek a termékeny, kreatív, harmonikus időszaknak. A telihold energiája az Égi Erők áldását közvetíti, amik segítenek bennünket, ha összekapcsolódunk, egy békés, jobb világ megteremtésében.

A konstellációknál megadtam a bolygóállásokat. Ha vannak a születési képletedben azonos fokon állásaid, akkor az a konstelláció erőteljesen hat Rád.

FOGJUNK ÖSSZE EGY JOBB VILÁGÉRT!

Szeretettel

Lőcsei Fanni

2021.szept. 29.