„Ha Isten a Te oldaladon áll, akkor győzni fogsz!”

Energia

Jelenlegi téridőben, amikor a Föld változása egy az emberiséggel egy hatalmas minőségi ugráson megy át,amikor a fényért és ellen hatalmas a küzdelem, nagyon aktuális, örök érvényű a Bhagavad-Gita tanítása. Mindenkinek, aki a fényért a fénnyel dolgozik, érdemes elővenni és olvasgatni. Belőle, általam kiemelt legfontosabb üzenet:

Krisna/Isten beszél:

„HA ISTEN A TE OLDALADON ÁLL, AZ IGAZSÁG MELLETTED ÁLL! GYŐZNI FOGSZ! KI A FÉNY ELLENSÉGE, AKI AZ IGAZSÁG ELLENSÉGE, AKI A KOZMIKUS TÖRVÉNYEK ELLEN VÉT, AZ ELLEN JOGOS A HARC. NEM ENGEDHETŐ MEG, HOGY A FÉNY ELPUSZTULJON A FÖLDÖN ÉS A SÖTÉTSÉG LEGYEN ÚRRÁ.

Néhány napja, reggeli meditációmban láttam magam egy indiai jógaiskola körében, ahol együtt mantráztunk, imádva isteni megtestesülésként Krisnát. Megértettem különös vonzódásomat az ötezer évesBhagavad-Gitahoz, miért lapozgatom.

A Krisna hívőknek ez a szent könyve, de ahhoz nem kell Krisnásnak lenni, hogy ezt értő szemmel olvassuk. Érdemes félre tenni az előítéleteinket, ha van, mert EZ A KÖNYV AZ EMBERISÉG EGYIK LEGNAGYOBB ÍROTT ÉRTÉKE, A TELJES VÉDIKUS TUDOMÁNY LÉNYEGÉT SZÓLALTATJA MEG – VALÓBAN ISTEN BESZÉL HOZZÁNK.

A BHAGAVAD – GITA AZ ÖNMAGÁRA FELESZMÉLT EMBERNEK SZÓL.

 Krisna azért született le, mint minden Avatár, hogy emlékeztesse az embereket az életük valódi céljára, egy olyan korszakban, amikor azt elfelejtették. Krisna, Jézus előző reinkarnációja volt.

Mahabharata, ősi történelmi szanszkrit eposz egyik fejezetét dolgozta fel a Bhagavad-Gita.  Központi alakja maga Krisna és híve, tanítványa Arjuna. A helyszín a kuruksetrai csatamező, ahol Dhrtarastra száz fia és unokatestvéreik, Pandu fiai néznek farkasszemet egymással, várva, hogy Arjuna jelet adjon a csata kezdésére. Arjuna a pandukvezére, fogathajtója, maga Krisna. A könyv Krisna és Arjunadialógusa, ami a hatalmas testvérháború kezdete előtt hangzott el.

Bhagavad-Gita tanítása szerint is, csak attól kezdve nevezhető felvilágosult embernek valaki, amikor elkezdi érdekelni, hogy ki ő, honnan jött, hova kerül a halál után. Keresi az okát, hogy miért szenved és keresi a megoldást, hogy ennek véget vessen. Amíg nem tesz fel kérdéseket, nem keresi a választ az igazi természetéről, addig minden tette kudarcra van ítélve és csak a sötétben tapogatózik, nem juthat előre.

A Bhagavad-Gita az ilyen embernek íródott, mert benne KRISNA VÁLASZT AD A LÉT LEGFONTOSABB KÉRDÉSEIRE, amelyek közül néhányat kiemelek.

TANÍTÁSOK:

Megtudjuk belőle, hogy ki Isten, kik az élőlények, mi az anyagi természet, mi az a kozmikus megnyilvánulás és hogyan irányítja azt az idő, milyen tetteket végeznek az élőlények.

KOZMIKUS IRÁNYÍTÁS mögött maga a legfőbb Istenség, az Irányító áll, amitISVARAnaknevez. Minden élőlényt és az anyagi természetet működteti, irányítja. Mindnyájan Isten szerves részei vagyunk, minden tulajdonsága megvan bennünk. Annak ellenére, hogy megvan a vágy bennünk, hogy uralkodjunk, tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk a Legfőbb Irányító.

Az ANYAGI TERMÉSZET, a „PRAKTI”, az alsóbb rendű. Olyan értelemben az ember is az, mert Isten irányítása alatt áll.

Az anyagi természetet három kötőerő alkotja: jóság, szenvedély, tudatlanság kötőereje, amelyek felett áll az idő kötőereje.

Az Isvara, az élőlények, az anyagi természet és az idő, örök megnyilvánulásai a világnak. Az anyagi megnyilvánulás lehet ideiglenes, de nem valótlan, de ez ennek a körforgása ÖRÖKKÉ TART.

A KARMA viszont, ami NEM ÖRÖK! A karmánkon változtathatunk, hogy milyen mértékben, az a tudásunk tökéletességén múlik. Tudnunk kell, hogy szabaduljunk meg a tetteink okaitól és következményeitől. Ezt magyarázza el a könyvben Krisna. Erről beszél és erre ad megoldástminden igazi spirituális tanító, mint pld. Vallyon Imre is.

Az ANYAGI TERMÉSZETÜNK NEM TUDATOS, DE MINT ÖRÖK LÉNYEK TUDATOSAK VAGYUNK, AKÁR ISVARA. A különbség az, hogy mi csak a saját testünkön belül vagyunk tudatosak. Ezzel szemben,Isvara tudata valamennyi lényre, és valamennyi síkra, az egész világmindenségre kiterjed. ISVARA OTT ÉL MINDEN EMBER SZÍVÉBEN. Az ember ezt elfelejti. Elfelejti, mit kell tennie, belebonyolódik a tettei okába és következményeibe és ennek következtében egyik testből a másikba vándorol, a karmájától szenvedve. Ezen CSAK AKKOR TUD VÁLTOZTATNI, amikor már a JÓSÁG kötőerejének hatása alatt áll, amikor józan és megérti, hogyan kell helyesen cselekednie. Amikor már így tesz, ezzel megváltoztatja minden előző tettének okát és következményét. Ezt hívják DHARMÁNAK.

TUDAT. Az élőlények közül az ember is rendelkezik tudattal, ugyanúgy, mint Isvara. A tudat nem az anyag szerveződése következtében jön létre. Amíg anyagi testünk van, az torzítja a tudatot, de Isvara tudatára, nincs hatással az anyag. Különben hogyan tudna Krisna transzcendens témákról beszélni?

A BHAGAVAD-GITA ARRATANÍT, HOGY TISZTITSUK MEG A TUDATUNKAT AZ ANYAGTÓL, HOGYAN EMELKEDJÜNK KI AZ ANYAGI TESTEINK (fizikai+éterikus, asztrális és mentális testeink) FÖLÉ, CSAK AKKOR TUDUNK ISVARA (ISTEN) VÁGÁYÁVAL ÖSSZHANGBAN LENNI, CSAK ÚGY ÉRTJÜK MEG A VEZETÉSÉT.

Erre való a meditáció és a különféle spirituális gyakorlatok.

A CSELEKVÉST NEM ABBA KELL HAGYNI A FIZIKAI SÍKON, ELVONULNI ZARÁNDOKNAK, HANEM MEGTISZTÍTANI A TETTEINKET. EZT HÍVJÁK BHAKTINAK= HÉTKÖZNAPI TETTEK, AMELYEK MENTESEK A SZENNYTŐL.

Amikor az anyag beszennyez bennünket, a létünk feltételekhez van kötve. Hamis tudat nyilvánul meg, mert azt hisszük, hogy az anyagi természettől származunk. Ez a hamis ego.

Krisna a könyvben azt mondja el, hogy szabadulhatunk meg ettől a hamis életfelfogástól. MUKTI= felszabadulás. Azt jelenti, hogy tiszta tudatra szert tenni, az anyagi tettekkel nem azonosulni. A felszabadult ember nem kötődik már az anyagi világhoz abban az értelemben, hogy Isten vezetése szerint cselekszik.

MIT JELENT A TUDAT?

ANNAK A TUDATÁT, HOGY VAGYOK, AKI VAGYOK.

MIT JELENT AZ ANYAGI TUDAT, AZ EGO? Az anyagi világot az tartja mozgásban, hogy minden élőlény azt tartja, hogy „én vagyok a világ ura és teremtője”. Az anyagi tudatnak ez a két része lélektanilag: ÉN VAGYOK A TEREMTŐ, ÉN VAGYOK AZ ÉLVEZŐ.

A GONDOLKODÁS TÉVES, MERT AZ EMBER UGYAN A TEREMTŐ RÉSZE, DE NEM A TEREMTŐ ÉS NEM AZ ÉLVEZŐ. AMIKOR EGGYÉ VÁLUNK ISTENNEL, A MEGVILÁGOSODÁS ÁLTAL, CSAK AKKOR IGAZ.

AZ EGO A TUDAT SZENVEDÉSÉHEZ ÉS A VILÁGUNK PUSZTULÁSÁHOZ VEZET. Anyagi testben minden igyekezetünkkel törekednünk kell az együttműködésre, hogy Isten akaratát teljesítsük, mert ez az ára az emberi testben az örömünknek, a boldogságunknak. „AMIKOR AZ ÚR ÖRÜL, SZOLGÁJA IS ÖRÜL”.

ISTEN TELJES ÉS EGÉSZ, VALAMENNYI TRANSZCENDENSASPEKTUSÁNAK TELJES FORMÁBAN VALÓ MEGVALÓSULÁSÁT JELENTI, amelyek:

SAT =  ÖRÖK LÉT, CIT = TUDAT, TUDÁS ANANDA = SZERETET, VAGY GYÖNYÖR, ÖRÖM.

Az embernek megadatott a lehetőség, hogy megtapasztalja magában a teljességet. Azért nem tapasztalják meg a teljességet, mert nem rendelkeznek tökéletes tudással a teljességről.  Tudásra a tanítványok láncolatán át juthatunk, ami magával Istennel kezdődik.

MATERIALISTA EMBER NEM JUTHAT EL AZ ÁTFOGÓ TUDÁSHOZ.

Miért? Mivel biztos, hogy hibákat követ el. Számtalan illúzió hatása alatt van. Hajlamos arra, hogy másokat becsapjon. Tökéletlen érzékei korlátozzák a valóság érzékelésében.

ARJUNA KONFLIKTUSA

Engem nagyon megfogott, elgondolkodtatott az Arjuna nagy fonfliktusa és Krisna válasza.

Mint említettem a történet a csatamezőn játszódik. A Pandavák, azért indítottak háborút az unokatestvéreik ellen, mert ellehetetlenítették őket. Túl azon, hogy jogos királyi örökségüktől megfosztották őket, még a hatalmas királyi vagyonból az öt királyfitólmég a legkevesebbet, 1-1 falut is megtagadtak, ezáltal a túlélésüket is lehetetlenné tették.

Ennek ellenére, amikor Arjuna amikor végignézett a csatatéren, hogy kik állnak a két oldalon, nagyon elszomorodott és elbizonytalanodott, mert ő egy nagyon tisztességes, jó ember volt, akár a testvérei. Azt látta, hogy a másik oldalon ott áll a szeretett nagybátyja, a család ősatyja, ott áll a tanítójuk, aki az összes unokatestvért együtt tanította. Mindkét oldalon szívéhez közel állók állnak. Bármi lesz a csata eredménye, ő csak veszíthet. Ugyanakkor tudta, hogy nem lehet más a csata eredménye, mint a Pandavak győzelme, mert az Isteni Krisna, az ő kocsihajtója (döbbenetes szimbólum!)Meg akart bocsájtani, el akarta kerülni nagy véráldozatot, veszteséget mindkét oldalon, szánta az az ellenséget.

Elbizonytalanodott és nem adott jelet a harc indítására. Elmondta ezt Krisnának, akitől meglepő választ kapott.

Krisna azt mondta:„HA ISTEN A TE OLDALADON ÁLL, AZ IGAZSÁG MELLETTED ÁLL!”! AKI A FÉNY ELLENSÉGE, AKI AZ IGAZSÁG ELLENSÉGE, AKI A KOZMIKUS TÖRVÉNYEK ELLEN VÉT, AZ ELLEN JOGOS A HARC. NEM ENGEDHETŐ MEG, HOGY A FÉNY ELPUSZTULJON A FÖLDÖN ÉS A SÖTÉTSÉG LEGYEN ÚRRÁ.

Azért írtam le, mert úgy gondolom, hogy ez a válasz a mi életünkben, a jelen téridőben is nagy aktualitással bír. Érdemes elgondolkodni rajta!!!

A youtuben fent van aMahabharata filmváltozata, érdemes megnézni. Nagyon ajánlom, hogy vegyétek meg a Ghagavad-Gita könyvet is és nézegessétek.

Peter Brook: Mahābhārata (1. rész)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3426&v=2jkJYf7rV-A

Peter Brook: Mahābhārata (2. rész)

https://www.youtube.com/watch?v=D7-eWTUAOkA

Peter Brook: Mahābhārata (3. rész)

https://www.youtube.com/watch?v=K9tNb3KOYsA

Szeretettel

Fanni