„A HADVEZÉR KIRÁLY ELINDUL…”

Angyal az égen

Hatalmas horderejű energiákkal indul a július.

A VILÁGI HATALOMRA HATÓ, ÁTALAKÍTÓ ERŐ, AMELY EMELI A BOLYGÓSZINTŰ TUDATOSSÁGOT.

Minden embernek, aki tudatos rá, a spirituális fejlődésében új utat nyit, ami erőteljes karmikus tisztulással, gyógyulással jár együtt.

A hónap első hét napját egy rendkívüli égi konstelláció uralja, Négy bolygó alkot fényszögképet:

Oroszlán Mars oppozícióban a Vízöntő Szaturnusszal, amelyre T kvadrátot vet az Uránusz a Bikában, amelyet old a Keiron a Kosban, azáltal, hogy trigont vet a Marsra és szextilt a Szaturnuszra.

Azt látom, hogy a Nap vezeti be ezt az energiát, midőn június utolsó napján együtt állt az Alphena állócsillaggal (Ikrek gammája). Alphena égi kapu, az Istenek útjának, a Tejútnak és az emberek útjának, az ekliptikának égi metszéspontján áll. Előre menetelésre szólít fel, az ember feletti szellemi síkokról hoz rálátást az életünkre, az életutunkra, megérteni a dolgok mögött rejlő szellemi tartalmat és érzékelni a ráhatásukat.

Július első hét napjának főszereplője a MARS AZ OROSZLÁNBAN, ÓRIÁSI TŰZERŐ.

A HATALOM ÉS AZ ERŐ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSÁRÓL VAN SZÓ. MILYEN HATALMAT SZOLGÁL AZ ERŐ?

Az égi energia elsődlegesen, a bennünk levő MARSIKUS ERŐ ÁTALAKÍTÁSÁRA IRÁNYUL, ENNEK ÉRDEKÉBEN KAPCSOLÓDIK A NÉGY BOLYGÓ EGYMÁSSAL. Megértjük, ha végig vesszük a szimbolikus jelentésüket.

MARS az Oroszlánban a bennünk és a világban megjelenő hadvezér király szimbóluma. A király akkor látja el küldetését, ha felülemelkedik az egóján és nem az önös érdekét tartva uralkodik, harcol, háborúzik akár önmagával, akár másokkal, - ami minden fájdalom, szenvedés alapja.

KEIRON, a sebzett gyógyító archetípusa. Keiron a Kos jegyben az akarattal, agresszióval, háborúval, vérrel kapcsolatos sebek jelölője, amelyeket a múltban (előző életek) kaptunk és okoztunk. Visszatértünk (Halak csillagkép visszaúszó fonatán áll), hogy gyógyítsuk és a tapasztalatot megértve magasrendű képességgé alakítsuk.

Mars és a Keiron trigonja, mint messianisztikus fényszög, az ég áldását jelképezi, aminek hatására az ego uralma transzmutálódik. A „király” hatalma és ereje átalakul, már nem az önös érdeke, hiúsága, büszkesége vezérli, hanem A SZERETET EREJE válik az erejévé. Az EGY igazságát képviseli, azt teszi, ami mindenki számára a legjobb. A „Harcos” ereje már nem rombol, nem okoz szenvedést, fájdalmat, hanem a célja a harmónia, a béke teremtése, az emberi felemelkedés szolgálata, egy jobb világ létrehozásáért harcol.

A SZATURNUSZ a Vízöntőben az az energia, amely azt tudatosítja bennünk, hogy mikor jött el az ideje a megtisztulásnak, a megtisztításnak. Eljött az ideje az életünkben egy bizonyos korlát feloldásának, amin eddig nem tudtunk átmenni, amit inkarnációk óta cipeltünk magunkkal. Ez egy olyan korlát volt, ami esemény, érzelem, hiedelem stb formájában jelent meg egy bizonyos életterületünkön, amely sok szenvedést, fájdalmat okozott.

A Keiron és a Szaturnusz szextilje tudatosítja, mik voltak azok a korlátok, amelyek még ebben az életünkben is visszajöttek. Most ráláthatunk és Isteni kegyelemmel, ha tudatosak vagyunk rá, feloldódik.

URÁNUSZ a Bikában. Mindig valaminek a kezdete, inspirációt felismeréseket hoz, hogy vessünk új magokat az életünkben, lássuk az új utat.

Az Uránusz T kvadrátja a Marsra és a Szaturnuszra, radikális, rendkívül erőteljes inspiráló, indító erő, ami villámszerű felismeréseket, eseményeket hoz. Célja az, hogy a múlt korlátait feloldva, egy magasabb út nyíljon meg előttünk.

Az együttes energiának hatalmas transzmutációs hatása van. Felismeréseket hoz, hogy egy magasabb nézőpontból lássunk rá a múltbeli eseményeire, hogy a belső keménységünkből, alacsonyrendű egós nézőpontunkon átmenjünk, karmikus sebeinkből meggyógyulva, magasabb tudatállapotban felébredjünk. Ez az energia égi kegyelmet, áldást hoz mindnyájunkra, feloldást, véget érést, belső átalakulást. Harcos hitet, küzdőképességet, az életünk uralását, egy új, magasabb rendű úton való elindulást hoz azok számára, akik tudatosak erre az energiára, -HATALMAS ERŐT AD A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN.

Figyeljünk ezekben a napokban az álmainkra, a külső jelzésekre és meditáljunk arra, hogy a karmikus sebeinket (egy bizonyos sebet, vagy sebeket) meggyógyítsuk, hogy inspirációt, felismeréseket kapjunk, tudatosan befogadjuk az ég áldását, és megkapjuk a tudást, megkapjuk az erőt az életünk magasabb útjára való áttérésre.

AZ ERŐ LEGYEN VELÜNK!

Szeretettel

Lőcsei Fanni

2021.07.02.