„MEGVÁLTÓ FÉNYE”

(1)Téli napforduló
(2)Betlehemi csillag: Szaturnusz-Jupiter- Vénusz egybeolvadása
(3) 200 éves új ciklus indul a levegő elem hatása alatt:
első 20 évében a vízöntői energia a meghatározó.

 Egy jobb jovo

Holnapi nap december 21.-e az év legspirituálisabb napja, amire már egész évben készülünk.

A három bolygó, a Szaturnusz és Jupiter és a Plútó együttállása egész év folyamán, a háromszor ismétlődő fénykaput nyitó Plútó- Jupiter együttállás, úgymint az erősen tisztító, racionalizáló többször ismétlődő Mars kvadrátok mind a három bolygóval, előkészítették a korszakalkotó égi eseményt, amikor a TÉLI NAPFORDULÓKOR a BETHLEHEMI CSILLAG FELRAGYOG AZ ÉGEN.

 

Holnapi napot ezért minél többen töltsük meditációval, és a két fő esemény – a téli napforduló és a sorsbolygók együttállása - alatt a szívközpontjainkban kapcsolódjunk össze. Hatalmas jelentősége van a bolygónk szempontjából. Ugyanis tudományos kutatások bizonyították, hogy míg egy átlagember mellkasa másodpercenként 20 fotont bocsát ki, addig egy szívközpontjában meditáló, szeretetet és fényt küldő ember 100 ezer fotont bocsájt ki másodpercenként, tehát 5000-szer többet. Gondold végig, ha az emberek tömegesen együtt összekapcsolódva összekapcsolódnak a szeretet energiájában, megváltoztathatják magát az anyagot, felfényesítik, elhárítják a negatív eseményeket, felvirágoztatják, gyógyítják a Földet. Holnap erre gondolj, és szánj elég időt a meditációdra.

 

  1. Az első alkalom a TÉLI NAPFORDULÓ pontos időpontja dec. 21.-én 11:03 perc.

 

A téli napforduló jelképezi a fény megszületését, győzelmét a sötétség felett. Az égen látható csillagkonstelláció csodálatosan mutatja. A Nap a nyilas csillagkép 0 fokán áll, együttállásban az Al Nasi csillaggal. Ez a hely a tejúton, ahonnan az égi nyilas kilövi az íját a Galaxis középpontjába, ahol a csillagok megszületnek. Különleges jelentőségű, hogy a Nap ekkor együttáll az égen a Merkúrral. Ha önmagunkra fordítjuk az égi jelképet, azt jelenti, hogy ez a nap sorsfordító jelentőséggel bír, mert tudatosítja a bennünk levő „sötétséget”, ami megjelenhet negatív gondolatok, érzések, szokások formájában, segít rálátni és megérteni és átalakítani. Emiatt nagyon fontos mielőtt a szívközpontunkból a szeretet energiát elkezdenénk áramoltatni, hagyjunk bőven időt az előkészületre, az energiáink tisztítására, az elménk lecsendesítésére.

 

(2) A nap másik korszakalkotó eseménye a BETLEHEMI CSILLAG felragyogása. Pontos időintervalluma, amikor a két sorsbolygó teste egybeolvad a Vízöntő 0 fok 28 ívpercén 17:12-18:42.-ig, itt a Szaturnusz egy ívperccel előbbre lép és 0:29 ívpercen ismét totálisan eggyé válnak 19:02-20.52 óráig, következő másodpercben a Jupiter a Szaturnusz elé lép és megkezdi eltávolodását. Éjszaka folyamán is 10 ívpercen belül lesznek, tehát számíthatunk egy mágikus éjszakára, és még a következő napon is szinte teljes a hatás. Egészen dec.26-ig nagyon erős a konjukció, még fél fokon belül állnak.

MEDITÁCIÓ IDŐPONTJÁRA a 19:01-19:52 közötti időpontot javasolom, Mint láttam több csoport erre az időpontra hirdetett meditációt én is ekkor fogom végezni.

 

Mi is az a betlehemi csillag?

 

Annakidején, Jézus születését egy fényes csillag jelezte az égen. A csillag fénye vezette el a föld királyait és az egyszerű embereket, a pásztorokat hozzá Betlehembe, hogy imádják a Megváltót az égi királyt. A csillagászok szerint a ragyogó csillag az égen az eggyé olvadt Szaturnusz-Jupiter- és a Vénusz fénye volt.

Holnapi csoda, hogy ismét felragyog az égen a betlehemi csillag, ami nemcsak a Szaturnusz-és a Jupiter egybeolvadása, hanem ugyanúgy a Vénusz is együttáll velük. Az asztrológiai programok nagyrészt csak síkban mutatják a fényszögeket. Döbbenetes, hogy térben is együttáll a két bolygó, de mindketten a Vénusszal is együtt állnak. TELJES A BETLEHEMI CSILLAG FÉNYE: SZATURNUSZ-JUPITER-VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁS.

Annak is nagy jelentősége van, hogy a sorsbolygók együttállása a Vízöntő 0.-ik fokán jön létre. Csillagképi vonatkozásban a Bak csillagkép 0.fokán, a Sas csillagkép égisze alatt. Dupla szabadság szimbólum, a Vízöntő és a Tejútra szárnyaló sas, a szabadság madara, maga Zeusz.

Az égi jelkép mutatja, hogy a felragyogó betlehemi csillag fénye elvezet a megvilágosodás útján a Megváltóhoz. Úgy is mondhatjuk, hogy a MEGVVÁLTÓI ENERGIÁT AKTIVÁLJA bennünk, az egész bolygó számára rendkívüli KEGYELMI, FELSZABADÍTÓ ENERGIÁT jelent.

 

A HÁRMAS EGYÜTTÁLLÁS AZ ÉBREDÉS HAJNALÁT JELZI. Hajnal jelképe maga a Vénusz, a karma jelképe a Szaturnusz és a Jupiter a dharmát jelöli. Mutatja békés úton a karma átalakítását dharmává, amit segítenek az égi kegyelmi energiák.

Mit jelent? A karma az ok- okozat törtvénye, kozmikus törvény. Minden gondolatunknak, érzelmünknek, cselekedetünknek következménye van. A jócselekedetek kioltják a negatív karmát. Amikor az ember a szeretet szolgájává válik, akkor lesz végleg szabad. A két bolygó egybeolvadása ezt a kegyelmi energiát aktiválja az emberben, ezért mondhatjuk, hogy megváltói energia.

Minél több ember átfordítja a karmáját dharmává, elindul a bolygószintű megvilágosodás, aminek hatására a jelenlegi élet teljesen átalakul. Új paradigma lesz úrrá, átalakul az ideológia, erkölcs, a társadalmi rend, a gazdaság,- az élet minden területe. Az ilyen világban az emberek harc helyett békében, megértésben élnek a bolygó és a multiverzum minden lényével. Az ember a többi lényt és a bolygót tápláló, gondoskodó lénnyé válik, akit a szerető szolgálat vezérel. Ez az a fényes út, ami elvezet ahhoz, hogy a kékbolygónk fénybolygóvá váljon. Ezt a jövőképet vetíti elénk és indítja el a dec. 21.-i égi esemény.

 

(3) A december 21.-i sorsbolygó együttállás egy ÚJ CIKLUST INDÍT EL AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELMÉBEN.

BEVEZETI AZT A 200 ÉVES CILUST, AMIKOR A BOLYGÓNKRA HATÓ ENERGIÁBAN A LEVEGŐ ELEM LESZ A MEGHATÁROZÓ.

 

Tekintettel arra, hogy az anyagi világokban (fizikai-asztrális-mentális) minden a négy elemből épül fel, ezért a sorsbolygó együttállás ciklusai meghatározóak a korszakok energiájára.

Váltják egymást szinte 200 évente, ebben a sorrendben: levegő, víz, tűz és föld.

Ez azt jelenti, hogy a megelőző korszakot a Föld elem határozta meg, amely 1841-2020-ig tartott. Ebből kivételt képez az 1981-2000-ig terjedő időszak, ami a Mérleg jegy, azaz levegős jegy hatása alatt állt. Emlékezzünk, hogy a 80-a években bomlott fel a kommunista blokk.

 

A 2020. dec.21-i együttállással elkezdődik a levegő elem által uralt 200 év, aminek első 20 évét a Vízöntő energia uralja, a következő 20 év a Mérleg, majd azt követő az Ikrek energiájának a hatása alatt fog állni, majd a ciklusok tovább ismétlődnek 200 év alatt.

 

Mit jelent a Szaturnusz és a Jupiter energiája a Vízöntőben?

A Szaturnusz lassú előre haladó folyamatot jelent, amelynek célja az emberiség és a bolygó felgyülemlett karmájának tisztulása, egyéni és kollektív szinten egyaránt. Jupiteri energia adja a folyamathoz a magas szintű tudást, a dolgok egységbe látását, ami összefogja az embereket a jó célok megvalósításában. Nagy szerepe lesz a baráti társulásoknak jótevő, szociális intézményeknek. A Vízöntő másik ura az Uránusz, amely fejlődés hajtómotorja, elsöpri az ezt akadályozó intézményeket, ideológiákat, olyan, mint derült égből a villámcsapás. Ugyanakkor a zsenialitást, az új ötleteket hozza, amely segít a régi átalakításában, az új világ létrehozásában. Ebben az időszakban dől a régi, az elavult, és az újjáépítés ideológiája és eszközei létrejönnek,

 

Elgondolkodtató a történelmi párhuzam. Szinte pontosan 800 évvel ezelőtt kezdődött az a 200 év, amit szintén a levegő elem uralt, mégpedig 1206-1405-ig. Szintén a Vízöntő jegyben indult

1226-1246-ig.

Ha a magyar történelmet nézzük. 1226-ban adta át a kormányzást II. András a gyermekeinek, így IV Bélának is, aki később az ország király lett. Ebben a Vízöntő korszakban volt a tatárjárás (1241-1242). A következő 20 évben, a következő a Mérleg időszak alatt, újjáépítette az országot, kiépítette erős várakkal az ország védelmét.

 

Javaslat a holnapi meditációnkra:

 

Előkészítést követően (energiatisztítás, elme lecsendesítése) meditációnkban hangolódjunk a szív-csakránkra, fejezzük ki hálánkat az életünkért, hogy itt lehetünk ebben a csodálatos pillanatban. Majd vizualizáljuk, hogy világít a szívünkben a betlehemi csillag, amelynek fénye elvezet a Megváltóig, a bennünk élő Krisztushoz. Ne legyenek elvárásaink, adjuk át magunkat a fénynek. Vizualizáljunk gyönyörű, emelkedett jövőképét a bolygónak és az emberiségnek.

 

Holnap este, mielőtt elalszunk, ismét gondoljunk a betlehemi csillag fényére és adjuk át magunkat a Megváltónak. Tudjuk, hogy következő nap hajnala egy új korszak hajnala az emberiség történetében, és egy nagy lépés a megvilágosodásunk útján.

 

Áldás kísérjen Mindnyájunkat!

 

Lőcsei Fanni

2020.dec.20