A BOLYGÓNK SORSFORDULATÁNAK NYITÁNYÁRÓL A NYILAS ÚJHOLDRÓL

fenyspiral

Mielőtt elkezdtem írni, húztam egy tarot lapot, útmutatást kértem az írásomhoz. A XVI.-os arkánumot, a Tornyot húztam. Az ego, a hatalom tornyának összedőlését jelképezi, ez vezet a megvilágosodáshoz.

Erről eszembe jutott a következő történet:

A Zen buddhista mesterek drasztikus módszert használtak, de hatásos volt, mert több tanítvány ennek hatására megvilágosodott. Legismertebb történet a zen mester, Ma Cu egyik esete.

Ma Cutól, a mestertől kérdezte a tanítványa, hogy min meditáljon. Ma Cu a válasz helyett kilökte a 2. emeleti ablakon, de még utána is ugrott, és egyenest a mellkasára, majd onnan kérdezte: Érted már? Igen! - kiabálta a tanítvány, mert ha nem azt mondja, még talán jól fel is pofozza, és ki tudja, mi történik még vele. Így is a szegénynek több bordája összetört. De, minden bizonnyal megértette, mert olyan hirtelen és váratlanul jött, mint derült égből a villámcsapás – egyébként soha nem értette volna meg.

Amióta a Szaturnusz belépett 2017 téli napfordulókor a Bakba, azóta a sorsunk erői képviselik Ma Cut, hogy előkészítsenek bennünket a 2020-a téli napforduló fergeteges fényünnepére, amikor az egész bolygó tudatszintje minőségi ugráson megy keresztül, az előttünk álló nagy változásokra. Az ég csodálatos karácsonyi ajándékát kapja most az egész bolygó. Mi, az egész emberiség sok-sok inkarnáció óra öntudatlanul hordtuk a keresztünket, amely Hatalmas fájdalommal, alárendeltséggel, kiszolgáltatottsággal, értelmetlen áldozattal, megnyomorítással és negatív pusztító gondolatmintákkal járt együtt. Odavetettük magunkat a bolygó hatalmasságai kénye kedvének, mert ALUDTUNK, vagy másként, az életre halottak voltunk. Rengeteg negatív karmát cipelünk ennek következtében mind egyéni- családi-emberiség szinten. Alvó állapotunkban pusztítottuk önmagunkat, már a fennmaradásunkat is veszélyeztetve, pusztítva a szülőanyánkat, a Földanyát. De, ELJÖTT A FELÉBREDÉS, AZ ÉLET IDEJE!

2012-től Új Korszak köszöntött ránk. Megváltozott Naprendszernek és Föld kozmikus helyzete, belépett a fotonövbe (Galaxisunk középpontjával párhuzamosan áll a naprendszer a fényövben), az Isteni Terv szerint, a Föld Fénybolygóvá változása radikálisan elindult.

A bolygón ennek hatására rohamos tudatosodási – megvilágosodási folyamat indult el, nagyon sok ember ébred öntudatra, és a bolygó helyzetére. 2019-2020-ra világossá vált a bolygót irányító hatalmi erők számára, hogy az emberek lerázzák magukról a rabszolgaság láncait, ezzel együtt le fogják bontatni a jelenlegi hatalmi – ideológiai- erkölcsi- gazdasági- pénzügyi struktúrákat, ezért beavatkoztak. Elkezdtek új manipulatív eszközökkel harcba szállni a tudati emelkedés megakadályozására, amelyet ebben az évben radikálisan megélünk.

Az első gonosz eszköz a Covid vírus, de az igazi fegyver a védőoltás, amely közvetlenül hat a genomra, azaz a DNS-re, ami az ember biológiai tervrajza, azt manipulálja. A vírus által mindent megtettek az emberek millióinak megfélemlítésére, hogy önként- és dalolva rohanjanak a megváltó oltást beadatni.

Ha az égre nézünk és a kozmikus energiákra kapcsolódunk, amelyek segítenek a Felsőbb Énünkkel, a Lelkünkkel kapcsolódni és tudjuk tartani ezt a magas vibrációt, minden nehézségen átmegyünk. Ez már nem az Alvó Ember kereszt hordása, aki teljesen kiszolgáltatott, áldozat. Az emberek milliói ébrednek fel, és aki tudja ki ő, hogy Halhatatlan Lény, az már nem fél. Ismeri a célt és saját maga a vállára teszi és hordja büszkén a keresztjét, felvállalja a rögös utat, ha ez szükséges ahhoz, hogy egy boldogabb, világot építsen fel önmagának és a jövő nemzedéknek.

Jelenleg egy hatalmas kozmikus esemény küszöbén állunk, amely a téli napfordulókor történik meg, a két sorsbolygó egybeolvadásával. Szaturnusz (karma) átalakulása Dharmává (Jupiter). A büntetést a jóság váltja fel. A karmát a megbocsájtás oldja fel. A szeretet, a testvériség, az egység vezéreli az embereket és nem a versengés, a mások elnyomása, hanem az együttműködés.

Minőségi ugrás jön létre az energiában, ami AZ EMBERI EVOLÚCIÓBAN ÚJ CIKLUST INDÍT EL. A bolygószintű tudatosság nagy iramban elindul az emelkedés felé, ami megállíthatatlan.

Ugyanerre utal a jövő év évszáma, a kabala szimbolikájával. A jövő év évszáma 20 és 21.

Egészen 2100-ig minden év első két számjegye a 20-as. A tarot szimbolikája szerint a 20-as a Nagy Átalakulás, vagy végítélet.

A 21-es szám a Kozmikus Tudat tánca. Jelzi, hogy a kozmikus spirálnak egy magasabb ciklusára áttérést indítja el a 2021-es év, előre jelzi. Ehhez a folyamathoz lökő energiát ad a mostani téli napforduló. A sorsbolygók együttállása jelzi. A FÖLD ÚJ SORSA KEZDŐDIK EL. Most elindul egy bolygószintű átalakulás, amely még 80 évig tart. Mutatja az évszám, hogy az EVOLÚCIÓS SPIRÁL MAGASABB SZAKASZÁBA ÁTLÉPÉS 2100-ban fog bekövetkezni.

A ma esti ÚJHOLD, amely éppen az írásom alatt született meg (17:18 órakor) bevezet bennünket a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a Jupiter egybe olvadásának szent terébe.

Úgy is mondhatom, hogy a téli napforduló nagy égi eseményéhez elkezdődött az égi szereplők felsorakozása a kozmikus színpadon, illetve az Újhold játssza az előjátékot, az égi nyitányt.

A mai Újhold rendkívüli asztrológia jellemzőkkel rendelkezik. Kíséri egy napfogyatkozás, amikor a Napot a Hold eltakarja. Jelképezi, hogy ez a holdperiódus lelki időszak, elsődleges az érzelmeinken keresztüli lelki kapcsolódás. Az Újhold stelliumot képez a Nappal-Merkúrral és a Leszálló Holdcsomóponttal a Ras Alhauge állócsillagnál, amely a Kígyótartó, az égi gyógyító csillagkép legfényesebb csillaga, a karmikus gyógyulás helye a Galaxisunkban. Ebben a holdperiódusban az égi energiák segítik a karmikus sebeink gyógyulását, amelyek az érzelmeink által tudatosodnak, amelyekre rálátunk és megértjük a mögöttes okokat.

Az Újhold együtt a Marssal és a Plútóval, egy rendkívüli dinamikus fényszög-alakzatot (trigon, kvadrát, karmafényszög szemi-szextil) hoznak létre. Megvan a karmikus tapasztalat, a cselekvési kényszer és az égi áldás, a maguktól teljesedő dolgok, amelyek szükségesek a karmikus gyógyuláshoz. Ha vannak bolygóállásaid a jegyek 20-23 fokain, akkor rád erősen hatnak ezek az energiák. Mind benned, mind kívül, ami eddig volt, az most hirtelen nagyon megváltozik. Lehet, hogy megéled az oda vezető utat, érzelmi tisztulást erős felismerésekkel, de lehet, hogy olyan impulzusokat kapsz, aminek hatására hirtelen, ami eddig fájdalmas volt, ami miatt eddig dühös voltál stb, az hirtelen elmúlt. Azt éled meg, hogy a negatív érzelmek törlődnek, és egy tiszta, nemes, szeretettel, örömmel teli térben létezel. Csak nézel ki a fejedből, hogy történt ez, hát Kedvesem, ez a KEGYELEM, AZ ISTENI KEGYELEM IDEJÉT ÉLJÜK!

Egy olyan időszak jött el, amikor nem kell azzal foglalkoznod, hogy a múltbeli karmikus energiáidat tisztítod különböző módszerekkel. Az új időkben ez már felesleges. Összpontosíts a HÁLA ÉRZÉSÉRE. Minden nap többször, de főleg ébredéskor és lefekvéskor idézd fel, hogy mennyi jó vesz körül, mi az a sok minden, amiért hálás lehetsz, elsősorban, hogy itt élhetsz és tapasztalhatsz ezen a gyönyörű bolygón, hogy feladatod van a nagy átalakulásban, a bolygó felemelésében, hogy jobb legyen ez a világ. Minél többet idézd fel ezt a bolygószintű szent célt magadban, gondolkodj rajta, ÁLMODOZZ RAJTA. Álmodj egy jobb világot, álmodd a saját életeden át.

Bármit kitalálhat az ellenoldal, hogy megakadályozza a bolygó fénnyel elárasztását, tudjuk, hogy megvannak az eszközeink ellene, mert a fény gyermekeiként kapcsolódni tudunk a fényhez. Ahhoz, hogy ez így legyen, NAPI LEGFONTOSABB TEVÉKENYSÉGÜNK A MEDITÁCIÓ LEGYEN, hogy a Felsőbb Énünkön keresztül a Kozmikus tudat mezejébe jussunk. Akkor bármit kitalálhat az ellenoldal, a kreatív erőnk mindig fogja tudni a megoldást, mert megtudjuk a hogyant. De ez csak úgy lehetséges, ha rendszeres telefonkapcsolatban vagyunk, ha felhívjuk a Szellemet. A telefonhívás a meditáció.

Azzal búcsúzom, hogy higgyetek a csodákban, higgyetek abban, hogy egy csodálatos jövő küszöbén állunk, és bármi történhet, mi töretlenül megyünk előre, mert a fényhez tartozunk, fényből vagyunk és a Teremtő velünk van.

Örömteli készülést, szépséges napokat kívánok!

A héten még folytatom a további csodálatos napok üzeneteivel.

Fanni

2020.12.14.