JUPITER-PLÚTÓ KOZMIKUS FÉNYKAPU

2020.november 12.-én 20:37 és 23:03 óra között.

A TEREMTŐ KEGYELMI ENERGIÁJA ÁRAD A FÖLDRE!

Isten alkotta

E hét a Neptunusz - Nap gyönyörű víz trigonnal indult, és egész héten a megváltói energia árad a Bolygónkra.

Mai nap rezgése a mágikus dupla 11-es, jelképezve Jusztíciát, a Törvény - Igazság Istennőjét, a béke-, az egyensúly-, a karma-, a törvény-, az igazság rezgését képviseli.

Ez az energia rendkívül támogatta a ma délelőtti, 11:11 órai világ meditációt, ami a felébredés, a kegyelem, a szeretet, az egység energiáját árasztotta. Szívem megtelt hálával és örömmel és szeretettel, hogy együtt építhetem azt a csodálatos fényteret, amit a Föld több országában meditáló emberekkel együtt hozhatok létre a Bolygónkért.

Nem véletlen az sem, hogy éppen a mai nap vezették be a koronavírus miatti szigorító intézkedéseket.

Ünneplés, öröm – másik oldalon félelem, korlátozás, szigorítás.

Ez az év sorsfordító helyzeteket hoz folyamatosan, hogy eldöntsed végérvényesen, hogy melyik oldalon állsz. Meglásd, ha belül szabad vagy, akkor nem lehet kívül korlátozni. Megtapasztaljuk azt, hogy az van kívül, ami bennünk van. Megtapasztaljuk a közvetlen hatásunkat a világunkra. Rendkívül gyors visszajelzést kapunk a külvilág által, hogy mi a következménye a gondolatainknak, érzelmeinknek, tetteinknek. Az hogy ez jó legyen, ahhoz most nagyon komolyan tenni kell. Aki érti és cselekszi, azt a kozmikus energiák támogatják. EZ AZ A TÉR-IDŐ, AMIKOR NAGYOT LEHET UGRANI A FELEMELKEDÉS FELÉ.

A jelenlegi holdhónap okt. 16.-án indult és nov. 15.-én zárodik. A kezdet energiája meghatározza az egész hónap energiáját. Emiatt térek vissza rá, hogy emlékeztesselek, hogy a holdhónap egy rendkívüli égi eseménnyel BEAVATÁSSAL indult, ÉGI TEREMTŐ KÓDOK érkeztek a Földre, RENDKÍVÜLI SEGÍTSÉG ÉS TUDÁS ÉRKEZETT A SZELLEMVILÁGTÓL. Ezzel ELINDULT egy mérhetetlenül hatalmas teremtő energia, ami hatalmat, erőt, tudást, isnspirációt, hajtóerőt ad a beavatást követő időszakban. Ez az energia mindenki számára lehívható, aki képes kapcsolódni hozzá.

A Holdhónap folyamán több kisebb energiakapu nyílott, de a legnagyobb égi esemény holnap este következik be, amit a JUPITER ÉS A PLÚTÓ EGYBEOLVADÁSA FÉMJELEZ.

A két bolygó együttállása fénykapu a földi és az égi világ között, amelynek energiája erőteljesen ömlik a földi világra nov. 8-16.-ig.

A kapu holnap este, november 12-én 20:37 és 23:03 óra között nyílik ki teljesen, amikor a két égitest energiája eggyé válik.

Ebben az évben most harmadszorra kapunk beavatást ebbe az energiába (előzőek: ápr.4.-én és jun.30.-án), azaz háromszori megerősítést kaptunk, hogy tudatosíthassuk, befogadhassuk. Mindig a harmadik alkalom a legerőteljesebb, több nem lesz ilyen!

Jupiter-Plútó fényszög, a mágus, a mágia fényszöge.

Mi történik, amikor Plútó, azaz Hádész, az alvilág ura egyesül a Jupiterrel, vagy Zeusszal az Istenek királyával? Ekkor rendkívüli dolog történik:

Ugye érted, hogy miért mondják az asztrológusok, hogy ez az egyik legjobb, legáldásosabb konstelláció a Plútó-Jupiter együttállás?

De, mint tudjuk, hogy befogadjuk a jót, befogadjuk az áldást, a szeretetet, ahhoz az kell, elfogadjuk, hogy képesek vagyunk rá, érdemesek vagyunk rá. Túl tudjunk menni az elválasztó félelmeinken, bűntudatainkon, minden akadályozó negatív gondolatunkon, érzésünkön. Képesek legyünk a múltunk negatív történéseit megbocsájtani, mind önmagunknak, mind a társainknak és kérni, hogy ők is bocsássanak meg nekünk.

A fénykapu holnap este 20:37 órától 23: 03-ig teljesen nyitva lesz, nagyon fontos, hogy a holnapi nap folyamán erre lélekben kellően felkészüljünk. Foglalkozz vele a nap folyamán gondolatban, ha teheted napközben is imádkozzál, készítsd fel magadat arra, hogy este, a megjelölt időszakban képes legyék az energia befogadására.

Az írásom célja, hogy tudatosítsam benned az energiát, megértsed, miről van szó és fejezd ki a szándékodat, döntsél abban, hogy érdemes vagy ennek az energiának a befogadására és kérd a Teremtőt, az égieket, hogy segítsenek ebben Neked.

Az az energia, ami holnap este elárasztja a Földet, A TEREMTŐ KEGYELMI ENERGIÁJA.

Bizonyára megértetted, hogy mennyire fontos, hogy a holnap estét meditációval töltsed.

A MEDITÁCIÓT AZÉRT FOGJUK VÉGEZNI, HOGY MEGADJUK MAGUNKAT AZ ISTENI ENERGIÁNAK ÉS MEGTERMÉKENYÜLJÜNK ÁLTALA.

A FÉNYKAPU ENERGIÁJA AZÉRT ÁRAD, HOGY AZ ISTENTŐL ELFORDULT EMBER ISMÉT VISSZATALÁLJON A TEREMTŐJÉHEZ.

EZ A KOZMIKUS ENERGIAHATÁS MINKET VÁLTOZTAT MEG, ARRA HAT – ÉS EZÁLTAL VÁLTOZIK MEG A VILÁGUNK. Ezt tartsuk szem előtt! MI vagyunk az ég és föld között a létra, - mint a költő írta - rajtunk keresztül horganyozódik az energia a világunkba.

A Jupiter és a Plútó egybeolvadás alatt, az energiában változás megy végbe. Megelőzőleg a Jupiter energiája olvadt egybe a Plútóval, majd kilép belőle. Ha a hatására koncentrálok, ez azt jelenti:

Amikor a JUPITER ELÉRI A PLÚTÓT és egyesül vele, az az a folyamat, amikor EGYESÜLÜNK A FORRÁSSAL (Istennel, a Felsőbb Énnel), ÉS FELTÖLTEKEZÜNK A KOZMIKUS TUDÁSSAL.

Amikor JUPITER MEGELŐZI A PLÚTÓT, az a folyamat, amikor A FORRÁSBÓL NYERT TUDÁST VISSZÜK KI A VILÁGBA ÉS EZ NYILVÁNUL MEG MINDEN CSELEKEDETÜNKBEN. AZ ISTENI TÖRVÉNY SZERINT ÉLÜNK ÉS ERRE TANÍTJUK A TÖBBI EMBERT.

A hatalmas fényáradat tovább emeli a bolygó frekvenciáját, ezért számítani lehet az ellenerők fokozott tevékenységére, összeütközéseket, korlátozásokat, félelemkeltést, viszályt, gazdasági válságot stb. fognak generálni, megakadályozni a felemelkedést. De hiába akarnak megfélemlíteni, karanténba zárni, elszigetelni, a fény áramlása megállíthatatlan, a régi világ összeomlása megállíthatatlan, amiből nem egy változott világ, hanem egy teljesen új világ jön létre.

A Jupiteri energia erőteljes áradása miatt kiemelt szerepe van, hatalmas égi támogatásban van része a spirituális munkának, az imának, a hitnek. A felemelkedés feltétele, hogy az ember ismét tudatosan kapcsolódjon a szellemi részéhez, mert ebben rejlik az ereje, - mivel a látható világ a láthatatlanban gyökeredzik. A közösen végzett ima hatására aktiválódó fény megtöri az anyag hatalmát.

Kedveseim, ugye találkozunk holnap este az éterben fél kilenckor, hogy együtt meditáljunk, imádkozzunk, hogy befogadjuk a TEREMTŐ FÖLDRE ÁRAMLÓ KEGYELMI ENERGIÁJÁT.

Szeretettel és öleléssel

Fanni

2020.11.11.