„LEGNAGYOBB ERŐ A SZERETET EREJE”

csillaghang üzenet 2020.10.12.

Csodák földje

Múlt héten láttam Mahatma Gandhi életéről készült filmet, ami mélyen megérintette a lelkemet.

Megdöbbentett, hogy élt egy hindu ember, aki egész életével példát mutatva, megvalósította a Krisztussá lett názáreti Jézus tanítását. 

Gandhi rendkívüli példa minden ember számára, aki a megszabadulás, a megvilágosodás útján jár.

Nemcsak az ő tér-idejében mutatott példát, hanem minden idők jövőbeni nemzedékének is, HOGYAN LEHET ERŐSZAK NÉLKÜL, A SZERETET EREJÉBEN VETETT HITTEL ÉS CSELEKEDETBEN SZABADDÁ VÁLNI. India felszabadulása az angol zsarnokság alól, ennek élő példája. Egy hindu ember nem prédikálta, hanem az életművével tanította, hogy minden ember Isteni Lény, és mint ilyen, bőrtől, vallási felekezettől társadalmi rangtól függetlenül egyenlő és szabad. Ez adja az emberi méltóságát, ez az, amit minden emberi lény tisztelhet a másikban. Egy embernek sincs joga ahhoz, hogy a többi embert sárba tapossa, megalázza, elvegye tőle az emberi élethez való jogát, amit a Teremtőtől kapott. Minden embernek joga van ahhoz, hogy ne tűrje, ha emberi méltóságában megalázzák, elnyomják, - küzdjön a szabadságáért. Ennek útja az erőszakmentes, kitartó, következetes küzdelem. Ha nem ütsz vissza, a másik is abba hagyja előbb utóbb, mert szembekerül az igazsággal, ezt az elvet követte, amelyet a tapasztalat bizonyított.

Megtanított rá 300 millió embert, egész Indiát, hogy a LEGNAGYOBB ERŐ A SZERETET EREJE, ami a nagyon különböző, egymással ellentétes hitű, tulajdonságú embereket is eggyé kovácsolja. Megtanította, amit egyedül nem lehet elérni, EGYSÉGBEN, EGYÜTT, A LEHETETLENNEK TŰNŐ HELYZETBEN IS GYŐZNI LEHET.

Gandhi tanítását megérteni és az ő általa megtestesített emberi minőséget magunkban fejleszteni, NAPJAINKBAN KÜLÖNÖSEN FONTOS.

Tanít arra, hogy MI LEHET AZ EMBERISÉG ÚTJA, HOGY HAJTSA VÉGRE AZT A NAGY ÁTALAKULÁST, AMI ELŐTTE ÁLL A BOLYGÓVAL EGYÜTT.

Erre az útra vezetnek, szinte kényszerítő erővel a kozmikus energiák, a napi bolygó energiahatások. A dolgok haladnak az Isteni Terv szerint, a bolygónk egy nagy kozmikus átalakulás kapujában áll, vagy már át is lépett.

Talán emberemlékezet óta nem volt ilyen égi konstelláció az égen, hogy a Jupiter- Plútó- Szaturnusz folyamatosan együttállnak, de főleg úgy nem, hogy az év nagy részében teremtő fényszöget (kvadrátot) vet rájuk a Mars, saját jegyében a Kosban. A Mars energia minősége alacsony szinten a háború, az agresszió ereje, magas szinten az önuralom, az önkontrol, a töretlen akarat, a külső rend létrehozása. Szaturnusszal való kapcsolódása megjelenítheti a dühöt, haragot, agressziót a megcsontosodott, idejét múlt, embert méltóságában megalázó rendszerek ellen, ami tettlegességben, harcban, háborúban, rombolásban megnyilvánulhat.

Ha ezt az energiát magas szinten éljük meg, akkor rálátunk arra, hogy agresszió=korlát. Rájövünk, hogy a korlátaink, ami miatt dühösek vagyunk és támadunk, nem mások, mint a belső megcsontosodott képződményeink. Azokon az életterületeinken, ahol nincs harmónia, ott vannak ezek a csontvázak. Úgy hívják őket, hogy negatív hiedelmek, gondolatok, érzelmek (félelem, gyűlölet, harag, ítélkezés) ártó tettek, szokások, magunk ill. mások irányában. Mit tehetünk? Szembenézünk velük és DÖNTÜNK a feloldásukban, önmagunk megváltoztatásában. Megértjük magunkat és másokat, megbocsájtunk és elkezdjük önmagunkat, a környezetünket, az egész életünket tervszerűen, előre haladva átalakítani. Erre az útra visz a Plútó hatalmas átalakító ereje.

De mi a legnagyobb segítség? Az, ha legalább annyit nézünk az Égre, mint a Földre, sőt ebben az időszakban még többet is. Meg kell tanulnunk összekapcsolódni és a kapcsolatot erősíteni, a bennünk működő Isteni Erővel. Hinni a Jóságban, hinni a Szépségben, hinni a Szeretet erejében és ezt keresni, ezt megvalósítani a mindennapjainkban. A Mars-Jupiter teremtő fényszögei erre nevelnek. Segítenek abban, hogy sokkal komolyabban, mint eddig, rendszeresen végezzük a lelki gyakorlatokat. Naponta megtapasztalhatjuk, hogy csak az imádkozás, meditáció, egyéb lelki gyakorlatok rendszeres végzése mellett tudjuk a lelki egyensúlyunkat megtartani, mert ha kibillenünk, szinte azonnal megjelennek életünkben a betegségek, a külső konfliktusok.

Ez most olyan idő, ahogy mondják "nem babra megy a játék.

A Mars a Kosban áll, éppen ezen a héten kerül a Mérleg Nappal tengely pozícióba és teremtő fényszögekbe (T kvadrát) a Jupiter-Plútó-Szaturnusz hármassal. A Nap megvilágítja, önmagunkat kell elsődlegesen átalakítani, hogy előbbre lépjünk, fejlődjünk, létre tudjunk hozni egy igazabb, jobb világot. De ez csak úgy lehetséges, ha béke van bennünk, uraljuk az elménket és a csendben meghalljuk a Teremtőnk hangját, rábízzuk magunkat a vezetésére.

TÖRETLENÜL HIGGYÜNK ABBAN, HOGY EGY JOBB, BÉKÉSEBB, FÉNYES, EMELKEDETT VILÁGBA TRESSZÜK MOST MEG A KEZDETI LÉPÉSEKET.

Mint minden nagy változás, az egy nehéz, erőpróbáló, kemény feladat, de ha a célt látjuk és töretlenül bízunk a győzelemben, nem lesz nehéz. Azt is tudjuk, hogy talán több emberöltő, hogy ez a bolygó elérje a célt, és felszabaduljon. Amikor életünk végén majd innen elköszönünk, bizonnyal hálás szívvel búcsúzunk, hogy ebben a kozmikus játékban részt vehettünk.

Jussok eszünkbe, a nehézségek idején Gandhi Örök érvényű tanítása:

„AMIKOR ELCSÜGGEDEK, ARRA GONDOLOK, HOGY A TÖRTÉNELEM HOSSZÚ SORÁN, VÉGÜL IS MINDIG AZ IGAZSÁG ÉS A SZERETET GYŐZÖTT. LÉTEZTEK UGYAN ZSARNOKOK ÉS GYILKOSOK, AKIKNEK A HATALMA JÓ IDEIG MEGDÖNTHETETLENNEK LÁTSZOTT, DE VÉGÜL MINDIG ELBUKTAK, MINDIG.”

Gandhi filmet itt nézhetitek meg:

Szeretettel

Lőcsei Fanni

2020.10.12.