AUGUSZTUSI ENERGIÁK

Energia

Az augusztus a fényesség ideje, amikor a Nap, rendszerünk ura legmagasabban jár égi útján, a reinkarnációs utat kifejező karmikus út, az ekliptika felett. A világ átalakító, hatalmas tűzenergia van jelen, lehetővé teszi az embereknek a szellemhez való kapcsolódást. A Nap jegye az Oroszlán, a fény hatalmának a jelképe, uralkodói minőség. A tisztánlátás, a szellemi inspiráció, a kreatív önkifejezés, az anyag felett a fény uralmának a minősége. Hatalmat ad az embernek. hogy képes legyen uralni az egóját, az alacsony anyagi természetét. Ez az erő a szerető szív minősége, amit legjobban az Oroszlán szíve, a csillagkép legfényesebb csillaga a Regulus szimbolizál. A szeretet a felemelkedésünk kulcsa, a szeretet az evolúciónk kulcsa, az anyagból való felszabadulásunk kulcsa. Csodálatos égi szimbólum, hogy az égen a fény uralmát kifejező Oroszlán alatt, a sötétség szimbóluma, a vizikígyó (Hydra) fejet hajt.

Fontos tudnunk, hogy a hónap első hetében, aug. 6-7-ig a Nap az Oroszlán jegyben, de a Rák csillagkép elengedő kezénél jár.

Ez az elengedő szeretet jelképe. Jelzi az ég, hogy akkor uralod az életedet, ha hálával, szeretettel képes vagy elengedni, mindazt, ami már nem „fényes”.

Aug. 7-szept. 13.-ig halad a Nap az Oroszlán csillagképben.

Aug. 7- aug. 22.-ig a Nap az Oroszlán jegyben és az Oroszlán csillagképben jár. Ez az évnek az az időszaka, amikor előhívhatod a benned levő Isteni Uralkodót, hogy oldja fel a benned levő sötétséget, hogy lásd a fény szemével az életedet, az utadat. Ekkor az alkotó erőidet magasabb fokon tudod kifejezni, minden nagyobb erővel, gyorsabban működik. Nagyon termékeny, inspiratív időszaka az évnek.

Aug. 22.-én a Nap, miután a Regulusszal egyesül, ekliptikailag átlép a Szűz jegybe, de szept. 13.-ig még az Oroszlán csillagképben jár. Ez az időszak, amikor a Regulus tanítása kiteljesedik: a szerető szolgálat ideje.

A Nap, rendszerünk ura, az időszak szóló hangját adja, de nézzük meg, hogy a többi bolygóval együtt énekelve, milyen lesz az augusztusunk zenéje.

A hónap első hetének energiáját döntően meghatározza az a különleges fénykonfiguráció, ami a telihold idején látható volt az égen. Üzenete tömören: AZ ELENGEDÉS FELSZABADÍTÓ EREJE.

Az Uránusz kereszt kvadrátot vetett a telihold tengely két pontjára a Napra (amely a Rák csillagkép elengedő kezénél állt) és a Holdra (Vízöntő múlt felé ömlő vízénél). Ugyanakkor a Nap és az Uránusz kvadrát középpontján ott állt a Vénusz együtt a felszálló Holdcsomóponttal és karmikus fényszög kapcsolatban a Szaturnusszal és a Merkúrral. (Ez egy asztrológusnak csemege egy ilyen fényszögkép, ezért bocsi, ha ezzel untatlak.)

Az első héten látható az égen a Mars-Jupiter kvadrát is.

Ezek az energiák korlátozó helyzeteket hozhatnak, amik flusztrálóak, összezavarhatnak, türelmetlenségre, rohanásra késztetnek. Ha ismételgeted a múltban megtanult, ösztönös köröket tudatosság nélkül, azok sehova se vezetnek.

Döntési helyzetek sorával kerülhetsz szembe, mert szembe kell nézned felerősítve, a karmikus múltadból eredő káosszal. Ha nem teszel semmit és maradsz ebben az állapotban, a múltbeli gondolatmintáid teremtette körülményekben, azokban egyre jobban elsüllyedsz, és tovább rombolod magadat, ez is a Te döntésed. De elkötelezheted magad végleg az Istenemberré válás mellett, hogy végleg kiszabadulj az anyag fogságából, beteljesítve az Isteni tervet, amiért az embert megteremtette.

SORSFORDÍTÓ DÖNTÉSEKET KELL MEGHOZNUNK EMBERISÉG SZINTEN.

A mostani létidő energiái rendkívül szélsőségesek, nincs már kompromisszum, hogy egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Dönteni kell, mert rövidesen beindulnak a cselekvés energiái.

ELJÖTT AZ IDŐSZAK, AMIKOR LEHULLANAK AZ ÁLARCOK, SZINT KELL VALLANI: VALÓJÁBAN, KI IS VAGYOK ÉN?

Eszembe jut, hogy mit mondtak egyszer a hopi indiánok. „Egyszer eljön az az idő, amikor az emberek rohangálnak és felindultan kiabálják: ez nem én vagyok!” Most jön el?

Meg kell tanulnunk másként működni, mint eddig, ha egészségben, ép lélekben, testben akarjuk túlélni az eljövendő nehéz időket. Önmagadat úgy tudod megvédeni, ha befelé koncentrálsz, a belső világodba vonulsz vissza, ha kapcsolódsz a benned levő örök, halhatatlan szellemhez. Amikor kint tombol a vihar, amikor kint bömböl a káosz, Te a középpontodban maradsz. Mi, akik a spirituális utat járjuk, már jó ideje ezt tanuljuk, de most létfontosságúvá fog válik az, hogy belső tudásunkat használjuk és éljük. Nagyon sok helyzetnek leszünk kitéve, amikor a belső tudás működtetése létfeltétellé válik. Tanácsolom, ha eddig nem tetted, tanulj meg meditálni, imádkozni, végezz olyan technikákat, amivel a belső nyugalmadat önmagad képes vagy létrehozni, amivel az energiaszintedet emelni tudod. Vedd komolyan, amit mondok és mond mindenki, aki előre lát az úton.

Emlékeztetlek, hogy ez az év a két sorsbolygó a Szaturnusz és a Jupiter éve. Mind az eddigi – több ezer éve, a fizikai síkon szerzett - tapasztalatok bölcsessége és a kozmikus tudás - ha a belső forráshoz kapcsolódsz - a rendelkezésedre áll, ha azt működteted. Ha ezt megteszed, SORSFORDULATOT TUDSZ VÉGREHAJTANI, MERT TÖBBÉ MÁR NEM A HALANDÓ ANYAG, HANEM A HALHATATLAN LELKED VEZET. Ekkor már teljes biztonságban vagy, bármi is következik.

EMBERISÉG TÖRTÉNETÉBEN ELINDULT AZ UTOLSÓ IDŐ, UTOLSÓ LEHETŐSÉG, HOGY A KOZMIKUS CÉLT TELJESÍTSÜK, HOGY VISSZATALÁJUNK A TEREMTŐHÖZ.

Az Isteni Rendező segítségül, megadta a FELEMELKEDÉS EREJÉT SUGÁRZÓ MARSOT, ami rendkívüli módon az átalagos évi két hónap helyett, egészen 2021 január közepéig a saját jegyében, a Kosban tartózkodik.

A Mars a hadvezér, a bennünk levő Őserő, a mindenben meglevő kozmikus erő. A Kos jegyben a Mars az önlegyőzés ereje, ami előre viszi a fejlődésünket. Az Isteni igazság megnyilvánulása, mikor azt mondod, hogy egy az Igazság, mert Egy=Isten. Az erő csak egy van, de az ember használhatja jóra és rosszra is, mert szabad akarata van.

AUGUSZTUS HÓNAPBAN A MARS A FÉNY EREJEKÉNT JELENIK MEG, FELADATA A FÉNY HATALMÁT BIZTOSÍTANI, AZ ISTENI TERV VÉGREHAJTÁSÁÉRT.

Pozíciója önmagában üzenet értékű. A Kos jegyben utazó Mars csillagképi vonatkozásban, a Halak csillagkép felfelé úszó fonatán halad szeptember 10.-ig előre, ami az anyag fogságából való kilépés, a MEGVÁLTÁS HELYE a csillagok honában. A FELEMELKEDÉS EREJÉT KÉPVISELI.

Rendkívüli jelentőségű, hogy ebben az évben háromszor fordul elő – augusztusban, októberben, december -2021.januárban - a Mars mind a három bolygóval, mind a Jupiterrel, Plútóval és Szaturnusszal, kényszerítő-, racionalizáló erejű fénykapcsolatba kerül.

Augusztus 4.- én a Mars és a Jupiter között pontos kvadrát jön létre, aminek az egész héten érződik a hatása. Az energiája kényszerítő hatással rendelkezik, arra tanít, hogy a belső képességeidet használva old meg a dolgokat, mert csak akkor jársz sikerrel. A csak kifelé fókuszálás, mint ahogy eddig tetted, kaotikus, nehezedő helyzetekbe sodor.

TANULJ MEG HINNI A BENNED LEVŐ SZELLEM EREJÉBEN, A BELSŐ VEZETÉSEDBEN, ITT AZ IDEJE HASZNÁNOD A SPIRITUÁLIS TUDÁSOD TELJES ARZENÁLJÁT.

Az égi erők megtanítanak arra, hogy nem Te vezeted az életedet, a történéseket nálunk sokkal nagyobb hatalom irányítja, hát ahhoz fordulj, bízd rá magad.

HIGGY ÉS BÍZZ A TEREMTŐBEN!

Az aug. 10- 19-ig terjedő időszak az augusztusi energiák tetőpontja, egy nagyon radikális időszak.

Nyilvánvalóvá válik, hogy a bolygón a fény és a sötétség harca folyik.

Aug. 10.-től a MARS A PLÚTÓVAL alkot racionalizáló kapcsolatot. A kvadrát aug.12- 13-án a legerőteljesebb.

Amíg a Mars a külső erő, ami az elavult régi struktúrákat lebontja, hogy egy fejlettebb újat hozzon létre, a Plútó a Mars magasabb oktávja, a belső nem látható szférákban (érzelmi-, gondolati, szellemi síkokon) teszi ugyanezt, de rendkívül radikálisan. Kettőjük kvadrátban kapcsolódása hatalmas horderejű, KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ VÁLTOZÁST INDÍT EL A VILÁGBAN.

A még erős Mars-Plútó kvadrát energiájához, a NAP is csatlakozik, aug. 14-én és 15.-én, a Marssal messianisztikus, a Plútóval karmikus jellegű fénykapcsolatba kerül. A három bolygó energiakombinációja egy nagyon jótékony, de kényszerítő erejű energiahatás, ami hatalmas húzóerőt képvisel.

Együtt van jelen a felső világok ura a Nap és hadvezére a Mars, és a sötétség ura a Plútó. Ez a NAGY ÁTALAKÍTÓ ERŐ konstellációja, amikor ami eddig sötétben volt, eltitkolva volt, az láthatóvá válik.

Aug. 18-án a Nap együttáll a Merkúrral és pontos kvinkuxot vet a Szaturnuszra.

Láthatóvá vállnak, megértésre kerülnek a múlt tetteinek következményei, szembesülünk a karmikus igazsággal mind egyéni, mind bolygószinten.

Ez a folyamat augusztus 19.-én 4:42 órakor az Oroszlán Újhold születésével zárul le.

A Nap augusztus 21.-én áll együtt a Regulusszal.

A HÁLA, A KEGYELEM, A SZERELEM NAPJA, A FÉNY, A SZERETET ÜNNEPE. A SZELLEM ÁLDÁSÁT SUGÁROZZA AZ ÉG.

TÖLTEKEZZ FEL EZZEL AZ ENERGIÁVAL!

IMÁDKOZZ AZ ISTENI VEZETÉSÉRT,

IMÁDKOZZ AZ ÚJJÁSZÜLETÉSÉRT,

IMÁDKOZZ, HOGY A NAGY ÁTALAKULÁST ERŐBEN, EGÉSZÉGBEN ÉLHESD ÁT,

IMÁDKOZZ A SZERETTEIDÉRT,

IMÁDKOZZ A FÉNY GYÖZELMÉÉRT A FÖLDÖN.

Ez a szeretet ünnepe, ezért fejezd ki a szeretetedet mindenkinek, aki közel áll hozzád.

Augusztus 22.-én 17:46 órakor a Nap átlép a Szűz jegybe. Egy TISZTÁZÓ, MEGÉRTŐ, LEÜLEPÍTŐ IDŐSZAK követi a hónap közepén kirobbanó, radikális, átalakító energiákat.

Ekkor eljön az ideje, hogy a belső szinteken elindult változások a külső felszínre kerüljenek. Ez a DOLGOKAT HELYRE TEVŐ ERŐ különösen aug. 24.-én és az akörüli napokban lesz a legerőteljesebb, amikor a SZATURNUSZ-MARS KVADRÁT lesz az égen. A helyre tétel ereje augusztus 27.-ig fennáll.

Minden jó, ha vége jó. Így lesz ez augusztus végén. Aug. 25.-től a hónap utolsó napjaiban, de kiemelten 27.-én érzékelhetjük azokat a lágy, finom, szépséges, szerelmi energiákat, amelyet a Vénusz-Jupiter-Neptunusz gyönyörű égi összekapcsolódása áraszt.

Használd ki ezeket a napokat, legyél romantikus, a szeretet és a szépség vezéreljen. Legyél együtt a kedveseddel, kényeztesd magadat, utazz el gyönyörű helyre. Kapcsolódj össze a Lelked végtelen szépségével. Meditációhoz, imádkozáshoz nagyon kedvezőek ezek a napok.

MONDJ HÁLÁT A TEREMTŐNEK!

A Fény vezéreljen az utadon!

Szeretettel

Fanni

2020.08.03.