„REMETE”

Gondolatok egy asztrológus szemüvegén át, 
ebben az évben a világunkban zajló folyamatokról és az égi tanításról.

Elet utat tor

Az elmúlt hónapokban bolygónkon mindenkinek volt lehetősége megtapasztalni azt az energiahatást, amelyet az égen a Szaturnusz – Plútó – és a Jupiter mozgása fémjelez.

Mindenki megtapasztalta és tudja, hogy a 2020. év, egy rendkívüli év, sorscsomópont, útelágazás mindnyájunk idővonalán. Ha tudatos vagy az életedre, akkor belátod, ha sokáig ültél az állóvízben, és mindig ismételted a múltad tapasztalatait, semmi nem történt belül sem kívül, egyszer csak váratlanul bekövetkezik az életedben egy válságos helyzet.

Ahhoz, hogy kijöjj belőle, túl kell haladnod önmagadat, belülről kell megváltoznod, új képességeket kell kifejlesztened. Ebben helyzetben vagyunk most minden, emberiségszinten.

2012 óta a Naprendszer, így a Föld is bekerült a központi Nap, az Alcyone fényövébe, amit foton-övnek hívnak, és kb. 2000 évig ebben tartózkodik. Ez egy olyan világkorszak, amikor eljön a lehetőség a bolygónk felemelkedésére. A 3. dimenzióban élünk, ez a sűrű energia frekvenciája, az anyagi világ, amelynek megtartása a fény- és a sötétség erőinek egy több ezer éve kialakult energia egyensúlyán alapszik. 2020-ra a fény hatalmas nyomása miatti vibrációemelkedés elért egy olyan pontra, ami már radikális mértékben kezdte felbomlasztani a múltbeli szintet, azt az egyensúlyt, ami az előző évezredekben jellemezte a Földi életet.

Ami történik jelenleg, az reagálás erre a kihívásra.

Hogyan reagálunk?

A fény hatása egyes emberekben TUDATSZINT NÖVEKEDÉST okoz. Ez együtt jár egy nagyon erőteljes belső halál folyamattal, ugyanis a személyiségük haldoklik, mert át kell menniük az átalakulás folyóján.

A legtöbb ember még jelenleg is tudattalanul működik. Ez azt jelenti, hogy 30-35 éves korára kialakul a személyisége, egy teljes program csomag, ami meghatározza, hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan cselekszik egy bizonyos helyzetben. Ennek hatására azonos külső körülmények, tapasztalatok jönnek létre, mert az agya, a teste, erre van programozva. Aztán a külső körülmények, amik így létre jönnek, visszahatnak az emberre, az agya elindítja újból ugyanazt a programot, ugyanazt érzi, gondolja, cselekszi - és ez egy önmagába forduló állandó körforgás.

A tudatosság azt jelenti, hogy ezt felismeri és képes MEGSZAKÍTANI a MÚLT PROGRAMJÁT. Felismeri, hogy nem a körülményei határozzák meg a gondolatait és az érzéseit, a cselekedeteit, a testének állapotát, hanem éppen fordítva van. Elkezd befelé figyelni. Rájön, hogy ha túlhaladja a gondolkodásával a múltját, képes megváltoztatni a testét, a körülményeit, az egész életét.

Tudjuk, sokan tapasztaltuk, akik ezt az utat járjuk, hogy ez nem könnyű, nagy belső tisztulással járó folyamat. Ugyanis szembe kell nézni az alvilágunkkal, a sok-sok éve hozzánk tapadt negatív érzésekkel, romboló hitekkel, hiedelmekkel, mások feletti ítélkezéssel, hatalmaskodással, stb., és mindezt meg kell tanulni uralni, megszabadulni tőle, egy magasabb frekvencián működve túlhaladni.

A változás akkor kezdődik, amikor eldöntjük, hogy tovább nem kínlódunk, nem panaszkodunk, hanem SZÁNDÉKUNKBAN ÁLL MEGOLDANI ÉS TUDJUK, HOGY KÉPESEK VAGYUNK ERRE. Elkezdjük a figyelmünk fókuszát befelé vinni és elkezdjük ítélkezés nélkül figyelni a működésünket, akkor kilépünk a múlt programjaiból. A változási-, megoldási szándékunk összekapcsol a körülöttünk levő kvantummezővel, ami sokszorosára erősíti fel az energiánkat, ami behívja a megoldáshoz szükséges erőt és információt. Megismerkedünk ennek hatására azokkal az emberekkel, tanításokkal, módszerekkel, amelyek segítik a kozmikus kapcsolódást a magasabb szellemi régiókkal (ahol a fizikai szintnél sokkal magasabb a tudatosság), hogy túlhaladjuk a múltbeli tudatossági szintünket, meghaljunk a múltat, újjászülethessünk egy új életre.

Jelenleg ez a tudatosodási folyamat zajlik a bolygón.

Ez az év egy vízválasztó év. Az égen ebben az évben háromszor áll együtt a Jupiter-és a Plútó (ápr. 5, jun. 30 és nov. 13) fémjelezve ezt a folyamatot. Mutatva a hatalmas méretű tudati átalakulást.

Ez az átalakulási folyamat nagyon drasztikus. Sok ember, aki nem tudatos, anyagelvűségben él, rendkívül fájdalmasan, rengeteg nehézséggel, szenvedéssel éli meg. A múlt bomlik fel, ezért ez nagyon sok emberben hatalmas egzisztenciális félelmet, halálfélelmet vált ki.

Erre játszanak rá a bolygón és a Naprendszerben meglevő „sötét erők”. Mindenáron meg akarják tartani azt a hatalmi pozíciót, amit eddig a Földön elértek.

Az emberek változástól való félelmét különböző eszközökkel felerősítik: Korona vírus miatti halálfélelem keltés, kijárási tilalmak, határok bezására, társadalmi távolodás, stb., a mindennapi élet részévé váltak. Ha belegondolsz, a félelem a legerősebb energia, ami a sötét oldalra húz, ami elválaszt, bekorlátoz, ami befagyasztja a szívedet, ZOMBIVÁ TESZ. Ebben az állapotban már nem vagy a magad ura, elhiszel mindent annak, aki biztonságot ígér. A legnagyobb fenyegetés a fizikai test halála annak, aki csak az anyag létezésében hisz, ezért egy halálos vírus általi fenyegetettség erre nagyon jó eszköz.

Ha az égre nézünk, a Szaturnusz mozgása ezt a folyamatot jól mutatja. Már ez az év a Szaturnusz-Plútó együttállásával indított január 13.-án és az egész évet fémjelzi az energiájuk.

A Remete (Tarot 9) az archetípusa a szaturnuszi energiának, szimbolizálja a négy falon belül elzárt életet, de azt is, hogy ez a folyamat lehetőséget ad a belső figyelemre, az igazi énünkhöz való visszatalálásra, az önvalónk felismerésére, hogy megtaláljuk önmagunkban a MESTERT, aki túlnő a külső folyamatokon, akit nem lehet megfélemlíteni. Magasabb a víziója, mint ami kívül látszik, ismeri a kozmikus folyamatot,

EZZEL A FELEMELKEDETT SZEMMEL NÉZ A VILÁGUNKRA. TUDJA, HOGY AZ UNIVERZUMOT SOKKAL NAGYOBB, KOZMIKUS ERŐK IRÁNYÍTJÁK, MINT A MI FÖLDI VILÁGUNK ERŐI, ÉS A FELEMELKEDÉS FOLYAMATA MEGÁLLÍTHATATLAN, MEGAKADÁLYOZHATATLAN.

A FÖLD energiafrekvenciájának emelése érinti magát a Föld bolygót, nem csak az emberiséget. Ugyanúgy, mint mi emberek, a Föld is élő entitás, amelynek felgyorsul a tisztulása a magasabb rezgés szintre. Az emberiség mozgáskorlátozottsága nagyon jó hatással van az élővilágának a tisztulására. Ez nagyon pozitív hatás, a Föld és az emberiség fejlődésének jövőbeni célját szolgálja. Úgy gondolom, ha a bolygó egy gyenge vírussal reagál az emberi pusztításra, az egy nagyon barátságos válaszreakció volt. Erre a válaszra nagyon oda kell figyelnünk emberiség szinten, mert ha nem lesz ez elég figyelmeztetés, akkor később sokkal keményebbre számíthatunk.

Fontos beszélnem a három bolygó által fémjelezett HÁROM INTERVALLUMRÓL, aminek ismerete szükséges az év átlátásához.

(1) Az első szakasz lezajlott mostanra, amikor a három bolygó előre indult, fémjelezve a problémát, a probléma által létrejött helyzetet és előre vetítve a következményeket.

(2) Április végén indult a második szakasz, a bolygók Retorgrád mozgásának szakasza.

Április 26.-tól (okt.4.-ig) a Plútó visszafelé mozog a pályáján, majd követte a Szaturnusz máj. 11.-én (szept. 29-ig) és a Jupiter május 15.-én (szept. 13.-ig).

Ez az időszak alkalmas a korlátok feloldására, fellélegzésre, egy kis megkönnyebbülésre, megpihenésre. Viszont nagyot tévedünk, ha most azt gondoljuk, hogy minden visszarendeződik, ülhetünk nyugodtan. Ez az idő arra alkalmas, hogy megértsük a történéseket és menjünk elébe az átalakulásnak. Ne a kozmikus „csapásra” várjunk, hanem nagyon komolyan dolgozzunk a kialakult helyzet megoldásán, az átalakuláson, mint egyéni, társadalmi és bolygó szinten egyaránt. Tudnunk kell jól felmérni hol állunk és merre akarunk haladni, tudnunk kell a célokat. Lépjük meg a változást, amit ez idő alatt is megtehetünk.

(3) A harmadik szakaszban, amely szeptember második felében indul, az éve első negyedévében bemutatott folyamatok élesben indulnak. Ekkor jön az igazi próba.

Nagyon kiélesedik a múltat és a jövőt képviselő erők harca. Ez így lesz önmagunkon belül és nagy társadalmi, bolygószintű folyamatban egyaránt.

A TÉLI NAPFORDULÓ, EZ AZ ÉV EGY RENDKÍVŰLI ÉGI ESEMÉNYÉVEL ZÁRUL.

A két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz együttállnak. dec. 15- 26.-ig. A sorsbolygók együttállása nagyon fontos eseményt jelez az idővonalunkon. A Szaturnusz és a Bak jegy dominanciája az elhatárolást, a korlátozottságot, a múltat visszatartó erőket szimbolizálhatja. Ugyanakkor azt is, hogy ismerjük fel a korlátaink jelentőségét, hogy azért jöttek létre a korlátok, hogy meglássuk az igazi értékeinket, amit eddig nem ismertünk fel, hogy végre megtanuljuk a sokszor ismételt leckéinket és felébredjünk. A Jupiter a tudást képviseli, ami nélkül nem lehetséges megváltozni, hogy a múltbeli gondolkodást túlhaladjuk, - képviseli a fejlődést, a haladást. Nagyon beszédes, hogy a két bolygó együttállása a Bak jegyben kezdődik, és a Vízöntőben fejeződik be, amelynek során a Jupiter megelőzi a Szaturnuszt és az együttállás után felgyorsulva elhagyja.

Mutatja, hogy a 2020-as év történései, amelyek mindenkit létezésének szintjén érintenek meg, hozzá segítenek bennünket a múltnál sokkal magasabb szintű rálátásához mind önmagunk,- mind a társadalmak,- mind a bolygó viszonylatában. A Föld idővonalán ez egy olyan pont, amikor szakíthatunk végleg a múlttal, eldönthetjük a jövőnket. Ez a MOST PONTJA, az emberiség történelmében egy KARMAOLDÁSI PONT.

Tudomásul kell vennünk a kozmikus igazságot, hogy a Bolygó útja a fény felé való növekedés. Ha ezzel együttműködik az emberiség, akkor az átmeneti időszak békés lesz, de ha nem, akkor nagyon rögös lesz ez az út és kényszer események fognak bennünket a helyes útra téríteni. Ez vonatkozik az egyéni sorsunkra is.

Kívánok Mindnyájatoknak tudatosságot, sok erőt, jó egészséget a nagy változások évében!

Szeretettel

Fanni