Újhold- Nap-Keiron együttállás üzenete

Következő napok égi eseményeinek listája

Keiron

A Nap Kosba lépése rendkívüli égi eseménysort indított.

A Kos Nap –Hold energia a Halak csillagképi környezetben, mindig egy új kezdet minőségét hozza, növekedés, fejlődés spirálján. A fejlődés együtt jár a múlt túlhaladásával, ami áldozattal jár. Minden évben kihasználhatjuk ennek az energiának a hatását, ez minden évben adott.

Ami az adott év aktualitását adja, az mindig a kapcsolódó bolygók egymással és az állócsillagokkal alkotott konstellációi, amely szempontból március utolsó 10 napja és április eleje, rendkívüli időszak. Szinte minden nap van egy különleges energiájú esemény. Fontos ezt tudatosítani, ezért összeszedtem, hogy előre felkészülhessetek. Megadtam az órát is, amikor az energia a legerősebb. Ekkor érdemes spirituális gyakorlatokat végezni, mert ekkor a leghatékonyabb.

A mai nap égi eseményéről, amely az egész holdhónapra kihat, bővebben írok, a többiről majd az aktuális esemény előtt, most csak felsorolom.

Tegnap, március 24.-én megszületett a Kos újhold és rövid időn belül együttállt a Hold a Keironnal, azaz Nap-Hold-Keiron együttállás jött létre. A mai nap 25.-én olvadt egybe a Nap és a Keiron energiája.

Különös jelentőségű, hogy az Új Hold a NAP- KEIRON együttállással indított, mert ez azt jelenti, hogy ebben az egész holdhónapban (márc.24- április 23.-ig), hat ez az energia. A kezdeti energia kihat az egész periódusra, különösen a Hold növekedési szakaszában, ápr. 8-ig.

Az Keiron - Nap együttállás jelentése: KARIZMA

Megértjük, ha megismerjük Keiront, mit is jelent ez az égi szimbólum? A Nappal való együttállás segíti az üzenetének a tiszta megértését.

Keiron a sebzett gyógyító, a sámán archetípusa. Egy erdei nimfa és Kronosz (=Szaturnusz) nászából született, ember felsőtesttel és ló alsótesttel, mint első kentaur = Isten és állat egyben. Anyja megtagadja, ekkor szenvedi el az első nagy traumát. Appolón, a Napisten neveli fel. Hálája jeléül, úgy viszonozza az isteni szeretetet, hogy mindent megtanul, mivel az embereket segítheti. Ő az első asztrológus, numerológus, próféta, tanár, zenész, atyja a harcművészeteknek, minden olyan dolognak, amelyek szükségesek a túléléshez és az életet szebbé.

Keiron második gyógyíthatatlan sérülése is üzenet értékű. Legkedvesebb tanítványának, Heraklésznek (a Megváltó), Keiron hatalmas ünnepséget rendez, hogy éltesse őt a hidra legyőzéséért. Játék közben Heraklész véletlenül megsebzi Keiron térdét egy olyan nyíllal, amit a hidra halálos mérgébe mártott be. A méreg halálos, a halandókat megöli, az Isteneket, mint Keiront, aki félig Isten, örök szenvedésre kárhoztatja. Keiron mindenkit meg tud gyógyítani, még a halálból is visszahozni, de magát nem tudja meggyógyítani. Emiatt nevezi az asztrológia a sebzett gyógyító archetípusának.

Keiron úgy szabadul meg a szenvedéstől, hogy Heraklész, a Megváltó, segít rajta. Összeköti Keiron sorsát Prometeusszal, akit Zeusz hatalmas haragjában a Kaukázus sziklához láncolt. Prométeusz mérhetetlenül sokat szenved, mert egy keselyű tépkedi folyamatosan a máját. Zeusz azért bünteti, mert a tilalma ellenére elvitte a tüzet az embereknek. Mint tudjuk, az anyagi világokban a fény tűz formájában jelenik meg. A bűne az volt, hogy összekapcsolta az embereket a szellemi eredetükkel.

Heraklész, mint a főisten fia, kijárja Zeusznál, hogy Prométeuszt engedje szabadon, cserébe Keiron életéért. Keiron megváltódik, békében meghal, lelke pedig felszáll a csillagokba és most a Kentaur konstellációban láthatjuk, ha felnézünk az égre.

A meséből sok tanulságot vonzatunk le. Ezek az üzenetek ebben a holdhónapban, a Kos jegyben, a Keriron Nappal való együttállása miatt, különösen VILÁGOSAN ÉRTHETŐVÉ, TUDATOSSÁ válhatnak.

Megérthetjük, hogy miből merítsünk erőt a bolygószíntű nagy átalakuláshoz.

Nagyon fontos magunkban tudatosítani azt, hogy milyen képességeket fejlesztettünk ki, milyen tudást szereztünk meg eddig az életünk folyamán, amelyek a nehéz élethelyzetek hatására jöttek létre, azért hogy túléljünk. Tudatosítsuk, hogy ezek a fájdalmak, ezek az áldozatok, nem voltak hiábavalóak, ezek a sorsunk „ajándékai”!

TUDATOSÍTSUK, hogy ezek azok az ERŐFORRÁSAINK, amelyekkel mások hasonló sebeit meggyógyíthatjuk, EMBERTÁRSAINK HASZNÁRA tudunk lenni. Rendkívül nagy szükségünk lesz egymásra, az ÖSSZEFOGÁSRA, az előttünk álló bolygószintű átalakulásban.

De, számíthatunk arra, hogy olyan helyzeteknek leszünk kitéve emberiség szinten, - lehetséges, hogy a saját életünkben is -, amelyek az emberiséget rá fogják kényszeríteni, hogy feladja az eddigi arroganciáját és elismerje, hogy van nála egy SOKKAL MAGASABB ERŐ, AMI A VILÁGOT IRÁNYÍTJA. Ezek a nehéz helyzetek fogják az embereket rákényszeríteni, hogy ha eddig nem tették meg, VISSZATALÁLJANAK A TEREMTŐHÖZ.

A következő napok égi eseményei:

27.-én 0:27 óra HOLD-URÁNUSZ együttállás Bikában

28.-án 5:27 óra VÉNUSZ-JUPITER trigon (Bika-Bak)

28.-án 15:21 óra HOLD-VÉNUSZ együttállás trigonja a PLÚTÓVAL (Bika-Bak)

29.-én 3:49 óra VÉNUSZ- PLÚTÓ együttállás (Bika-Bak)

31.-én 19:09 óra SZATURNUSZ-MARS együttállás a Vízöntőben

Ápr. 2-3 a Vénusz a Plejádok alatt halad át

Április 4.-én 17:51 órakor a VÉNUSZ-SZATURNUSZ trigon (Ikrek-Vízöntő)

Április 5.-án 2:48-6:48 óráig JUPITER-PLÚTÓ együttállás az első ebben az évben.

Az együttállásuk ápr. 1-11-ig nagyon erős. Megemlítem, hogy még két teljes együttállása lesz ebben az évben a Jupiter-és a Plútó között június 30.-án és november 13.-án.

Ezekről az eseményekről a következő napokban fogok részletesen írni. Mint látjátok, nagy szerepe lesz a Hold emelkedő periódusában az álmoknak. Ha eddig nem volt álomnaplód, most készíts egyet.

Figyeld a következő napokban az üzeneteimet!

Szeretettel

Fanni