„AZ ÚJ ÉLETVÁGÁNY: AZ ÉLET VÁGÁNYA.”

Csillagüzenet: 2019.jan.19.

Egyseg kepe

Múlt hétvégén többen elmondtuk, mi asztrológusok, hogy a Szaturnusz- Plutó együttállás jelenleg, egy olyan kozmikus esemény, ami túlmutat az évünkön. 

MIT MUTAT EZ A KOZMIKUS ESEMÉNY?

FELGYORSULT A FÖLD ÉLETPÁLYÁJÁNAK AZ ÁTÁLLÍTÁSA EGY ÚJ VÁGÁNYRA.

Ez olyan jelenséghez hasonlítható, mint amikor eddig valamit homályosan láttunk, ezért talán el sem hittük, ami LÁTHATÓVÁ VÁLT.

Ezt mutatja az ég kép asztrológiai analógiája és ezzel szinkronban a belső – külső életfolyamataink, amelyeket már a múlt évben, egyre erőteljesebben megéltünk. Sok próbával teli év volt a 2019-es év. Az energia még nehezebbé, fojtóbbá vált az év vége felé, ahogy közeledett a Szaturnusz a Plútóhoz. Felerősödtek az olyan élethelyzetek, amelyek erős tükröt tartottak nekünk. Múltbeli események energiája aktiválódott bennünk, amelyeket az ő idejükben nem oldottunk meg, cipeltük hordalékként, most lavinaként zúdult ránk, követelve a megértést, megtisztítást - a megbocsájtást, a lezárást, hogy előbbre léphessünk. Sokan megéltük azt is, hogy a személyes múltunkon túl, visszaköszön bennünk a családi karma is. Bennünk aktiválódik, amit az apáink, anyáink nem oldottak meg, és nem tudunk előre lépni, ha mi nem látjuk át, nem oldjuk meg. Mindez azt mutatta, hogy soha eddig meg nem élt mértékben felgyorsult a karmatisztulás, ami a Bolygónk felgyorsult frekvencia emelkedésének a következménye.

Az elmúlt hétvégétől, amikor a Telihold égi pompájában az együttállás nagy eseménye bekövetkezett, éreztük a FÉNY ÁLTALI BEAVATÁST, AZ ÉG KEGYELEM ENERGIÁIT, ami a lényünk legmélyén belső átalakulást transzformált. Minden ilyen beavatáskor megnyílik a kozmikus fénykapu és létrejön a megtermékenyítésünk a Bolygót érintő kozmikus terv fénymagjaival.

Tulajdonképpen mi is történt, ez tudatosul az e hétvégi energia hatása által, megértést és iránymutatást kaptunk. Bizonyára többen megértitek miről is van szó, mert az utóbbi napok életeseményei által megéltétek.

MERKÚR jan. 17-én délután belépett a Vízöntő jegybe a Bak csillagkép fejénél, és kvadrát fényszög kapcsolatba került a Bika jegyben, a Kos csillagkép fej csillagainál járó URÁNUSSZAL. Tudatosítja ez a fényszög, hogy felszabadító, tisztító energia van jelen, ami a múltat oldja és elindít egy új időszakot. A két bolygó energiahatása a jelenlegi hétvégén a legerőteljesebb, de még a jövő hét első napjaiban is érződik.

Az égi energia hatására olyan meglepő megrázó életesemények történhetnek, de lehet, hogy csak belsőleg felismerés szinten, ami tudatosítja és lezárja azokat a folyamatokat, amelyek a múltból a felszínre törtek. Ez a történés lehet nagyon katartikus és nagyon gyors lefolyású tisztulással járhat együtt. Ennek következtében egy ÚJ RÁLÁTÁS születik meg bennünk önmagunkra – MIND A MÚLTUNKRA, JELENÜNKRE ÉS A JÖVŐNKRE. Együtt járhat nagy érzelmi katarzissal, ami lavinaszerűen elviszi azt a blokkot, ami eddig bekorlátozott. Vegyük észre és tudatosítsuk, hogy a lényünk felszabadító folyamata zajlik, amely a múlt egyes korlátait, a belső börtönünket oldja fel.

Azok az oldások, amin keresztül megyünk, mind egy irányba mutatnak. Tisztulnak ki az akadályok, amiért nem élünk egységben, nem élünk szeretetben, szemben állunk magával az ÉLETTEL, ha öngyilkoljuk magunkat, a világunkat.

Éppen ez az, ami miatt január 12.én beavatást kapott az egész Bolygó, hogy az ÖNPUSZTÍTÁS, A HALÁL VÁGÁNYÁRÓL ÁTLÉPJÜNK AZ ÉLET, A FEJLŐDÉS VÁGÁNYÁRA.

Ez a vágány egy olyan világba visz el bennünket, ahol SZABADSÁG-EGYSÉG, HARMÓNIA VAN.

Mi az ami összekapcsolja a két fogalmat? A KÖZÖS NEVEZŐ a RÉSZVÉTEL. Csodálatos a nyelvünk, amire figyelünk, hozza is a megértést. Ha részvéttel vagyok a másik iránt, csak akkor veszek részt az életében és csakis akkor lehetek vele harmóniában. Ha részvéttel vagyok a társam iránt, akkor résztvevője vagyok az életének, akkor van közös életünk, akkor EGYSÉGBEN vagyok vele. A HARMÓNIA EGYENLŐ AZ EGYSÉGGEL. Ha nem tudok részvéttel lenni iránta, vele harmóniában, egységben lenni, az azért van, mert félek, haragszom, bűntudat van bennem, megsértődök, kritizálom, a saját magam, a saját érdekeimet fontosabbnak, különbnek tartom magam, félre vonulok, nem állok szóba, - mindezért önmagamat egy különálló univerzumként kezelem. Hogyan tudnék akkor a másikkal bármiben is részt venni, együtt lenni, elfogadni, szeretni? Ha két különálló univerzum van, akkor nincs kapcsolat, ütközés van, agresszió, háború, gyilkosság és öngyilkosság. Következménye az egyéni elszigetelődésnek, a sok bajnak a Földön, - annak hogy annyi ember érzi magát egyedül és annyi ember él egyedül, annyi ember szenved, annyi ember boldogtalan.

Csak az Egységben van energiaáramlás Te és Én közöttem, akkor jön létre szeretetteljes kapcsolat, - szeretetet adni és szeretetet kapni, eggyé válni. A SZERETET ÉS AZ EGYSÉG UGYANAZ! De SOHA NE FELEDJÜK, ENNEK AZ ALAPJA A RÉSZVÉT! Minden kapcsolatunkra vonatkozik nem csak a párommal, egy másik emberrel, de önmagammal és magával az ÉLETTEL és annak minden résztvevőjével. Ha Egyek vagyunk, akkor a kölcsönös szeretetben építjük egymást, fejlődünk együtt, elismerve azt, hogy mindegyőnk más, egyedülálló. Ezt a másságot csodáljuk a másikban, és éppen ez a másság az AJÁNDÉK, amit beviszünk a közösbe és ezáltal mindnyájan többek lehetünk.

A FŐ KÉRDÉSÜNK AZ, HOGY EGYSÉGBEN VAGYOK AZ ÉLETTEL, VAGY ELKÜLÖNÍTEM MAGAM TŐLE?

Ezt a kérdés fontos feltenni magunknak, önvizsgálatot tartani. Ha nem vagyok egységben, akkor megkeresni az okát és meggyógyítani magam, - elkezdeni tudatosan megváltozni. Ha ezt megoldjuk, akkor megtaláljuk a boldogságunk kulcsát.

A kozmikus energia erre nevel, erre kényszerít bennünket, ez a fennmaradásunk feltétele. A vágány át lett állítva, ha együtt haladunk szerencse, ha nem katasztrofális helyzetbe kerülünk, ami nem csak a Bolygó szintű hatásként jelenik meg, hanem az energia gyorsasága miatt rögtön a személyes életünkben is megtapasztalhatjuk.

Az ég gondoskodik róla, hogy ezt tanuljuk. Mai naptól egész február elejéig a Halak jegyben álló VÉNUSZ-NEPTUNUSZ együttállás, kvadrát fényszöggel kapcsolódik a Nyilas jegyben álló MARSHOZ. Tűz és víz, női és férfi energia ütközik egymással és mi a közös nevező? A Jupiteri szeretet- bölcsesség, ami minden ellentétet egységbe rendez, ugyanis mindegyik jegy, mind a Halak, mind a Nyilas uralkodója a Jupiter.

Ne feledjük el a leckét, meg kell tanulnunk az Egységben élni. Leginkább a párkapcsolatban tanuljuk meg elsődlegesen. Csodáld a másik egyediségét, másságát, és a sajátodét. Éld az igazságodat, ne akarj más lenni és ne akard a másikat megváltoztatni, hiszen éppen a másságotokat adjátok ajándékként, ezzel lesztek együtt többek, mint egyedül. Minden kapcsolatba vitt hazugság, hogy jobban megfeleljünk, az a kapcsolat halálát okozza. Minden szerelem azért harmonikus, boldog az első időben, mert ekkor képesek vagyunk túlmenni az egónkon, a megfelelési, megfeleltetési kényszerünkön. Hiszen éppen amiatt jött létre a szerelem, éppen a két pólus ellentéte hozta létre a vonzalmat. Tanuljuk a leckét: legyünk részvéttel a másik iránt, igyekezzünk őt megérteni, vegyünk részt az életében, tanuljunk meg együtt lenni, együtt élni szeretni - soha ne titkolódzunk, soha ne hazudjunk, se magunknak, se a másiknak.

De, ne feledjük az első leckét: Ha egyedül érezzük magunkat, nem tudunk másokkal egységben, együtt élni, akkor ennek okát önmagunkban keressük meg! Addig nem fogunk tudni senkivel harmonikus kapcsolatban élni, amíg önmagunknak nem tudunk megfelelni, önmagunkat megtagadjuk, amíg önmagunkat viszonyítjuk másokhoz és leértékeljük hol azért, hogy kevesebbek, hol azért, mert többek vagyunk, mer erre kondicionált a környezet. Sokunknak segített, ezért jó tanács, hogy vizsgáld meg a szüleid önértékelését. Szüleid hogy értékelték önmagukat, hogy értékelte őket a környezetük, ebben milyen sérülések érték és Te ebből mit vittél tovább magaddal?

Ha egységben vagyunk önmagunkkal, akkor soha többé nem érezzük magunkat egyedül, mert képesek vagyunk a szeretetre, mindenkivel az egységre.

Én, aki ezeket a sorokat írom, én is tanulom, nehogy azt hidd, hogy én több vagyok Nálad! Sokat segít az asztrológián kersztüli megértésem és a saját élettapasztalataim, ezt adom Neked a legőszintébben tovább – ez az én részvételem, az ajándékom, hogy segítselek egy tudatosabb, jobb élethez.

Szeretettel: Fanni