„A KETTES FÉNYKAPUT ELŐKÉSZÍTŐ KOZMIKUS ENERGIÁK”.

(Kettes fénykapu időpontjai: 2020.02.02, 2020.02.20 , 2020.02.22.)

Január 24.-i ÚJHOLD SORSFORDÍTÓ ENERGIÁI.

A KETTES FENYKAPU

Mindegyikőnk sorsában vannak kulcsidőszakok, amikor „nagy változást” élünk meg belül -, majd a külső életünkben is. Ezek a sorscsomópontok, a kishalálok, amik felkészítenek arra a nagy metamorfózisra, amikor ezt az inkarnációnkat végleg elhagyjuk. A sors nagy lehetőségei, hogy nemesedjünk, - a minőségi átalakulási pontok, amikor a kavicsból drágakővé változhatunk. Ugyanaz történik, mint a végső halálélménykor, hogy ráláthatunk az életünkre. Ha csak hiábavalóságot látunk, szenvedést, minden sértődöttségével, haragjával, félelmével, mások hibáztatásával, vagy a saját büntudatunkkal együtt, akkor maradunk a sárban, ott folytatjuk, - de ekkor lehetőségünk van arannyá is válni. Ha látjuk, hogy minden, ami történt az nem értelmetlen, hogy egy fontos tapasztalattal áldott meg, hogy meglátjuk az ajándékát, hogy nem volt hiábavaló semmi szenvedés, látjuk, megértjük a tapasztalatot, azt, amivel többek lettünk általa és mindenki aki résztvett benne. Ezek a karmaoldási pontok az életben, amikor már az előző tapasztalatok során ami szenvedés volt, az átfordul tudássá, kikristályosodik.

Jelenleg emberiség szinten a kozmikus energiák (Szaturnusz-Plútó együttállás) hatásaként mindnyájan ilyen sorshelyzetben vagyunk, és mindegyőnknek megadatik, minden eddiginél nagyobb lehetősége a „kikristályosodásra”. Olyan élethelyzetek jönnek elő, amelyek aktíválják a a tudatalattiban tárolt karmazárványokat, amelyek elsődlegesen a szeretettel, az egységgel kapcsolatosak, mind önmagunkkal, a párunkkal, a családunkkal, hozzánk kapcsolódó közösségekkel, stb. Az égi energiák most különösen erre helyezik a fókuszt. E héten egészen február 2.-ig a Nyilas Mars kvadrátban áll a Halakban a Vénusz-Neptunusz együttállással. Olyan tapasztalatokat hoz elő a mélyből, olyan érzelmeket, amikor a SZERETET ADÁSÁNAK ÉS A SZERETET KAPÁSÁNAK EGYENSÚLYA jelentősen kibillent az életünkben. Rálátunk ennek következményeire, hogy miért kompenzálunk túl dolgokat, miért MENEKÜLÖNK AZ ÉLETÜNKBŐL akár az illúziókba, akár különbféle narkotimukba, akár a munkába, evésbe stb és ennek következtében pusztítjuk önmagunkat – miért akarunk kívülállója lenni az életünknek, miért nem veszünk benne részt?

HOLNAP ESTI ÚJHOLD ENERGIÁI ÁLTAL HATALMAS ÉGI SEGÍTSÉG ÁRAD A FÖLDRE.

Január 24.-én este 22:42 órakor a Vízöntő jegyben (Bak csillagkép) járó napot eléri a Hold, és az egyesülésük által ÚJHOLD SZÜLETIK a a Bak csillagkép legfényesebb (alfa, béta) fejcsillagainál.

Az estét érdemes meditációval, spirituális gyakorlatokkal tölteni. Az Újhold születése egy olyan különleges csillagképi helyen következik be, amely összekapcsol a legmagasabb szellemi szférákkal, az égi kegyelem által a szent jelenben átíródhat a múlt és egy belső transzformáció jöhet létre bennünk.
Ha kinyilsz rá, akkor a kozmikus energiák elindítanak benned egy újjászületési folyamatot, amit a BETAKARÍTÁSHOZ hasonlítanám. A múltból megtartod ami értékes, ami értéktelen azt elégeted az értelem és a szeretet tüzében.

Ez egy megszentelő folyamat. Csak úgy lehetséges, - amit az előző írásomban is írtam -, ha most részvéttel vagy magad iránt, résztvevője vagy az életednek, nem különülsz el idegenként, hanem EGYSÉGBEN VAGY A SORSODDAL. Ebben a megszentelő folyamatban megérted, hogy minden itt és most a szent jelenben történik. A jelenben átíródik a múlt és Te átalakulsz, aminek következtében, egy ÚJ JÖVŐT TEREMTESZ.

Nagyon fontos mindennek a megértése, mert a jelenlegi energiák készítenek fel bennünket egy következő lépésre, amikor MEGNYÍLIK A 2-ES FÉNYKAPU, ami ismét egy nagy minőségi ugrást hoz létre a Föld kozmikus tudatmezejében.

Fontos ismét vissza hivatkoznom a jelenleg az égen ható Vénusz-Neptunusz kvadrátra a Marssal. A jelenlegi energiák rendkívüli mértékben aktiválják a tudatalatti tartalmat és a tisztulására hatnak, de a tisztulással következményeként a Felsőbb Énünk felé, a szellemi oldalunk felé egyre jobban kitárul az ajtó. Az asztrológiai üzeneteinknek az a célja, hogy a TUDATOS LEGYÉL ERRE A FOLYAMATRA és az elméddel ne állj ellen ennek a folyamatnak, hanem megértsed és támogassad.

A MEGNYÍLÓ 2-ES KAPU A SZERETET- BÖLCSESSÉG- EGYSÉG KAPUJAJA. A KAPU MEGNYILÁSÁVAL ELINDUL AZ ENERGIÁJA.

ELSŐ FÁZISA: 2020.02.02.
MÁSODIK FÁZISA: 2020.02.20
ZÁRÓ FÁZIS: 2020.02.22

Előzetesen a fénykapuval megnyíló energiát a számmisztika- és a tarot szimbolika segítségével értékelem.

A 2-es szám a Hold szimbolikájához tartozik, ami a tudatalattit jelképezi. A 20-as szám a Feltámadás, amikor a tudatalattin átragyog a szellem fénye. Ez a kapu a befogadását jelenti a magas szellemi energiáknak.

Az első- és a második kapú dátumában 4 db 2-es van, összeadva a 8-as szám. A 8-as, a fordított végtelen jel, az anyagból a végesből, a szellembe a végtelenbe való átlépés jelképe.

A Kapu II. fázisában szembetűnő a háromszoros 20-as. Benne van a test – lélek – szellem egybeolvadó egységében való Újjászületés, a NAGY BELSŐ ÁTALAKULÁS szimbolikája.

A záró fénykapu: 5-ször kettes összege 10, ami a tarot szimbolika szerint a sorskerék. Üzeni, hogy egy új fordulat jön létre, azaz ÚJ KEZDET, ÚJ IDŐSZAK INDUL. A kapcsolódó energia a JUPITERI ENERGIA, AMI AZ EGÉSZ ÉVET MEGHATÁROZZA. MEGNYÍLIK A LEHETŐSÉG A KARMA DARMÁVÁ ALAKÍTÁSÁRA.

A nyitó és a záró fénykapu közötti időszak várhatóan kiemelkedő része lesz az évünknek.

Nem győzöm hangsúlyozni a jelenlegi téridő jelentőségét a sorsunkban. Meghatározó a saját spirituális utunkra, túlmutatva a jelen inkarnációnkon, de ugyanígy az egész bolygóra nézve. Vegyük komolyan! A belső élet sokkal fontosabb mint az anyagi külső, hiszen az anyag, a besűrűsödött mentális-érzelmi energiánk. Minél többet fúkuszáljunk befelé, - fordítsunk elég időt az elcsendesedésre, a belső figyelésre, a spirituális munkára, hogy meghalljuk a Felsőbb Énünk vezetését és az szerint élhessünk.

Szeretettel
Lőcsei Fanni

2020.jan.23.