„A FÉNY ÁLTALI BEAVATÁS HÉTVÉGÉJE”

Isten alkotta

Ezen a hétvégén, az évünkön túlmutató jelentőségű asztrológiai esemény jön létre a SZATURNUSZ ÉS A PLÚTÓ TOTÁLIS EGYÜTTÁLLÁSÁVAL.

Nagyon fontos, hogy nyitott szívvel fogadjuk az égi energiákat, annak tudatában, hogy egy csodálatos átalakító-, gyógyító-, kegyelmi folyamat részesei vagyunk: BEAVATÁST KAPUNK A FÉNY ÁLTAL.

A beavató energia legerősebb 2020. január 10-13-ig, de még 16.-ig érződik a hatása.

Fordíts időt ez alatt az idő alatt a belső spirituális munkára, hogy kapcsolatba kerülhess az égi energiával, figyelj a felismeréseidre, a külső jelekre, figyelj az álmaidra.

E HÉTVÉGE ENERGIÁJÁBAN BENNE VAN AZ EGÉSZ ÉV ENERGIÁJA. Az égi konstelláció különösen kihangsúlyozza a MEGÉRTÉS fontosságát, ezért tartom szükségesnek, hogy részletesen beszéljek róla és több oldalról világítsam meg: a számmisztika, a tarot és az asztrológia jelképeivel. A jelképek a valóság analógiái. Egy jelenségre, időszakra, mind itt a 2020-as évre vonatkozó lényegi üzenetek minden jelkép által közvetítve azonosak, de együtt teljesebb képet nyújtanak. (Emitt használok az egyéni elemzéseknél is több tipológiát.)

Ebben a 2020-as évben az Isteni Terv szerint a Fény (Tűz)-és Víz általi beavatás zajlik a Földön, aminek a célja a nagy belső átalakulás, az újjászületés. Erről beszél az ÉV SZÁMMISZTIKÁJA:

Évszámunkban meghatározó a 20-as szám, dupla húszas. A 20-as szám rezgését a 20-as tarot szimbolikája fejezi ki lényegre törően: Krisztus, a Fény (Tűz) általi beavatást jelképezi, - a Nagy Átalakulást, az Újjászületést, a Feltámadást.

Ha leegyszerűsítjük az évszámot 4.-re. A 4. tarot szimbolikája: A császár, az Isteni Uralkodó, az Univerzum nagy építésze, amely a teremtett világokat létrehozza. A szilárd alapok, a biztonság kérdése.

Említésre méltó még az évszámban lévő két 2-es szám. Kapcsolódó tarot szimbolika: Főpapnő, a befogadás, béke. Ha csendben vagy, befogadó vagy, csak akkor tudsz az Isteni részeddel kapcsolódni, és a Lényeget látni. Víz általi beavást jelenti, fontos szerepe van az érzelmi átalakulásnak, a Hold a kapcsolódó bolygó. Nem véletlen, hogy e hétvégének égi keretét a Telihold adja. Felhívja a figyelmet, egész évben, hogy a Hold mozgásához fognak az életünk jelentős változásai kapcsolódni, a legfontosabb események az Újholdhoz és a Teliholdhoz.

Nézzük tovább e hétvége asztrológiai jelképeit. A HÉTVÉGE CSILLAGKÉPE MEGMUTATJA AZ EGÉSZ ÉV ENERGIÁJÁT.

A Szaturnusz-Plútó együttállását a január 10.-én 20:21 kor felragyogó TELIHOLD vezeti be, ami a létrejövő égi konstelláció alaptényezője. Fontos égi szereplő a Merkúr, amely együttáll a Bak jegyben álló Nappal. Együtt vetnek tengelyt az ég túlsó oldalán, a Rák jegyben álló Holdra. Merkúr a Nap kísérője, ahol áll, ott kihangsúlyozódik a fénybeavató jelleg, másrészt, hogy fontos a kommunikáció, a megértés.

Teliholdnak különös jelentősége van. Ez a belső világokba vezető időkapu, amikor a Szellem üzen a Lelkünk közvetítésében, létrejön egy fényhíd a szellemi és a fizikai részünk között. A Ragyogás ideje, amikor eltűnik az árnyék, mert megvilágítódik a fény által. Ebben a konstellációban (Bak-Rák) a múltunkat, a gyökereinket világítja meg, és megtermékenyít bennünket, hogy rálássunk az utunkra, a sorsunkra – a jövőnkre. Most a Nap-Merkúr együttállással felhívja a figyelmünket az ég, hogy ez a Telihold egy BEAVATÓ TELIHOLD, A NAP, A NAPRENDSZER URA ÁLTALI BEAVATÁS ZAJLIK, aki az Isteni Terv szerinti teremtési kódokat adja át a Földnek és rajta minden lénynek.

A Telihold ragyogása alatt pontosodik be 12.-én 16:04-kor Szaturnusz-Plútó együttállás.

A Szaturnusz 2019. szeptember 18-án irányt váltott és megindult előre a Plútó irányába. Azóta várjuk, mi történik, amikor majd 2020. január 12.-én a Szaturnusz- és Plútó, a két „halálbolygó” egybeolvadnak. Eszünkbe jutott a 20. században, mikor ez bekövetkezett, a világháborús helyzet és a Tornyok leomlása New Yorkban.

Az, hogy e csodálatos Teliholdban jön létre az együttállás, mutatja, hogy a Fény általi halál-újjászületési folyamat zajlik, a fény erői által segített és támogatott. A szellemi erők által közvetített kegyelmi, áldással teli folyamatról van szó.

Segíti a folyamunkat, ha megértjük a két bolygó energiájának hatását.

PLÚTÓT a mitológia is jelképezi. Ő Hádész, az alvilág ura, - rejtőzködő, láthatatlan erő. A LÉLEKBEN MEGJELENŐ, ÁTALAKÍTÓ TŰZ EREJE, a fény átalakító ereje.(Anyagi világokban a fény tűz formájában jelenik meg).A tűz áttranszformáló ereje kiégeti-, megtisztítja-, lebontja mindazt, amit megérint, ugyanakkor megtermékenyítő teremtő erőt, hatalmat ad a cselekvéshez. A halál- és újjászületés belső folyamata. Legerősebb szimbóluma a főnixmadár.

SZATURNUSZ: SORS, A KÜSZÖB ŐRE. Kaszás, aki learatja mindazt, ami már beérett és korlátot szab az emberi életnek is. Szaturnusz a BETELJESEDETTSÉG SZIMBÓLUMA, amit a Bolygó gyűrűi is szimbolizálnak, - a KÖRT. A koncentráció ereje, mindig a lényegi megértést adja. Az ember addig jár a sorsa gyűrűin, amíg egyszer körbe nem ér, a tapasztalatok bölcsességgé érnek.

Minden olyan korszakban, amikor a Szaturnusz nagyon erőteljes, ott van ez a beteljesedés, a befejezés. Ott van az emberekben a lényegre látó képesség, hogy megértsék, hogy valaminek itt a vége. Szaturnusz 2017-ben lépett be a Bak jegybe, a saját jegyébe, azóta a saját gyökereinkre, múltunkra és kiterjesztve a világunkra rálátásunk felerősödött, nagyon sok felismerésünk, tapasztalatunk született, ha nem is voltak ezek könnyűek, de sokat fejlődtünk a hatására. Egyre világosabban látjuk, nyilvánvalóbbá válik, hogy az eddig felépített világunk a beteljesedéshez, a végéhez közelít. Látjuk, hogy a jelenlegi világ már nem ad létbiztonságot, érezzük, hogy olyan erők léptek működésben bennünk és kívül a világban, amelyek előbb - utóbb kikényszerítik a változást. Mindez az a Plútó munkájának az eredménye, amelynek energiája cselekvés szintre viszi az átalakulást. A most zajló változás, nem egy változáska, hanem egy nagyon radikális, kényszerítő jellegű energia, ha elfogadjuk, ha nem. Számolni kell a vele együtt járó krízishelyzetekkel. Áldozatokkal járó tisztító folyamat zajlik.

Ugyanígy van ez a Bolygóval is. A Bolygó élőlény, aminek a transzformációja szintén nagyon katartikus folyamat. A tisztulása válságos, nehéz eseményeket vonhat maga után. Gondolj pld. a mindannyiunkat megrázó ausztráliai bozóttűzre. Mekkora áldozattal jár! De nem véletlen, hogy akkor és ott zajlik. Megváltoznak ennek a következtében az emberek és nagy hatással lesz az egész bolygó emberiségére. Figyelmeztet, hogy ami most zajlik az óriási horderejű folyamat!

Ha ráhangolódsz ennek a hétvégének az energiájára, szinte harsog az égi üzenet:

Emberek, vegyétek már végre észre, hogy a régi világ által létrehozott „doboz” már nem ad nekünk biztonságot, már idejét múlt, és mint ilyen, rombol, a végét járja. Ha nem vesszük észre és nem teszünk ellene, azzal romboljuk önmagunkat és a világunkat, az ÉLET ELLEN TESZÜNK! A VÁLTOZÁS ELKERÜLHETETLEN!

MOST ITT AZ IDŐ, ÁLLJUNK MEG!

Döbbenetes, hogy az URÁNUSZ szintén a Teliholdkor, január 10.-én a Bika 2,29 fokán hajnali 2:49 órakor az addig visszafelé haladó mozgásából megáll, és ugyanitt tartózkodik teljes két napot, és éppen 12.-én 2:49-kor indul meg előre az égi útján.

Ez alatt az idő alatt mindenképpen álljunk meg, teremtsük rá időt és feltételeket, legyünk csendben, hallgassunk befelé, figyeljünk az égi üzenetekre! Tárjuk ki a Lelkünket a szellemi erők felé, fogadjuk be a fényt. Vegyük magunkhoz a Napunk által közvetített teremtő kódokat, amelyek megtermékenyítenek, hogy lezárhassuk a múltat és létrehozhassunk egy emelkedettebb, nemesebb, Új világot. Indítsuk el a spirituális harcot, amit elsődlegesen önmagunkkal kell megvívnunk, hogy a szellem győzzön az anyag felett. Ennek alapja annak tudása, hogy KI VAGYOK ÉN? - Örökkön élő szellemi lény vagyok, aki anyag formájába inkarnálódott, hogy élhessen a fizikai világban.

Ahhoz, hogy megváltozzunk, új világot teremtsünk, LE KELL ZÁRNUNK A MÚLTAT, HOZZUK MEG ERRŐL A DÖNTÉST. Mindaddig, amíg a múltbeli sérelmeinkről gondolkodunk, főleg, ha még ezt ki is mondjuk, addig mindig újra fogjuk a kapcsolódó érzelmekkel együtt teremteni, ezáltal válik élővé a múltbeli energia: A MÚLT HALOTT ENERGIA. A múltbeli bajok energiájának újjáélesztése: a félelem, a harag, a sérelmek, a gyűlölet, - minden baj, betegség forrása. Ha egészségesek akarunk lenni, akkor fejezzük be a múlton való rágódást. Ami akkor volt, az elmúlt, nincs köze a jelenhez – halott! Ha ebben élünk, akkor mi is halottak vagyunk, mert az életenergia nem tud áramolni át rajtunk, ezért betegszünk meg. Ugyanígy, bizonyára már megtapasztaltad, hogy az újra teremtett múltbeli energia, hasonló életeseményeket teremt.

Nincs szükség a múltra, mert ami értékes, A MÚLT TAPASZTALATÁBÓL NYERT BÖLCSESSÉG, AZ ITT VAN A JELENBEN. Ez egyik forrása annak, hogy mit teremtünk. A másik forrása pedig a KOZMIKUS LÉNYÜNKBŐL FAKADÓ VÉGTELEN FORRÁS. Emiatt fontos állandóan tudatosítani, hogy MULTIVERZUM TUDATOS KOZMIKUS LÉNYE VAGYOK. Mindennel kozmikus kapcsolódásom van, mind a végtelen lehetőségek mezejével. Biztosan megtapasztaltál már szinkronicitásokat, hogy elég volt rá gondolni, és jöttek a megoldásról az infók ill. meg is teremtődött. Hát így kell ezt csinálni! Emiatt van nagy jelentősége a meditációnak, a kozmikus szimbólumokkal való vizualizációnak, a mantrázásnak, klf. spirituális gyakorlatoknak, mert ezek alkalmassá tesznek, hogy a kozmikus részeinkkel kapcsolatba kerüljünk és átalakuljunk.

Fontos az emelkedett gondolkodás. Fontos az emelkedett információs környezet – könyvek, filmek stb, a magas szellemiségű- pozitív beállítottságú, emelkedett emberek társasága. Harcolj a romboló gondolatok és érzelmek ellen, kerüld a lehúzó embereket.

A spirituális tudásunkat ne csak az ismeret szintén tartsuk, hanem éljük, alkalmazzuk a mindennapokban. MERJÜNK VARÁZSOLNI! A cselekvés nem csak a fizikai cselekvést jelenti, hanem a gondolat a kapcsolódó érzelemmel az is cselekvés, mert az fog besűrűsödni az anyagi valóságban.

A VÁLTOZÁS ALAPJA A HÁLA. A hála az, ami FELGYÚJTJA A SZERETET TÜZÉT, ezáltal a félelmet szeretetté változtatja, ami egyesít a fény erejével, azzal az erővel, ami kivisz, felemel minden nehéz helyzetből és a legmagasabb rendű megoldást meghozza.

Emiatt az javasolom, hogy HÉTVÉGÉNK ÉRZELMI FÓKUSZA, A HÁLA legyen.

Gondoljuk végig azt a sok szépet és jót, amit ez az élet adott, hogy megszülethettünk EMBERNEK és így élhetünk, és tapasztalhatunk, fejlődhetünk, hogy Isteni Társteremtő lehetünk - legyünk hálásak érte a Teremtőnek.

Gondoljunk a Földanyácskánkra, a csodás, szépséges Kék Bolygónkra, gondoljunk arra a sok életre, amit eddig ezen a bolygón éltünk. Szerető anyánkként befogadott és életteret adott, hogy tapasztaljunk, hogy fejlődjünk. Leegyünk érte hálásak!

Gondoljunk azokra az emberekre, akik velünk együtt mennek az úton – a családtagjainkra, a lélekközösségeink társaira, életünk minden további szereplőjére, akik élnek, de azokra is, akik már meghaltak. Gondolj rájuk hálával, hogy segítenek a sorsodat beteljesíteni!

Zárszóként:

A mesék és mítoszok többnyire a HŐS ÚTJÁRÓL szólnak, akinek nehéz próbatételeket kell megoldania, ismeretlen tengereken, nehéz utakon átkelni és le kell győznie az alvilág veszélyes hatalmait. Minden mese úgy végződik, hogy a Hős értékes ajándékokkal, misztikus tárgyakkal, áldott bölcsességgel tér haza és végső jutalmául elnyeri az áhított királylányt és apja királyságát.

A hétvégi csillagkép tartalmazza egy ilyen mese minden résztvevőjét. Higgyük el, akár mennyire is hihetetlen, hogy a Földünk mostani meséjében, mi vagyunk a Hősök, ill. ebben az évben azzá válunk.

A Földünk nagy változásának hajnalát éljük, amikor nagy szükség van a hősökre, akik lebontják a múlt századok „dobozát” annak ideológiájával, erkölcsével, társadalmával stb. együtt. A következő hónapokban minden bizonnyal a tanúi és szereplői leszünk a Földön zajló mélyreható, nagy változásnak.

De ne feledd, a hős harca soha nem hiábavaló, soha nem értelmetlen, mert ha töretlenül hisz benne és soha nem adja fel, egyszer győzedelmeskedik és megkapja a méltó jutalmát.

A mi jutalmunk, amiért érdemes felvállalni a nehéz utat, amiért az Istenek megteremtették az embert.

AZ EMBERI LÉNY KÜLDETÉSE A FÖLDÖN: LÉTREHOZZA A FÖLDI MENYORSZÁGOT!

Sok szeretettel áldott hétvégét kívánok!

Fanni