Szaturnusz megállt az égen (2019.09.18)

Fontos égi eseményről üzenek.

FŐSZEREPLŐ: A SZATURNUSZ, AMELY MEGÁLLT MA AZ ÉGEN.

Isten alkotta

Szaturnusz ma, 2019.9.18-án, 11 órakor a több hónapos visszafelé haladása után (ápr.10-től) megállt az égen, és ebben a pozícióban tartózkodik KÉT NAPON ÁT. Pénteken 10:45-kor előre indul és rendületlenül halad a Bak jegyben előre. Március óta hármas együttállásban (stelliumban) van a Leszálló Holdcsomóponttal, továbbá aPlútóval.Az évünk fő arculatát ez a stellium határozta megmárciustól egészen szept. 25-26-ig. Ekkortól felbomlik a stellium, kilépve belőle a Leszálló Holdcsomópont.

Az asztrológia a valóság analógiája, mint minden ezoterikus tudomány szimbolikusan ábrázolja a valóságot. Az ég tükrözi azt, ami a Földön történik. Ha megértjük a szimbólumot, megértjük az üzenetet. Emiatt fontos pontosan leírni mit mutat az égi kép.

Jelenleg a Szaturnusz a Tejúton, áll, (ahol a legmagasabb égi energiák áradnak a Földre), és a Nyilas csillagképben, a Nap útjának legfényesebb csillagképében. A Nyilas egy kentaur, azaz félig ember, félig ló teste van, - Isten és állat egyben. A Szaturnusz éppen a ló far részénél áll, ami azt mutatja, hogy a Nyilas fénye az ösztönerőkre irányul.A Nyilas felett az égen repülő Sas ezek felszabadítását üzeni. Másrészt a Szaturnusz együttállása a Leszálló Holdcsomóponttal hangsúlyozza ismételten a múltból hozott karmikus energiákat és azt, hogy válaszúthoz érkeztünk, döntési folyamat zajlik, hogyan megyünk tovább. Ez vonatkozik a személyes karmánkra, a családunk, a csoportunk, a bolygónk karmájára egyaránt. SORSDÖNTŐ HELYZETBEN VAGYUNK.

Ha egy bolygó mozgásában megáll, az mindig fontos égi eseményt tükröz. Ugyanígy, mind mikor valamiben megállunk, felfüggesztjük amit történt, időt adunk magunknak a döntésre, a gondolkodásra, addig nem cselekszünk. Szaturnusz esetén, amely az idő-, a karma- SORS URA, a figyelmet az egyidejűségre, a koncentrációra irányítja. A Leszálló Holdcsomóponttal együttállás még jobban hangsúlyozza, hogy most olyan dolog, olyan esemény zajlik, amire irányítsd rá a figyelmedet, állj meg, koncentrálj, ne menj elhamarkodottan tovább, de dönts, várj, figyelj befelé. Ezalatt az idő alatt valami megoldásra kerül, választani, dönteni tudsz, de várd ki!!!!!! Amíg a Szatunusz visszafelé haladt előhozott a mélyből, a karmikus múltból, olyan meg nem oldott dolgokat, olyan energiákat, amelyek kiegyenlítésre, megtisztításra, felszabadításra várnak. Az idő ura. Azt üzeni, hogy eddig volt erre idő, jelenleg a MOST van érvényben. A nap számmisztikáját is nézzük, hangsúlyt kap a befejezés, a három kilences szám (2019.09.18=9). Az évszámból a 19-es a tudatosulásra, a rálátásra, a 18-as a múltra utal.

A múlt tudása már itt van, nincs már szükség a múltat tovább előhozni. Mindent tudunk ahhoz, hogy előre lépjünk, MERT ELŐRE KELL INDULNI. AMIT DÖNTESZ, AHHOZ HATALMAT KAPSZ A PLÚTÓ ÁLTAL. Akármelyik oldalra állsz most, az be fog indulni radikálisan és erőteljesen, de ennél jóval többről van szó, a HALÁLRÓL ÉS AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL. Meghalunk a múltnak, hogy újjá születhessünk. A SPIRITUÁLIS ÉLETPÁLYÁNKON (a Lélek életpályáján) EBBEN AZ IDŐSZAKBAN HATALMASAT LEHET FELREPÜLNI (ahogy azt a Sas jelképezi az égen), DE HATALMASAT LEHET LE IS ZUHANNI. Novembertől a Szaturnusz és a Plútó már direkt együttállásba kerülnek. Amikor a Plútó jelenlegi visszafelé haladásából megáll az égen november 2-3-án, és megindul szintén előre, különösen felgyorsul a folyamat. Évvége felé már erős lesz az együttes energiájuk és január első felében egyesülnek egymással.

A Szaturnusz a küszöb őre a látható és a láthatatlan világok között. Amíg ki nem egyenlítjük a negatív karmánkat, addig nem mehetünk tovább.

De: emlékezzetek arra, hogy Jézus Krisztus azért született le, hogy megadja az embereknek a karma körforgásából való megszabadulás kulcsát. Ezért ő a MEGVÁLTÓ. A kulcs: a MEGBOCSÁJTÁS.

Most, amikor a Szaturnusz megállt az égen, itt van a legjobb idő a megbocsájtásra, önmagunknak és az embertársainknak, az egész múltunkért. Tekintettel arra, mivel nem látjuk a nagy egészet, csak egy kis szeletét, ezért még magunkat sem tudjuk megítélni, nem a másikat, hogy mi, miért történik. Amíg nem bocsátunk meg, mint a csiriz ránk tapad. Lemoshatatlanul megbélyegez bennünket, nem szabadulunk meg a negatív energiájától és a terhét cipelhetjük újra-és újra inkarnációról, inkarnációra, mert mindig újra éled a negatív energia. Amíg az elménkre hallgatunk, ami halandó, az anyagi világ része, nem vagyunk kapcsolatba a nagy egésszel, félre vezethetjük önmagunkat. Aki megbocsájt, az a szívéből teszi, megnyílik a szeretetre, ami összekapcsolja az örök részével, a Felsőbb Énével. A megszabadulás kulcsa ezért a SZERETET. A SZÍVÉVEL LÁT AZ EMBER.

Eszembe jut erről egy szimbolikus történet:

Volt egyszer egy falu, ahol, ha egy olyan súlyos bűnt követett el egy ember, mint a gyilkosság, akkor őt kiadták a meggyilkolt hozzátartozóinak. Egy feneketlen tó állt a falu közepén. A gyilkost, gúzsba kötve csónakon a meggyilkolt hozzátartozói elvitték a tó közepére, ahol ítélkeztek róla. Ha beledobták a tóba, tettük következménye megmételyezte őket és ők is bűnössé váltak. Ha, viszont elengedték, akkor megszabadultak.

Aki MEGBOCSÁJT, AKI SZERET, AZ ÁLDOTT.

Szeretettel

Fanni

(2019.09.18. 19 óra)