„A jelenben élni”

Az Uránusz a „senki földjén” vándorol.

clip image002 0033

Az URÁNUSZ, a jelenlegi Vízöntő korszakunk irányadó bolygója.  A Naprendszeren belül a felemelkedés húzó energiája. Az az energia, ami azt a helyet jelzi, azt a célt, amit az emberiség az evolúciója csúcsán elérhet, - amikor az emberangyal hazatér az örök fényességbe.

Ez az energia túlzottan magas szintet képvisel a ma élő emberek számára, ezért meglehetősen különbözőképpen éljük meg, attól függően, hol tartunk a felemelkedésünk útján. De, minden szinten jellemzően, a radikális változás energiája, aminek hatására a színpadunk egyik pillanatról a másikra megváltozhat. Radikális szakítást követel a múlttól, a jól bevált módszerektől, mintáktól és a konzerválás adta biztonságtól. Ugyanakkor, ha képes vagy a jelenben lenni, akkor kozmikus információkhoz juthatsz, olyan inspirációhoz, ami előbbre visz a fejlődésed útján, hirtelenszerűen felemel.

Szeretek Oshótól idézni, mint most is:

"A múlt már nincs többé, a jövő még nincs itt. Mindkettő olyan irányba halad, amely nem is létezik: az egyik létezett, de már nem létezik, a másik pedig még hozzá sem kezdett a létezéshez. Csak az lehet helyes, ha az ember pillanatról pillanatra él. Csak az az ember cselekszik helyesen, aki nyilának hegyét a jelenre irányítja; aki mindig itt és most van, akárhol is legyen; egész tudata, teljes lénye az itt valóságában és a most igazságában összpontosul. Ez az egyetlen jó irány. Csak egy ilyen ember léphet be az arany kapun. A jelen az arany kapu. Az itt- és- most az arany kapu. ...."

Túlmész azon, hogy a múltad takaróját szorítod és nem mersz tovább menni, mert abban keresed a biztonságot. Jelenben élsz, azzal a hittel, hogy az Isteni Vezetés és védelem minden pillanatban Veled van, és előre vezet, amerre menned kell, ha követed. Ez a fejlődés biztonsága.

Szükség volt erre a kis bevezetőre, hogy megértsed az Uránusz jelenlegi kozmikus helyzetét, amely nagyon meghatározó energia. Nagyon fontos megvizsgálni az útját és megérteni.

Rendkívüli, hogy jelen év május 12- és 2019 ápr. 23.-a között a Halak és a Kos csillagkép közötti égi mezőn, a „senki földjén” vándorol.

Útjának szakaszai:

Első szakasz, amikor az Uránusz előre halad: május 12.- augusztus 7.-ig.

Május 12-én elhagyta a Halak csillagképet, miután együttállt a központi csillagával az AlRishaval. A csillag vonzáskörzetéből kilépett, amikor május 16-án belépett a Bika jegybe (tudjátok, az állatövi jegy nem azonos a csillagképpel). Majd tovább halad előre egészen addig, amíg el nem éri a Kos csillagképet (Bika 2,33 foknál) megáll, és innen visszafordul.

Amikor előre halad, akkor a cél a Kos csillagkép, ezért a Kos csillagkép hatása az erősebb. Ez a bevezető szakasz, ízelítőt kapunk abból, milyen lesz, ha belép a Kos égi mezejére.

A Kos „ruhát öltő” Uránusz különösen radikális minőség. Széttöri a múltat és bevezeti az új világot. Ne feledjük, hogy a Bika jegyben jár ekliptika szerint. Ekliptika(állatöv) a fizikai szintet képviseli, a Bika jegy, a fizikai világban való teremtést. Tehát a radikális átalakulás a fizikai világunkat érinti, akár a Földet, mind fizikai környezetünket, de mindazt, amit az ember a Földön berendezett magának, az emberi szervezeteket, a szellemi képződményeket úgyszintén. Az ember egyéni vonatkozásában a fizikai testét, különösen a fejet, de a szellemi, értelmi szféráját is. Az egyensúly véd meg bennünket az egészségtelen radikalizmustól, a test – lélek- szellem egyensúlya. Ezt értheted úgy, hogy egyensúly a fizikai tested- az érzelmi és a mentális tested között, magasabb vonatkozásban, a személyiséged- a lelked – és a szellemed között. Ha benned béke, harmónia van, akkor kapcsolódsz a Lelkedhez, rajta keresztül a Felsőbb Énedhez és az Isteni Vezetésben részesülsz. Eszembe jutott, hogy mit mondott Drunvalo: az indián bölcsek mondták, hogy tombolhat kint a vihar, ha Te ott vagy a szíved szent terében, akkor teljes védelemben részesülsz. (Nem pontos idézet)

Nem véletlenül választottam a címet, „a jelenben élni”. Ez az időszak, amikor ezt megtanulhatjuk. Nincs már múlt és nincs itt a jövő. Csak a bennünk levő Isteni Erőben bízhatunk, az Isteni Vezetésben. Megtanuljuk, hogy csak ez véd meg, csak ez ad biztonságot. Ez életünkben egy teljesen új megtapasztaláshoz vezet. A régi módszerek már nem működnek!

Második szakasz, amikor az Uránusz visszafordul, aug. 7- december 22-ig.

A visszafelé haladás célja az AlRischat elérni, a Halak csillagkép határát. AlRisha a megváltás, a megvilágosodás égi szimbóluma. Azt jelzi, hogy minden áldozat az úton a javunkra válik, hogy megváltódunk általa. Döbbenetes, hogy éppen a téli napfordulókor lesz ez az égi találkozó.  Meghozni az áldozatot, megváltódni a múltban összegyűlt karmától és itt a lehetőség a felemelkedésre. Mindenkinek, ahhoz képest, hogy a spirituális fejlődésében hol állt, de ez az energia, egy nagy ugrásszerű fejlődésre ad lehetőséget. Készüljetek fel lelkiekben előre a téli napfordulóra, hogy a kozmikus energiákat minél teljesebben tudjátok befogadni! Az Uránusz és AlRisha együttállása egészen 2019. január 7.-ig tart, ez mindnyájunknak, akik fel vagyunk rá készülve, szent időszak lesz, fejlődési ugrás, a gyógyulás ideje. Ekkor kapjuk meg az égiektől a legnagyobb segítséget, hogy képesek legyünk egy új világot felépíteni, ez vonatkozik önmagunkra, vonatkozik a földi világunkra.

Harmadik szakasz, amikor az Uránusz ismét megindul előre, 2018.december 22.- 2019. április 23.-ig tart.

Jan. 27-én kikerül az AlRischa vonzáskörzetéből, ettől kezdve már érződni fog a Kos csillagkép hatása. Most a „senki földjén” az Uránusz ugyanazt az utat járja be, mint az első szakaszban 2018 nyarán. A cél a Kos csillagkép elérése. De, feltehetően az energia sokkal erőteljesebb lesz, mint az első szakaszban. Viszont mi is erőteljesebbek leszünk, mert a visszatérés áldott energiájával feltöltekezve tapasztalhatjuk meg a 2018 nyáron tanultakat.

Uránusz 2019. április 23.-án lép be véglegesen a Kos csillagképbe. A kozmikus rendező csodálatos. Az Uránusz égi útja mutatja, hogy szinte egy évet kapunk arra, hogy felkészüljünk az új energiára. Az Uránusz 2023 augusztusáig járja a Kos csillagkép égi mezejét. Úgy gondolom ez idő alatt nagy változások fognak történni a Földön.

Kívánom, hogy ezt az égi energiát a felemelkedésetekre a leghatékonyabb módon hasznosítsátok.

Szeretettel

Fanni