„A múlt elengedése az újjászületésünk feltétele”

Újhold születése, Holdperiódus április 16-május 15-ig.

asztralsikrol_felho.jpg

Osho szavai jó illeszkednek az üzenetemhez: „A Létben senki sem felsőbbrendű és senki sem alsóbbrendű. A fűszál és a csillag tökéletesen egyenlők. Az ember magasabb rendű akar lenni másoknál, meg akarja hódítani a természetet, ezért harcolnia kell. Minden e miatt a küzdelem miatt olyan bonyolult. Az ártatlan ember, aki lemondott a küzdelemről, aki már nem akar felsőbbrendű lenni, aki már nem akarja megmutatni, bebizonyítani, hogy ő nem akárki, aki olyan lett mint egy rózsaszál, vagy mint egy lótuszlevélen ülő harmatcsepp, aki a végtelen részévé vált, aki eggyé olvadt, eggyé vált az óceánnal, és most maga is egy hullám, akinek fogalma sincs arról, hogy mi az az „én”. Az én eltűnése maga az ártatlanság.”

A Földünk száguld a fény felé, az Isteni Terv által kijelölt úton. Hatalmas feladatra születtünk ebben a tér-időben. A végállomás az Aranybolygó, ahol olyan emberek élnek, akik „ártatlanok” mint, amiről Osho beszél.

Ennek előidejében élünk. Az erősödő kozmikus fény egyre erősebben tisztítja ki belőlünk az évezredek karmikus szennyét, amit nem csak az egyéni karmikus puttonyunkból származik, hanem amit emberiség szinten halmoztunk. A tisztulás együttjár a felgyorsult változással. Előjönnek mind a múlt árnyai, gondolatokban, érzésekben. Amikor ez besűrűsödik, szinte kaotikus állapotokat élünk meg, keressük lázasan a megoldást, falakba ütközünk, nincs megoldás. Ez az az állapot, amikor itt a változás pillanata. Nem tudunk ilyenkor mást tenni, mint kiszállni az elméből. Én azt csinálom ilyenkor, hogy leülök meditálni és képzeletben kört rajzolok magam köré és nem engedem be az elme zaját. Hallom, de nem kezdek el vele kommunikálni, nem adok neki energiát, akkor, mint egy külső zaj egyre jobban elcsitul és végre csend lesz, béke, nyugalom és lemegy a teher rólam. Meg kell tanulnunk, hogy nem tudunk mindent megoldani, főleg, ami nem a mi dolgunk. A legnehezebb, amikor látjuk a szeretteink bajait és nem tudunk rajtuk segíteni. A baj az, hogy azt hisszük, hogy segítenünk kellene. Megéltem a közelmúltban ilyen állapotot. Már nem is foglalkozott az elmém mással, kész őrület volt. Eljött egy pont, amikor Isten beköszöntött nekem: A másik embernek is van egy életterve, ami szerint működik, a saját kompetenciája, a saját fejlődési folyamata, a saját felelőssége, a saját élete, amit a Teremtő által adott. Ne akarjak a segítség égisze alatt beavatkozni, kontrolálni, irányítani. A másik elfogadása azt jelenti, hogy bízzunk benne, tiszteljük az útját és bízzuk a Teremtőre, ő vigyáz rá, mint minden gyermekét. Igen nehéz, de ez a béke útja.

Az égen a bolygók ezt az energiát sugározzák.

Túl vagyunk a Húsvétkor indult és a hétvégén befejeződött Szaturnusz-Mars együttállás hatással, ami előhozta a múltból a megoldatlan feladatokat, amik hozzá tartoznak az életbeli küldetésünkhöz. Ez alatt az időszak alatt ez gyakran ismétlődő tapasztalatokban nyilvánult meg, de lehet, hogy csak belső tapasztalás volt, hogy sokszor lássad, átéld. Nekem olyan volt, mintha a múltba mentem volna vissza több tíz évvel és ugyanazt láttam a jelenben. Az energia, mert arra irányult, hogy koncentráltan láss rá, nincs most előbbre lépés az erő gátolva van ehhez. Ugyanakkor sok megértést hozott a Merkúrral való fényszög miatt. Elsősorban arra tanított meg a Szaturnusz-Mars-Merkúr hármas, hogy hiába harcolsz, az ebben a helyzetben teljesen reménytelen! Add meg magad, add fel a megoldást a Teremtőnek! Akkor látod majd, megtanít egy egészen más rálátásra, de ehhez meg kell változnod. Ennek az időszaka most következik, amikor a Mars tovább vándorolva az égen eléri a Plútót.

Most a Mars elhagyta a Szaturnuszt és egyre közelít a Plútóhoz, majd április 18- május6.-ig együttállnak. A Bak jegyben történik a fúzió, csillagképi vonatkozásban a Nyilas területe. Mindketten a Skorpió urai.

Az előző időszak erős Szaturnusz hatásaként szembesülhettünk a realitással, szembesültünk a korábbi hiábavaló mintáinkkal, amelyek nem vezettek előre, csak ütközést, szenvedést hoztak. A Skorpió két urának, a Mars és Plútó fúziója radikális energiát sugároz, amelynek hatásával fontos számolnunk, ez egy rendkívüli időszak lehet az életünkben. Radikális átalakulásra számíthatunk. Különösen azokat a mintáinkat érintheti, amik a küldetésünkkel, az életcéljainkkal, a jövőképünkkel kapcsolatosak.Ennek frekventált időszaka különösen akkor lesz, amikor a Jupiterrel szextilfényszögkapcsolatba kerülnek április 21- 27-ig, amikor erőteljes rálátásunk lehet, az életünket meghatározó igazságokra. Ez az erő szinte levághatja rólunk a vadhajtásokat, kishalált élhetünk meg, újjászületés élményt. Sorsszerű lehet, ráállíthat a küldetésednek megfelelő útra. Lehet ez lelket felébresztő transzcendentális élmény, de hozhat anyagi szinten az eddigi életünkben radikális változást. Annál könnyebb lesz, mennél nagyon bennünk az elfogadás, mennél jobban megnyílunk a szeretetre.

A lényeg, hogy ezután már nem lesz az, ami előtte volt, új időszak kezdődik.

A Merkúr is a tegnapi nap elérte a Keironhoz való közelítésének utolsó pontját és együttállt vele. Ebben az visszafelé haladó időszakában szintén segítette, a múltra való rálátást, megértést. Segítette azt is, hogy vegyük észre, hogy a múltbeli karmikus eseményeink megoldása során új képességekre, magasabb bölcsességre tettünk szert, amely segít egy teljesen új hozzáállást, egy megújulást.  Mai nap ápr. 16-án ismét elindult előre, vándorolva a Kos jegyben hangsúlyozza, hogy vigyük be az életünkbe ezt az új hozzáállást! Fejezzük be, ne ismételjük a múltat!

Ezt a hatást tovább erősíti a hét csodálatos égi kostellációja, ami ma kezdődött, április 16-án, az Újhold megszületésével. A Hold a Nappal a Halak csillagkép felfelé úszó fonatán egyesült, majd az Uránusszal. Ez azért rendkívüli konstelláció, mert az Uránusszal együttálló Újhold a Halak legfényesebb csillagának az AlRishanak égi helyén született meg. Tehát, az Újhold a következő égi körébe, a következő 28 napba, egészen május 15.-ig, ezt az energiát viszi magával.

Minden újhold tökéletes YIN-YANG egyensúlyban születik, a tökéletes egyensúly, a tökéletesség energiáját árasztja, egy új élet lehetőségét. Ez az újhold különösen. Uránusz a Naprendszerünk kozmikus fejlődésének planétája, az evolúciónk motorja. Visz előre bontja le rólunk a spirituális fejlődésünk korlátait, visz előre a Lelkünk felszabadulásának útján. AlRisha csillag ahol az Uránusz áll a Megváltó, a megváltás szimbóluma. Jézus Krisztussá válásának példája által értjük meg ezt az energiát. Ez az égi hely mutatja az emberi fejlődés végső állomását, a célt, hogy elérjük a Krisztussá válást.

Ez a konstelláció ismét a megújulás, az újjászületés, a felszabadulás, egy magasabb tudatossági körbe való belépés energiáját sugározza azoknak, akik képesek kapcsolódni hozzá, akik a Lélek felszabadulásukon dolgoznak.

Kedveseim, ez a következő Holdperiódus bizony nagyon sok változást fog hozni mind bennünk, mind kívül. Nem lesz könnyű, de csodaszép lehet azoknak, akik képesek kapcsolódni a kozmikus energiához, képesek ráfeküdni a fejlődés hullámára. Nehéz ideje annak lesz, aki ellenáll a változásnak.

Mindig elmondom, hogy a kapcsolódás csak úgy lehetséges, a spirituális gyakorlatokat rendszeresen végzünk. Mindig legyen bennünk az a gondolati fókusz, hogy nem Te, nem én teremtek, hanem a Teremtő teremt rajtunk keresztül. Legyünk hálásak érte, hogy a Teremtő megnyilvánulásai lehetünk, mi emberek. Imádkozzunk, kérjük az égi segítőink támogatását. Ne feledjük, mindig ott vagyunk a Teremtő végtelenül szerető védelme alatt.

Szép, örömteli napokat kívánok!

Fanni

2018.04.16