„Az asztrológiai újévről, a tavaszi napfordulóról.”

egyszal_virag_az_univerzum.jpg

Ma, március 20. –án, 17:16 órakor beköszöntött a tavasz! 

Napéjegyenlőség energetikai hatásáról:

Fontos, hogy tudatában legyünk és a pozitívan hasznosítsuk.

Napéjegyenlőségek rendkívüli hatást gyakorolnak az élő szervezetekre, így a mostani is. Úgy gondolom, erőteljesen érzékeljük már napok óta.

Minden év március 20-án és szeptember 23-án a nap és az éjszaka megközelítőleg azonos hosszúságú. A napéjegyenlőségek, a tudósok szerint repedéseket okoznak a Föld mágneses mezőiben, amelyek órákig nyitva maradnak. Megnyílik egy portál, amely lehetővé teszi az erősen vibráló energia áramlását az univerzumból, és közvetlenül hatást gyakorol az energetikai részecskékre a Földön, beleértve az embereket is.

A portál lehetővé teszi a világegyetemben két távoli hely közötti, például a gyors utazást a Naptól a Földig. Ez a portál segítő időszaka lehet az életet megváltoztató átalakulásnak, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megújult energiával, határtalan lehetőségekkel, magasabb bölcsességgel, fokozott szerelmi szintekkel megtapasztalhassuk a teljes, tudatos ébredést. Ez óriási lehetőség arra, hogy összehangolódjunk a világegyetem energiájával.

Tavaszpont asztrológiai jelentéséről:

A tavaszpont, amikor a Nap az Állatövön (Fizikai síkon a Nap pályája, ahogyan a Földről látjuk) belép a Kos jegybe.  Megjegyzem, hogy ez a pont 2500 évvel ezelőtt volt itt, amikor az Állatövi jegyrendszert létrehozták.

Jelenleg a valós csillagképi háttér szerint a tavaszpont a Halak csillagkép Visszaúszó halfonalán van, közelít a Vízöntő csillagképhez, aminek érezhető a szellemi hatása.

Jelképezi, hogy emberiség szinten a múlt karmikus megtisztításának periódusában vagyunk, emiatt kellett visszajönnünk. Összegezzük a múltat, meghozzuk a szükséges áldozatokat a karma kiegyenlítésért és azért, hogy eljussunk végre az időfonalunkon egy olyan pontra, amikor már képesek leszünk kilátni a folytonos ismétlésekből, megváltódni. Égi segítő erők mindig jelen vannak. A megváltódás kulcsa az, hogy végre felismerjük a halhatatlanságunkat, felismerjük, hogy végtelen fényszálakkal össze vagyunk kötve a kozmikus mátrixszal. A Halak csillagkép sugározza a megváltás feltétel nélküli szeretetének energiáját.

Számmisztikai értelmezése:

A jelenlegi asztrológiai újév dátuma: 2018.3.20, amelyet számmisztikailag értelmezzük a tarot szimbolikájával:

20= feltámadás, végítélet, megvilágosodás

Jelenleg a Naprendszerre ható energia minőségi ugrási folyamatában vagyunk. Asztronómiailag is tény, hogy a Naprendszer jelenleg a Galaxis fotonövében (fényöv) tartózkodik.

A Naprendszer ki van téve a belső világokból a Nirvánából érkező hatalmas fényerő nyomásának, amelyet a Nap szíve a Gayarti közvetít a bolygói felé. Ez  az elképzelhetetlenül hatalmas fénytömeg hatása már érezhető volt a 19. század vége felé is. Ettől kezdve egyre fokozódik és valószínűleg 200-300 év múlva eléri a tetőpontot. A Teremtő kozmikus terve, hogy a fény mintegy 1000 év alatt áthatja az összes dimenziót. Az emberiség történetében ez annyit jelent, hogy ez a fénytömeg egyre erősödő mértékben aktiválja a fizikai- és éterikus dimenziót addig a pontig, hogy a jelenleg még láthatatlan aszrálsikkal fokozatosan egyesüljön. Az információkat Vallyon Imre a „Felkészülés az Új korra” című könyvéből vettem. 

Nem lehet pontos időpontokat megjósolni, mindenesetre érződik az energiában, hogy közeledünk a tetőpont felé és jelenleg egy minőségi ugrási szakaszban vagyunk, aminek a 2020 látszik a kulcsévnek, a 2*20-as év.

18= Hold

A Hold, mint égitest az ősi Föld leszakadt darabja, ezért szimbolizálja az otthont. Erőteljes érzelmi, asztrális energia. Jelképezi a tudatalattit. Kapu, amelyen át a félelmeinken túljutva beléphetünk a fény kapuján. A megvilágosodás előtti állapot.

Mindezek a szimbólumok is hangsúlyozzák, hogy az emberiség kapuban áll, egy nagy fejlődési ugrás előtt. Kihangsúlyozza a tudatalatti félelmekkel, az érzelmekkel való munkát, a megtisztulást, ami feltétele a kapun való bejutásnak, egy lényegesen magasabb tudatszintnek.

20+18=11 Az igazság mérlege.

Egész évben kulcsszerepe van Jupiter bolygónak, ami hosszabb időt tölt a Mérleg csillagkép Béta csillagánál, ahol Maat Istennő az emberi szívet méri, hogy mennyi benne a szeretet. Jelzi, hogy a szeretet, a béke és az igazság egy tőből fakad, egyik a másikra választ ad. Akkor vagy békében, ha a szívedben szeretet van, akkor tudod csak az igazságot, ha békében vagy.

3= Földanya, természettel való azonosulás-, közelség.

Számunkra hatalmas kincs a természet, az életerő forrása. Sajnos az urbanizáció hatására egyre jobban eltávolodtunk a természettől és ahogy a lelkünkkel megszűnt sokunknak a kapcsolata, így a Földanyától is, aki minden élő anyja. Vissza kell ide találnunk, ahol ismét védelmet kaphatunk, amire a sok megpróbáltatásunk közepette, ebben az eltárgyiasult világban, vigaszt találhatunk. Jussunk el odáig, ha megölelünk egy fát, abban megéljük a Teremtő Isten egy részét és ez szerint bánunk minden lénnyel. Ezt akár már holnap el kezdhetjük gyakorolni!

20= feltámadás, végítélet, megvilágosodás

Számsorban duplán szerepel, ezzel indul és fejeződik be. Ahonnan elindultunk, ugyanoda érkezünk, mutatja a célt. Emberangyalként dimenzióról dimenzióra haladva a Nirvánából lejöttünk a legalsóra, a fizikai síkra. Az emberi evolúciónk célja, hogy visszajussunk a kiinduló helyzethez, de az összes dimenzió tapasztalatával gazdagodva. Ez lehetséges itt a fizikai síkon is, megteremteni Isten Királyságát. Ez a kozmikus cél, a fény országának megteremtése, amikor a Kék bolygónk Fénybolygóvá válik.

Összeadva: 16 = Torony.

A belső szent tűz általi átalakulás, az ego halála. Ez a szent tűz különösen a szívet tisztítja meg, ami a kulcsa felemelkedésnek, a Mindenséggel való egyesülésnek.

Az asztrológiai újév horoszkópjáról:

A képlet sarokpontjairól.

Egyik fő jellegzetessége a képletnek, hogy a tavaszponton álló nap együttáll a Keiron bolygóval és a Deszcendens sarokponttal a Halak csillagkép visszaúszó hal fejénél, míg az aszcendens, a Szűz csillagkép első csillagainál. Ott van az aszcendens pontja, ahonnan a Szűz az Angyal elindul, hogy megszerezze a tudást, megtalálja az örök élet italát, a Grált. 

Az égi kép azt jelképezi, hogy eljött az idő sokunk számára, hogy elinduljunk és megszabadítsuk magunkat, levágjuk magunkról a múlt szennyét. Ez úgy lehetséges, ha visszaemlékezünk a halhatatlan lelkünkre, a szellemi kapcsolódásunkra, és a múlt szenvedései során megszerzett tudásunkat használva meggyógyulunk, meggyógyítjuk egymást és a bolygónkat.

A gyógyítás, gyógyulás tényét kihangsúlyozza a képlet, mivel az IC pont, amely az alapokat, a múltat jelképezi, a Tejúton áll, a Kígyótartó csillagkép legfényesebb csillagával, a Gyógyítás szimbólumával, a Rasalhaugeval áll együtt. A célt, a küldetést, a jövőt jelképező MC pont vele szemben a Bika szarvai közötti legmagasabb, a Tejútra felvezető ponton, az EL Nasha csillagnál.

Jelképezi, hogy ez az év egy beavató év lesz a számunkra. A gyógyulás azt jelenti, hogy a szellemi erőnkkel képesek vagyunk az ösztönerőinket képben tartani, győzedelmeskedni a bennünk lakozó sötét erők felett.  A kígyó, mint ősi jelkép, az újjászületés jelképe.

Az égi képen további fontos bolygóállások:

A  Naphoz és a Keironhoz társul a visszaúszó Hal fonalán szintén, a Merkúr és a Vénusz együttállása.

Korábban is említettem, hogy ez olyan különleges időszak, amikor visszajönnek a múltunkból régi társaink. Különleges idők jönnek, nagy feladatokkal szükségünk van egymásra.

Jupiter-tanító jellegű szextil kapcsolata a Plútóval. (Részletes leírást olvashatsz erről a honlapomon www.sorstanacsadas.hu  „Az igazság mérlege” címmel.

Jupitervisszafelé halad, ami azt jelenti, hogy segítő energiát kapunk ahhoz dolgozzunk még a múlton. A Mérleg csillagképben vándorol, ezért a szeretet, a hit, igazság, egyensúly kérdések különösen a kapcsolatok vonatkozásában, főleg a párkapcsolatban kerülnek fókuszba.

További jelentést ad a fényszög kapcsolata a Plútóval. Plútó energiája rendkívül radikális, végrehajtó energia a cselekvés szintjén. Jelképezi, hogy amit eddig nem tanultunk meg, olyan helyzetekbe jutunk, amelyek radikálisan meg fognak változtatni. 

Hold és a Szaturnusz erőteljesen racionalizáló jellegű (kvadrát) fényszög kapcsolata. Jelképezi, ahhoz hogy a céljainkat elérjük a fizikai világban, szükséges megváltozni, merni új dolgokat elkezdeni. Nagyon fontos a test-lélek-szellem egyensúlyára törekedni.

Uránusz, a szellemi felemelkedésünk, a megtisztulásunk, megszabadulásunk motorja, a Halak felfelé úszó fonatán halad előre.  A felfelé úszó hal a megváltás, a felemelkedés, a körforgásból való kilépés utolsó áldozatát, a befejezést jelképezi.  

Nagyon érdekes követni az Uránusz éves útját. Április 22-én eléri az AlRishat a csillagkép alfa csillagát, ami a megváltás szimbóluma, a csillagkép végpontja. Ettől kezdve többször oda – vissza megjárja az égi utat az AlRisha és a Kos csillagkép bejárata előtt.  (Aug. 6-ig eléri a Kos kaput, majd jan. 6-ig visszatér a Halak kapujába, majd ismét előre indul megint). 2019. április 22.-én a Nappal együttállva lép be végleg a Kos csillagképbe.

Az égi üzenet az, hogy készüljünk fel, van rá több mint egy évünk, hogy lezárjuk a múlt köreit és felvállaljuk, meghozzuk az áldozatot az új ciklusba való belépéshez.

Megújulást, boldog életet, gyönyörűséges tavaszi napokat kívánok Mindnyájatoknak!

Szeretettel

Fanni