„SZŰZ – HALAK TELIHOLDRÓL"

Nap es hold nasza

Már ma is ragyog az égen a telihold, de pénteken, március 2.-én éjjel 1:50-kor lesz totális. Ezért péntek éjjel különösen szükség lesz az álomnaplóra. 

A telihold rendkívül különleges égi kostelláció. A Holdistennő és a Napisten nászt ül egymással, tökéletes harmóniában vannak a női és a férfi energiák, amelyek minden lényre hatnak és segítenek a két oldal közötti egyensúly megteremtésében, mind belül, mind kívül a női-férfi kapcsolatokban. Teliholdkor a Föld és a Hold égitestek a legközelebb vannak egymáshoz. A Hold asztrális kapuként működik, ezért a transzcendentális érzékenységünk megnő, finomabbak a megérzéseink, telepatikusabbak vagyunk, erőteljesek, jelzésértékűek az álmaink (álmunkban az asztrálsíkon vagyunk). Mivel a fizikai-  és az aszrális dimenziók közötti fátyol vékonyabb, ezért ilyenkor a szellemi lényekkel való kapcsolatfelvétel, a transzcendentális utazás sokkal könnyebb.

A mostani telihold a Szűz Hold és a Halak Nap összekapcsolódása.

A Szűz- Halak tengely azt jelenti, hogy a részek megismerése által jutunk el az egészhez, jelenti az analízis és a szintézis egységét. Benne van az a teremtési titok, amit Ádám-Éva mitológiai története is szimbolizál. Ettek a tudás fájából, aminek az lett a következménye, hogy lejöttek a legalacsonyabb anyagi dimenzióba földre, hogy megtapasztalva, megtanulva ezt a világot, és végigjárva az emberi evolúció mind a hét síkját, ezzel a tudással teljessé válva térjenek vissza a Nirvánába, ahonnan jöttek. Ez az ember sprituális története. Ebben az égi tengelyben van benne éppen ez az üzenet, mivel a Szűzhöz kapcsolódó fizikai, földi megtapasztalást egyesíti a Halak EGY-ről való tudásával. De a megtapasztalás sok szenvedéssel, sok áldozattal, és sok halállal, transzformációval jár, hogy az ember visszaemlékezzen a halhatalan lényére, és az anyag rabságából felszabaduljon, haza térjen.

A jelenlegi telihold csillagképi pozíciója még jobban hangsúlyozza ezt a jelentést.  A Hold ott áll a Szűz csillagkép kezdetén, ahol a Szűz az Angyal a tudásért elindul, ami nem más, mint maga a Grál, az Unió Misztika, amit az égi tengely másik oldalán a Halak jegy szimbolizál. A Nap pedig jelenleg a Vízöntő csillagképben áll, ahol a Vízöntő, az Angyal a jövő felé önti a tisztító vizet, ami szintén hangsúlyozza, hogy ez az áldozat a jövő érdekében meghozott tisztulás. Mindkét jegy az angyali szimbólumokhoz kapcsolódik, ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy amikor a világító égitesteink – Nap és Hold – ezen az égi területen járnak, könnyebb az angyalokkal a kapcsolatot felvennünk.

Még fontos megemlítenem, hogy a mai nap, a Hold ma aktíválta az Oroszlánban álló Felszálló Holdcsomópontot és már nagyon erős a teliholdhatás is. A Felszálló Holdcsomópont konstelláció kapcsolódik útelágazáshoz, a Hold hatása miatt elsősorban belső változást indít el.

Ez mind azt jelenti, hogy a mostani teliholdkor rendkívüli transzformáló erők hatnak a belső átalakulásunk irányában, hogy emelkedjünk felül az egos, önző késztetéseinken, az anyagba való berögzüléseinket. Képesek vagyunk most világosan látni és értékelni a tapasztalatainkat. Lehet, hogy nehéz órákat, éjszakákat élünk meg ezekben a napokban, katartikus állapotokat, amikor úgy érezzük, nem tudjuk kiegyensúlyozni az érzelmi energiáinkat. A gondolataink határozzák meg az érzelmeinket, ezért azt tanácsolom, hogy figyeljük meg a gondolatainkat ilyenkor és pozitívizáljuk. Ne engedjük meg a negativitást önmagunkban. Ha szándékunkban áll megváltoztatni, akkor képesek leszünk uralni a gondolatainkat. Nagyon sokat segít a tudatosítás és a spirituális gyakorlatok, amelyek felemelnek és harmonizálnak. Igen, ez a folyamat nagyon erős katarzissal jár, de egy erőteljes átalakulási folyamaton megyünk ilyenkor át, ami egy jelentős szemléletváltást hozhat, másként látunk rá a dolgainkra, mint korábban és feloldódnak a korábbi konfliktusaink ennek hatására.  Ne feledjük, hogy a Halak Nap az Egy energiáját sugározza. Minden változás, tisztulás a felemelkedésünket, az életünkben az előbbre jutásunkat szolgálja.

Áldott napokat kívánok!

Szeretettel

Fanni

2018.2.28.