„A Föld új fejlődési szakaszba lép"

2018. januári energiák I. része

szentseg

Hermész Triszmegisztosz kimondta a kozmikus törvényt: „ahogy fent, úgy lent”. Az asztrológia tudománya ezen az analógián alapszik. Az égen zajló események a földi események jelképei. Az asztrológus feladata ezt a jelképrendszert lefordítani. A tolmácsolás pontossága azon múlik, hogyan tud ráhangolódni az energiára, amit az ég közvetít, azaz milyen szintű a Felsőbb Énnel a kapcsolata, a kozmikus kapcsolódása. Az anyagi világban élő ember Felsőbb Énje, a halhatatlan Lelke.

Mindezt azért írtam le, hogy elmondjam, hogy hiába szerettem volna erről a mai különleges napról megelőzően tolmácsolni, csak erőlködtem. Arra volt szükség, hogy ma délelőtt két barátnőmmel együtt meditálva megéljem magamban a kozmikus energiát, ami jelentést, megértést adott.

Az égi esemény csúcspontja ma jan. 9.-én 9 órakor jött létre. Ugye milyen érdekes? Két 9-es, amely a jelenlegi év számában is benne van: 9+9=18 (2018). 18-as szám a tarot analógia szerint a Hold, a Lélek, a változás száma, amiben benne van a befejezés, az elengedés is, amit a 9-es számnak jelentése. A 18-as női rezgésű szám, jelzi, hogy az események erőteljesen érintik az érzelmi életünket.

No de menjünk sorjában. A kozmikus történetelindító eseménye a téli napforduló volt december 22.-én, amiről már írtam.Ez az égi pont, amikor a Nap belép a Bak jegybe, ami mögött a Nyilas csillagkép van jelenleg. Ekkor az égi Nyilas kilövi az íjját a galaxis szívébe.  Rendszerünk égi középpontja, a Nap a galaxis szívétől (a Tejút központból) égi beavatást kap ekkor, az isteni teremtési kódokat veszi át, amit továbbít az egész naprendszer minden bolygójának, minden lényének. A mostani esemény azért volt nagyon különleges, mert a Nap összeforrva az idő- a karma urával, a tapasztalatok bölcsességét jelentőSzaturnusszal, kapta meg a fénybeavatást.

Ma azt éltem meg a meditációmban, hogy téli napforduló égi beavatásának jelenében benne volt amúlt lezárása és egy új jövő kezdete a Földünk számára. Megemlíteném, hogy ez a beavatás dec.22-én történt és a Szaturnusz a Bak jegyet 2022. március 22-én fogja elhagyni. 22-es Arkanum a tarot szimbolikában a „Minden áldás anyja”. A Szaturnusz a teremtés 7. napja, amikor Isten megáldotta a világot.

Fenylo sziv

Kinek a szíve nyitott és össze tud kapcsolódni a fénnyel, az ebben az időszakban fénnyel teli tapasztalatokat élhet meg.Az eddigi tapasztalatainak a kikristályosodásaként megélheti a mesteri szintet, - Isten áldásában részesül.

Január 9, a mai nap égi eseményei az előbbi kijelentésemet támasztják alá, hogy a Föld új fejlődési szakaszba lép. Hat égi eseményt emelek ki:

(1)üzenet: Föszereplői a Plútó-Vénusz-Nap, amelyeka Bak jegy 19. fokán egyesültek.

A Vénusz a hajnalcsillag, ami a Nap előtt kel fel az égen, azaz a fény hírnöke. A Vénusz hívta be a lelkeket a földi világba, hogy megtapasztalhassák a harmónia-, a szépség-, az öröm ideáját az anyagi világban. Sajnos az anyag megromlásával a fizikai síkon ez a kísérlet nem valósult meg mindeddig.

A Plútó a rendszerünk központjától, a Naptól legtávolabbi bolygó, a legmágikusabb, a legmegfoghatatlanabb. Elképzelhetetlenül hatalmas erő, a víz és a tűz egyesített erejét képviseli, a legnagyobb átalakító erő az életünkben. Megújító erő. Lerombolja mindazt, ami már túlhaladott, értelmetlen, értéktelen, hogy az új megszülethessen.  

Úgy értelmezem ezt a hármas együttállást, hogy egy új fejlődési szakasz indul a föld életében, ami a dimenzióemelkedési folyamat része.  Ennek megteremtője a cselekvés szinten a Plútó. A Plútó tavaszra eléri a fizikai szintet jelképezö ekliptikát,(ez az állatöv, a naprendszer bolygóinak keringési pályája) és elindul az erőteljes átalakulás.

egi kapcsolat

Jelenleg a Naprendszerünk a Galaxis fényfoton övezetében tartózkodik, a Naprendszer és a Föld ezáltalerőteljes fénybeavatásokon megy rendszeresen keresztül, azaz egy folyamatos dimenzióemelkedés zajlik. Ezzel egybevágnak a mesterek próféciái. Vallyon Imre a „Felkészülés az új korra” című könyvében írja, hogy az Isteni terv szerinti a dimenziók emelkedése. Buddha földi életének ideje óta, azaz 2-3 ezer évvel ezelőtt, a Nirvánából (tiszta fényvilág) hatalmas fénytömeg indult el lefelé az alacsonyabb dimenziókba és kényszerítő erővel hat az emelkedésükre. Ez a leszálló fénytömeg 1875 körül érte el a fizikai síkot és Imre szerint 200-300 év múlva tetőzik, amikor a Kék bolygó Fénybolygóvá válik.Az előttünk álló 20-100 évben egy olyan felerősödő folyamat zajlik, aminek célja, hogy az éteri-fizikai anyag átitatódjon ezzel a rezgéssel. A folyamatnak vannak kulcspontjai, amikor egy jelentős minőségi változás jön létre, ami egy új fejlődési szakaszt indít be. Az égi eseményekből arra lehet következtetni, hogy jelenleg ez zajlik a bolygón.

(2) üzenet:Január 8-án, tegnap a Mars elérte a Jupitert és összeforrt az energiájuk, mégpedig azon az égi helyen, ahol a mitológia szerint a Maat, az igazság Istennője a mérleget fogja.

Igazsag merlege

 Ez az igazság helye. Beszélő a szimbólum, mert akkor a mérleg kibillen, ha az emberi szív nehezebb, mint egy tollpihe. Választ ad rá, hogy az igazság és a szeretet kézben járnak.  A szívünkben kapcsolódunk az Isteni részünkhöz, a halhatatlan lelkünkhöz. Ha ez szerint élünk, a szívünkben szeretet van mindenki iránt, és a szívünk igazságát éljük. Arról tudod, hogy egy ember, vagy az, amit mond igaz, vagy hamis, hogy megnézed, hogy a szeretetet éli –e a kapcsolataiban, a tetteiben.  Jupiter, a szeretet bölcsességének energiája. Akkor vagy bölcs, ha elfogadod a másik embert, olyannak, amilyen. Elég bölcs vagy ahhoz, hogy megérted, hogy ő miért olyan, amilyen: honnan jött, mik az indítékai, megérted, hogy az a tapasztalat, amit átél, arra van szüksége, arra képes. Nem kritizálod, nem ítélkezel fölötte, megbocsájtasz neki, mert a szívedből – a Lelkedből - ránézve, megérted őt.  Ha megértő vagy, akkor tudsz együttérezni, akkor tudsz megbocsájtani, akkor tudsz a másikhoz könyörületes, irgalmas lenni, - ez a jupiteri energia.

A Mars a rendszerünkben levő kozmikus erőt jelképezi. Az égen, amikor eggyé vált a két bolygó (tegnap), a Mars a Jupiter elé került. Ez egy gyönyörű jelkép. Azt jelenti, hogy a kozmikus erő a szeretet bölcsessége által, a támogatásával működik.

(3) üzenet: Az előbbi két bolygócsoport között szextilfényszögkapcsolat jött létre. Jelképezi, hogy a magas rezgésű új világ, amely kialakulásának új szakaszába értünk, a szeretet bölcsességének energiájával áll harmónikus kapcsolatban.Ez az erő érvényesül a Föld jelenlegi fejlődési szakaszában, ez az energia hat ránk.

Ez azt jelenti a számunkra, ha Lelkünkkel szívkapcsolatban élünk, a fényrészünk által irányítva, akkor a földi létünket átalakító energiával összhangban változunk és még a legnagyobb változást is békében, nyugalomban fogjuk megélni.

clip image010 0006

Nem tudom már pontosan idézni Drunvalo szavait, aki azt mondta, hogy dühöngjön kívül a legnagyobb vihar, Te csukd be az ajtód, és vonulj a szíved csendjébe, ott mindig békére lelsz.

Olyan idők következnek, amikor nagyon fontos ezt követnünk. Aki békés életet akar, ha eddig nem tette, mielőbb kezdjen hozzá. Töltsön naponta elég időt azzal, hogy megtanulja a figyelmét befelé fordítani, a halhatatlan része felé, aminek az alapja, hogy csendet teremtsen az elméjében. Fontos megtanulni ehhez meditációs módszereket. Nagy jelentősége van az imádkozásnak.

(4) üzenet. A Hold tengely kapcsolatot (szemben állnak) alkot az Uránusszal.

A Hold, amely a Lelkünk jelképe és a változás szimbóluma együttáll a Spicával, ami a Szűz csillagkép legfényesebb csillaga. Spica az arató szűz jelképe. Ahogy vetsz, úgy aratsz. A tetteidnek következményeként életet adó gabonát kapsz-e, vagy ocsut aratsz? Hol tartasz az életedben? Ami történik, az mind a múlt következménye. Követed-e a Lelked üzeneteit, amik a fényből jönnek? Itt az idő, hogy számadást tartsunk erről. Ez nagyon fontos!!!!!!

Az Uránusz égi útján jelenleg visszafelé halad a visszaúszó hal fonalán. Ez az égi hely, szintén arról szól, hogy összegezzük azt, amit eddig elértünk, azért hogy dönthessünk, hogy a múlt útján akarunk-e tovább haladni, vagy új utat választunk-e. 

A múlt és a jövő között ott van a jelen, ami elválasztja azt, ami volt attól, ami lesz. A jelenben bármi bekövetkezhet, aminek hatására, ami volt, az teljesen megváltozik és ezért a jövő teljesen más lehet. Ez az uránuszi erő.

Bekakiralyfi

Ha képes vagy a múlthoz képest egy magasabb frekvenciára kapcsolni, akkor minden más lesz. Emiatt van hatalmas szerepe az imádkozásnak, a meditációnak, a felemelkedésben, az Isteni kegyelemben vetett hitnek, annak a tudásnak, hogy nem halandó, hanem halhatatlan lények vagyunk. Ha a halhatatlan részed tudatát éled, akkor minden bármikor megtörténhet. Megtörténhetnek a csodák, amikor a teljes színpad hirtelen megváltozik. A csodás gyógyulások is így jönnek létre. Minap elküldtem a „Mennyei csodák” című filmet. Ha még nem nézted meg, ne hagyd ki.

(5) üzenet. Az előbbi üzenetet erősítő, szinkron üzenet:

A Plútó-Vénusz-Nap együttállás tengelyt alkot az ég másik oldalán az Ikrek csillagkép Béta csillagával, a Castorral.

Castor a két iker halandó párja. Testvére Pollux a halhatatlan. Amikor meghal Pollux, a testvéri szeretetével eléri Zeusznál, a főistennél, hogy tegye Castort is halhatatlanná.

Azt az időpillanatot éljük, ami megelőzi a Plútó-Vénusz-Nap lelépését a Tejútról, ahonnan az isteni terv szerinti kozmikus feladatot hozzák le a földi síkra.

Szeretlek

Az előttünk állótranszformációt az éli meg békével, aki együtt éli a halandó részét a halhatatlan részével, szeretetben él, a többi embert segítve.

(6) üzenet: Vízöntő-Oroszlán jegyekben álló Aszcendens-Deszcendens tengely, ami együttáll a Holdcsomópont tengellyel. Vizöntőben a leszálló, Oroszlánban a Felszálló Holdcsomópont. A Holdcsomópontok útkereszteződést, a folyamat új szakaszát jelentik, döntési pontok.

szeretett bolygonk

Az emberiség jelenleg a Vízöntő korszakban van. A vízöntői energia az egységről, a csapatszellemről, egymás támogatásáról, egymás segítéséről szól. A Vízöntő ideája: Egy mindenkiért, mindenki egyért. Az új energiában ez kihangsúlyozódik. Ezzel ellent mond az egos magatartás, hogy másokkal versengve elnyomunk, másoknak nem engedünk életteret, becsapunk másokat, hogy a saját érdekeinknek szerezzünk érvényt, másoktól elveszünk, hogy gazdagodjunk általa, kihasználjuk egymást, a földet és a többi élőlényt felelőtlenül.

Úgy gondolom, hogy az új energia el fogja végezni a dolgát. Égi képviselői a Bak jegyben haladó Szaturnusz és Plútó nagy földi átalakulást fognak okozni. A Szaturnusz 2022-ig, a Plútó 2024-ig a Bakban halad.

Nagyon sok próbára számíthatunk és lassú fejlődésre, hogy pontról pontra haladva megtanuljuk. De ugyanakkor számíthatunk nagy horderejű belső külső átalakulásra, aminek eredményeként nem azok leszünk, mind előtte voltunk, talán nem is ismerünk már a régi önmagunkra. Nagy horderejű külső változások lehetségesek a Föld életében, mivel nagyon valószínű, hogy a Földanya reagál az erősödő energiára. Ennek következményeként, akik önmaguktól nem hajlandók változni, azok is belekényszerülnek, ami sajnos szenvedéssel jár. Okos ember nem megy szemben az árral, hanem magától ráfekszik, jobban jár!

Szeretettel

Fanni

Csillagüzeneteket olvashatod a www.sorstanacsadás.hu honlapomon.