„BEAVATÁS"

2017. évi téli napforduló

A csillagok azt mutatják, hogy a mai nap, és az előttünk álló időszak egészen rendkívüli.

D Walsch

Most különösen mélyre ható, átalakító erejű tapasztalatokat, tanításokat élünk meg. Tömören kifejezve, beavató időszakot élünk, amely jelentős kihatással lesz a jövőre! 

Mai nap, dec. 14.-én és a környező napokbanatudásunk, a belső igazságunk kerülhet mérlegre. Olyan helyzetekben találhatjuk magunkat, amelyek érzelmeinkre nagyon erősen hatnak. Kibillentenek az egyensúlyunkból, összeütközésbe kerülhetünk önmagunkkal, vagy a környezetünkkel, mert ellentmond a belső igazságunknak, a tudásunknak.

Ha megnézzük, mit mutat a csillagos ég (Jupiter együttáll a Holddal a Mérleg csillagkép alfa csillagánál), akkor a hozzá kapcsolódó mitológiai szimbolika megadja a választ, hogyan járjunk el ilyen helyzetekben. MAT, az igazság istennője méri a halott szívében levő szeretetet. Egyik serpenyőben a szív, másikban a tollpihe. Ha nehezebb a szív, mint a tollpihe, akkor elviszi a Lelket a „farkas”(égen ott van a mérleg alatt a farkas csillagkép) az alvilágba, nem juthat fel a fénybe.

A tanítás az, hogy a szeretet teremti meg az egyensúlyt. Akkor van egyensúly, ha az történik, ami mindenkinek jó. Ami nem jó mindenkinek, az nem szeretet. Döntsd el, mi fontosabb a szeretet, vagy az igazad?

Ma és az elmúlt napokban többször, a szürkületben mentem sétálni.

DSCF6480

Vonz a tó körülötti puha pára, a fák közötti sejtelmes félhomály, az árnyak látványa szinte álomszerű. Soha nem érzek félelmet, olyan ismerős, olyan meghitt érzés, ami megnyugtat, szinte elandalít. Csak az avar ropog időnként a lábam alatt, szakítja meg a mély csendet. A távolban a karácsonyi kivilágítás fényei látszanak, de ez nem bomlasztja meg azt az érzésemet, hogy nem is ebben a világban, hanem egy számomra ismeretlen, de mégis ismerős világban járok. A gondolataim sem evilágiak, magasan szárnyalnak, emelkedettek. Rádöbbenek, hogy egyszerűen megélem ennek az időszaknak az energiáit. Ezen a mai sétán született meg bennem ez a csillagüzenet.

Eszembe jut az évnek erre az időszakára vonatkozó mitológiai történet, Orfeusz- és Euridiké szerelmének gyönyörű története. Szimbolizálja azt a kozmikus energiát, amikor mint most is, a Nap a Skorpió csillagképen át vándorol, már jelenleg a Kígyótartó égi cikkelyében.

Ott van a mindennapjainkban a halál, az átalakulás, a misztikum. Nem csak kívül van egyre sötétebb, ahogy megyünk a tél felé, hanem erőteljesen megjelennek a lehúzó erőink, szokásaink, betegségeink, kapcsolataink problémái, amelyekkel nap-mint nap megküzdünk. Másik oldalon, pedig ott van a bennünk levő varázserő. Bennünk van az a képesség, amivel győzni tudunk, dimenziót tudunk váltani. Ahogyan emelkedettebb nézőpontból képesek vagyunk rálátni a dolgainkra és túljutni a kicsinyes alantas érzéseinken, megjelenik bennünk valami, nem földi léptékű emelkedettség, amely által uralni tudjuk ezeket az érzéseket, átalakítani és meggyógyítani.  Sokszor ezek a beavató erejű helyzetek annyira erőteljesek, néha úgy érezzük, belehalunk, majd felrepülve feltámadunk belőle. A külső sötétségben a belső fényünk egyre jobban megvilágítja az életutunkat, látjuk hogy hol állunk.  Ez a fénylő út vezet a halandóságból át a halhatatlanságba. A fény dala elűzi a sötétséget(mint a Lant éneke).

Most különösen a kapcsolataink terén éljük meg ezt az energiát. Kapcsolatunk önmagunkkal, a szerelmeinkkel, a legközvetlenebb hozzátartozóinkkal. Különösen felerősödhetnek múltbeli emlékek, le nem zárt kapcsolatok. Itt az ideje, hogy megértsük belőlük a tanítást, megértsük azokat az okokat, amelyek miatt még mindig nem voltunk képesek elengedni. Bocsássunk meg, legyünk hálásak a tapasztalatainknak és engedjük el, adjunk utat az átalakulás erejének.

Különösen 17.-én vasárnap, amikor az égen ragyogó bolygócsoporthoz (Merkúr-Vénusz-Nap), a már szinte teljesen elfogyó Hold is csatlakozik, a legmegfelelőbb időszak az elengedésre azáltal, hogy szívünkben levő szeretetfénnyel gyógyítjuk a múlt fájdalmait. A másnap reggel 18-án születendő Újhold, amely összekapcsolja a Napot és a Szaturnuszt, rendkívüli energetikai segítséget ad arra, hogymegvilágosodjunk a múltbeli tapasztalataink okaira, továbbá égi segítséget kapjunk, hogy a múlt köreit megszakítva, új úton haladjunk tovább. 

Emlékezzünk a mitológai történetre, Orfeusz éneke bűvölte el Hádészt. A fény és a hang ugyanaz, ami legyőzi a sötétséget. Varázserő van az éneklésben.

Énekeljük el az imáinkat, mantrázzunk. Kitűnő alkalom erre a dec. 17-18.-19. napjai.

Delfinek eneke

Az időszak tetőpontja, az évünk egyik legnagyobb égi csodája a téli napforduló égi eseménye, amely a 21.-én, csütörtökön 17:33 órakor következik be.

Minden évben csodálatos esemény, mert a fény győzelmét hirdeti. amit a csillagos ég mutat.  Nap ekkor belép a Nyilas csillagképbe, mégpedig arra az égi helyre, ahol a Nyilas kilövi a nyilát a galaxisunk központjába, ahol a csillagok születnek. Összekapcsolja a Naprendszert a fényközponttal, a Forrással.  Ez a Megváltás energiája.

egi kapcsolat

A Szaturnusz egészen dec. 20-26.-ig ezen a szent helyen áll,összekapcsolódva a galaxisunk fényközpontjával. Eszembe jutott, hogy a Szaturnusz jelenti a teremtés hetedik napját, amikor Isten megszentelte a teremtését. Maga a teljesség energiája.

Amikor a Nap is, a Naprendszer uraként dec. 21.-én hozzá kapcsolódik és egyesül vele, a téli napfordulókor megtörténik a BEAVATÁS, ISTEN ÁLTALI MEGSZENTELÉS a Naprendszer minden bolygóján. Az Isteni Kegyelem fénye árad a galaxis szívéből, amihez a Föld és rajta minden élőlény csatlakozhat.

AZ ÉGI TUDÁS JELENIK MEG BENNÜNK, A MEGSZÜLETŐ FÉNY TESTET ÖLT BENNÜNK, TESTET ÖLT AZ ÉLETÜNKBEN,  HA KÉPESEK VAGYUNK A BEFOGADÁSÁRA. EZ AZ ISTENI KEGYELEM IDŐSZAKA.

Az egész 2017-es év ennek az előkészületéről szólt. Nagyon sok próbatételt kaptunk, hogy engedjük el végre az akadályozó nyavalyáinkat, lehúzó erőinket.

Megerősítő további üzenet, hogy ugyanezen a napon, a Nap és a Szaturnusz a legmagasabb rendű fényszöggel, kvintillel kapcsolódik a Neptunuszhoz. Neptunusz helyzete a Vízöntő jövőbe ömlő vízénél jelzi, hogy egy új korszak indul el a Földön, felfelé a fény útján. Nagy változásoknak nézünk elébe! Szaturnusz az idő ura, jelzi, hogy eljött az ideje.

Még lehet mindezt tovább fokozni az ég karácsonyi ajándékaival:

Szenteste napján, dec. 24.-én a Hold és a Neptunusz egyesülnek a Vízöntő jövőbe ömlő vízénél.  Nem lehet ennél szebbet kívánni. Lelkünk feltétel nélküli szeretete világítja meg a jövőt, amikor a szívünkben megszületik a Kisjézus.

Karácsony első napján dec. 25.-én eléri a galaxis szívével való kapcsolatban álló Szaturnuszt a Vénusz eléri és egyesül vele ezen a szent helyen, termékenységet, örömet, harmóniát, szépséget hozva a világunknak.

Rendkívüli időszakot élünk. Fontos, hogy szertartásokat végezzünk, meditáljunk, mantrázzunk és ÖRÜLJÜNK.  ÜNNEPELJÜK énekkel, tánccal ezt a csodálatos Isteni Kegyelemmel teli időszakot.

buli

BULI VAN!

Szeretettel:

Fanni

2017. dec. 14.-én.