„Csodaszarvas útja”

- csillagüzenet-

csodaszarvas

 

Különleges napokat élünk, ezért fontos, hogy ismerjük az ég energiák felénk áramló üzeneteit. Ez talán az egyik legfontosabb üzenet, amit valaha az égi energiákról közvetítettem, a jövőbe mutató információkat. Ahhoz, hogy megértsed a felénk áramló energiákat, nagyon fontos, hogy egy kicsit legyél türelemmel értelmezni az asztrológiai jelképeket velem, hidd el, megéri! Most ez több a szokásosnál. Jelenleg sorsfordító időszakban vagyunk, ezért fordítottam rá ennyi időt, hogy átadjam róla a tanítást. Bármilyen kérdés felmerül benned, keress meg.

 

Kizárólag most csak csillagképekről beszélek, az ekliptikai jegyekkel, (ahogyan a napjegyedet most tudod), nem foglalkozom, mert ez a rendszer 2500 évvel ezelőtt volt igaz. Nézz utána, fontos, hogy tudd, melyik csillagképben születtél! Ha eddig nem csináltattál atroszkópot, itt az ideje.

Az asztrológia helyett az asztrozófia különösen fontos tudássá vált ebben az évezredben. Az ekliptikai jegyek szerinti elemzés már az évezred gyermekeire – saját tapasztalatom szerint – már nem alkalmazható. A képletfejtésnek is, mint az élet minden területén a dualitás szerinti szemléletet felváltja az egységben való látás, ezért az asztrológiai gondolkodásban a tengelyek szerepe kiemelt fontossággal bír.Viszont teljesen ellentétes felfogással, mint korábban. Ennek az évezrednek a szülöttei a tengely két végét már együtt működtetik, nem úgy mint a korábbi szülöttek. A klasszikus asztrológia ezt szembenállásnak tekinti, azaz, valaki vagy csak az egyik, vagy csak a másik oldalt éli meg. Dolgunk nekünk, akik a 20. században születtünk, hogy meg tanuljunk tengelyben gondolkodni, azaz egységben. Amikor képletet fejtek, arra törekszem, hogy tudatosítsam a hozzám fordulóban, ezt hogyan érje el.Ez az írásom elsősorban erre a szemléletre épül.

I. TUDÁS TENGELYE.

Orion- Kígyótartó beavató tengely, Ikrek-Nyilas, a tudás tengelye, amelyek összekapcsolódnak.

Ez a tengely a Tejúton van, összekötik a megjelölt csillagképek a két oldalt. Tejútról áramlik le a legmagasabb rendű, az isteni tudás az emberek világába.

2017. évi időszakok, amikor a Nap ezekben az égi szférákban jár (akik ebben az időszakban születtek, legalább tudják milyen csillagképben):
A NAP az Orionban jár június 3- 24.-ig, az Ikrekben június 21. - július 19.-ig (a június 21-24-ig átfedés az Orion és az Ikrek csillagkép között, a július 20-21-22 az Ikrek és a Rák csillagkép között):
Tengely másik oldala:
Kígyótartó- Skorpió csillagképben: 2017. nov.23- dec. 21-ig. Ebből dec.19-20-21 kizárólag csak Kígyótartó.
Nyilas csillagképben: 2017. dec. 22-2018. jan. 21.-ig.

Az Ikrek csillagképbe a Nap akkor lép, amikor rálép a ráktérítőre. Ekkor kezdődik el a csillagászati nyár, azaz június 21.-én.  Ekkor az Orion (=Nimród) csillagkép felfelé nyúló keze érinti az ekliptikát, a fizikai síkot és felkerül Nimród fejére a Nap, az égi korona. Nimród abeavató ősapa által lehet csak feljutni az istenek útjára a Tejútra, ahova az Ikrek fénykapuján át vezet az út. Mutatja az Orion és az Ikrek csillagkép szoros összetartozását.
Az Ikrek a Tejút égi kapuja, ahonnan a magas tudás lejön az emberek világába, ezért mindig VÁLTOZÁST hoz magával. Ugyanakkor, mivel az Ikrek alatt ott van az Egyszarvú csillagkép, azt jelképezi, hogy ez a változás a MEGVÁLTÓDÁS irányában hat, az égi jelképek mind sorra ezt hangsúlyozzák. Az Ikrek mitológiai története szerint csak az egyik Iker, Pollux hallhatatlan, isteni származású, a másik is királyi ugyan, de mégis földi apától származik, ezért halandó. A testvéri szeretet jelképe a történetben, hogy amikor meghal Castor, akkor Pollux elintézi Zeusznál testvérének is a hallhatatlanságot. A magyar mondakörben a két ikertestvér Hunor és Magyar a fény nyomába erednek (Nagy Medve az égen), és a csodaszarvast üldözik, - szintén ott van az Ikrek felett a csillagos égen (Auriga, Perseus, Cassiopea csillagképek együtt) – ami elvezeti őket a tejjel- mézzel folyó kánaánba, azazaz égi hazába.
Az Ikrek üzenete az, ami különösen kihangsúlyozza, hogy tanuljuk meg a két pólust egységben működtetni – a duális világban nem egymás ellen, hanem EGYÜTT, ÖSSZHANGBAN működni. Ez vonatkozik két emberre, a családra, nagyobb közösségekre, úgymint a nemzet, és a bolygó, emberiség szélesebb értelmében.
De ennél még többről van szó. (A Hunor-Magyar mondának is ez a végső jelentése). Zeusz a tejút másik oldaláról repült át, mint SAS (Sas csillagkép) és Hattyúvá (Hattyú csillagkép) változva nemzette az égi ikreket. Ha ezt az utat követjük, akkor a Nyilas csillagképbe jutunk, ami égi tengelyt képez az Ikrekkel. Ikrek- Nyilas tengely a tudás tengely, mindkét csillagkép a Tejúton áll, a legmagasabb tudást hozza le. A Sas (csillagkép a Nyilas felett az égen) az égi hírnök az összekötő. Önmagában csodálatos jelkép, mert a szabadság madara. Zengi: A tudás az, ami felszabadít! Jön a Nyilas oldalról, maga a legmagasabb Istenség jelképe, hogy megtermékenyítse a földi világot az égi tudás által, ahol megjelenik az Ikrekben, már hattyúként, a belső szépség, és harmónia jelképeként, ami megjelenik a testvéri szeretetben.

Az égi jelképek mutatják, hogy az Ikrek csillagképen áthaladó minden bolygó a legmagasabb égi szférából hoz üzenetet, ezt az energiát sugározza. Azaz legmagasabb tudást közvetíti, az egység üzenetét, azt, hogy a mulandóság hogyan változtatható halhatatlanná – a megváltás, a hazatalálás üzenetét. Különösen hangsúlyozza a belső munka, a befelé irányított koncentráció, a meditáció jelentőségét, mert a csodaszarvast önmagunk belső világában tudjuk csak megtalálni. A külső szépség a belső tükröződése.

Ez általánosan igaz minden évnek a június – júliusi időszakára, amikor a Nap, Merkúr és Vénusz június-júliusban ezen az égi szférán át vándorolnak, de jelenlegi időszakunkban évekig folyamatosan energiát sugároz ez a beavató- és tudástengely az égen. Ugyanis a tengely másik oldalán a Kígyótartó csillagképben álló Szaturnusz és a Nyilasban álló Plútó, ezt az energiát évekig állandósítja, ami különösen felerősödik, amikor a tengely Orion-Ikrek oldalán a Hold minden hónapban tengelyt alkot ezekkel a bolygókkal.
Azt, hogy mi ebből nekünk a dolgunk, mire hat ez az energia az életünkben a Szaturnusz és a Plútó kozmikus helyzete világítja meg.

SZATURNUSZ ÜZENETE:

A Szaturnusz jelenleg (július 3-4.-én) a Kígyótartó csillagkép égiszében, mégpedig a középpontot, egyensúlyt jelző alfa csillag a Rasalhauge irányában visszafelé (Retográd) vándorol, alatta láthatóak a Skopio „fullánk csillagai”.  ARasalhauge a gyógyítás csillaga. Ez az a pozíció, amikor az égi gyógyító a felső és az alsó világokat (a kígyó fejét=tudás, és a kígyó farkát=ösztönerők egyaránt kézben tartja. 

kundalini

A Kígyótartó maga Aszklepiosz a gyógyítás istene, varázspálcája caldeus, a teljesség szimbóluma. Jelképe a felső és az alsó világok feletti teljes uralomnak. (Paksi Zoltán).

 De mi az, amit Szaturnusz hoz az életünkbe, milyen megtapasztalást?
Fontos megértenünk a szaturnuszi energiát mi jellemzi. Szaturnusz a karma ura, azaz próbák elé állít bennünket, a tapasztalatokon keresztül tanít, vezet a fejlődés útján. Amit így megtanulunk, az válik a bölcsességünkké, ami örök tudást jelent. A fizikai világba lejöttünk, a megtapasztalás általi visszajelzés az, hogy a tudást hogyan tudjuk működtetni. „A puding próbája az evés”.

Mint említettem, most tengelyben, tehát az Orion - Kígyótartó-Skopió tengelyben gondolkodunk.
Szaturnusz jelenlegipozíciója azt hangsúlyozza, hogy meg kell tanulnunk egyensúlyba hozni a felső és az alsó világunkat, azaz a szellemi és a fizikai világunkat harmóniában működtetni. Ha valaki a szellemi oldalra túlbillen, és nem törődik az anyagi világával, az ugyanolyan hiba, mint ha valaki csak a meteriába süllyed. Ezen túlmenően meg kell tanulnunk uralnunk a lehúzó erőinket. Gondolok itt elsősorban az elme félelmeire, a függőségeinkre, amely lehet anyagi, lehet szellemi természetű. Ez egy nagy elengedési időszak, mert csak az tud tovább jutni, aki elengedi a ragaszkodásait ahhoz, ami nem működik, ami nem fény, amiben nincsen szeretet.  Az év folyamán megtapasztalhatjuk az életünknek a problémás területein, hogy sorozatos próbáknak vagyunk kitéve.

A Szaturnusz 2017 jan. 1.-3.-án pontosan a Kígyótartó központi pozíciójában állt, majd áprilisig 6.-ig előrehaladt. Tekintsünk vissza, hogy abban az időben milyen új megtanulni valókat, tapasztalatokat hozott az életünkbe.
Ettől kezdve visszafelé mozog egészen aug. 26-ig,ami az ismétlés időszaka. Az első negyedévben bejött új dolgokat ismételjük, vagy folytatjuk.
Aug. 26-tól aztán előre halad és jönnek megint az új dolgok.
Lesz közben egy erőteljes gyógyító időszak amikor együttáll a Rasalhaugeval aug. 26-szept. 26-ig. Használjuk ki!!! Ebben az időszakban különösen az egyensúly kérdése központi téma. Az energiák segítenek ennek a helyreállításában. pld. elengedni a függőségeinket, amik kibillentenek az egyensúlyból.
Július 23-24.-re hívom fel a figyelmeteket, amikor a Vénusz tengelyt alkot a Szaturnusszal. Ez különösen a kapcsolatokra, a párkapcsolatra vonatkozóan hozhat fontos megtapasztalást. A múlt ismétléséről van szó, legyünk tudatosak, hogy javítsuk a múltbeli hibákat. Ezek lehetnek előző életekből visszajövő kapcsolatok is.

Amikor a Hold együttáll a Szaturnusszal, azok mindig nagyon erős napok lesznek. Ilyenkor figyeljünk az álmainkra!
Ilyen nap lesz pénteken, július 7-én. 5:33-kor reggel. Következő időpont: aug.3.-a.
Későbbi írásaimban majd a többi együttállási is időpontot is meg fogom adni.

A téli napfordulókor csodálatos energiák lesznek:
Dec. 20-án lép át a Szaturnusz a Nyilas csillagképbe. Még előtte dec. 19-én a Holddal együttállA Hold, mint a múltunk jelképe, elengedi őt, hogy egy új időszak induljon. Ez a nap különösen alkalmas a múltbeli, különösen érzelmi nyavalyáink végleges elengedésére.
December 21-én a Szatunusz a Nappal egyesülve a Nyilas ijjának végén áll, összekapcsolódva a Galaxis dobogó szívével, ahol a csillagok, a FÉNY MEGSZÜLETIK.
AZ ÉGI TUDÁS JELENTIK MEG, A SZÍV TUDÁSA. A MEGSZÜLETŐ FÉNY TESTET ÖLT BENNÜNK, TESTET ÖLT AZ ÉLETÜNKBEN, DE CSAK AKKOR, HA KÉPESEK VAGYUNK A BEFOGADÁSÁRA.
Az egész 2017-es év ennek az előkészületéről szól. Elengedni az akadályozó nyavalyáinkat, ezt takarítja a Szaturnusz energiája, kapjuk hozzá a próbatételeket, tapasztalatokat.
A Szatunusz mellett, vele együtt működik az Ikrek-Nyilas tengelyt állandó aktivításban tartó bolygó, a Plútó.

PLÚTÓ ÜZENETE: SORSFORDÍTÁS PERIÓDUSA

A Plútó a 2008. februártól – 2022. februárig a Nyilas csillagképben vándorol. A Plútó mindig sorsszerű változást közvetít, radikális (no kezmec) energia. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az időszak alatt sorsszerű változást indít el minden ember életében arra vonatkozóan, amit az Ikrek - Nyilas tengely energiája közvetít (fent írtam erről). Ebben az időszakban égi tudás áramlik a földi világba, amelyet minden embernek lehetősége van önmagába építeni és ezt, amikor eljön az ideje, a fizikai változások során aktivizálni, hasznosítani.

Számmisztikailag megnézzük a két határ dátumot, egészen döbbenetes a „2”-es minőség hangsúlyossága, ami a női minőség az együtt, az egység szimbóluma. Az induló határszámban levő „8”-as, a fizikai sík legmagasabb minőségét jelölő szám, a küszöb, az átfordulás – hiszen átfordítva a végtelen jel, amikor eljutunk oda, hogy a fizikai síkon már mindent tudunk, már nincs tovább. Ekkor megindulunk, keressük az utat (mind Hunor és Magyar), elindulunk a fény felé, követve a csodaszarvasunkat. A záró határszámban is benne van a „8”-as ha összeadjuk a négy 2-est, de már a 2-esek alakjában.
Mutatja, hogy ebben az időszakban kozmikus átalakulás zajlik a Földön, minden emberben, minden lényben, a Földanyában, ha akarjuk, ha nem, a FÉNY MEGÁLLÍHATATLAN!
A 2022 felbontva: a 20-as a tarotban a „Feltámadás”, a 22-es pedig a „Minden áldás Anyja” azaz a Földanya és lényei feltámadásának a korszakát előrejelzi.

Pontosabban látható az, hol tart a folyamat, ha megnézzük a Plútó égi útját a Nyilas csillagképben.Jelenlegi pozíciója szerint éppen lejött a Tejútról, és erőteljesen közelít az ember reinkarnációs útját, a fizikai síkot jelképező ekliptikához, 2018-ban fogja elérni.

Mutatja, hogy eddig hozta le az égi tudást a sorszerű változáshoz, de ennek a hatása a fizikai síkon, 2018-ban, de főleg 2019.-től fog igazán erőteljesen beindulni.  A 2018-as szám 20-at ad, ami a feltámadás száma, a 2019 pedig 12-öt adj, ami a tarotban a megadás szimbóluma (Istenem, legyen meg a Te akarotod).

Fontos üzenetet kaptam kapcsolódóan éppen most egy barátomtól, éppen hogy ezeket a sorokat írom, aki egy csodaszép zenét küldött:

 

A jelenlegi helyzetünket megvilágítja szimbolikusan a videón látható kép.

Az a kör, amiben most minden benne vagyunk, mutatja a nőt körülvevő körön belüli és a rajta levő számok: összegük mind belül, mind kívül a 16-ot adja, ami a tarotban a Torony, a teljes átalakulás jelképe, az ego halála által. A körön kívüli számok, a 11-es és a 2-es, az egység számai – az egyensúly és a béke, ahova eljutunk, összeadva a 13-as, a „halál-újjászületés” jelképe. Rendkívüli módon jelzi azt a kört, ahova eljutunk.

Az Ikrek-Nyilas tengelyen áthaladó bolygók, főleg, ha egymással tengelyszerű fényszög kapcsolatba kerülnek, különösen jelentős üzeneteket hordoznak! Több ilyen időpont is van ebben az évben a nyár folyamán:

Mai nap július 2.-3.-án különösen erős ez a hatás, mert az erő - bolygója a Mars és a kommunikáció bolygója a Merkúr, karöltve a világosságot jelentő Nappal együttállva tengelyt alkotnak a Plútóval. Nem lehet véletlen, hogy erre az üzenetre éppen ma láttam rá és közvetítettem Tinéktek.
A további napok is különösen erősek, ajánlom Tinéktek is, hogy ezekben a napokban július 15.-ig minél többet meditáljatok, figyeljetek az üzenetekre, amelyek kívül is megjelenhetnek jelképek formájában. Ebben az időszakban üzeneteket kaphattok, felismeréseket a saját belső átalakulásotokhoz. Feltehettek kérdéseket Felsőbb Éneteknek. Nagyon támogatott a belső munkára ez az időszak.

Különösen a július 7-10.-i hétvégét emelném ki, az üzenete az egész időszakra vonatkozó lényegi üzenet, ezért ez a hétvége spirituálisan nagyon fontos!

A júl. 9.-én rendkívüli reggel lesz,reggel 6 órakor egy különleges telihold ragyog ránk. Ami különlegessé teszi, hogy a Tudás tengelyt az Ikrek-Nyilas tengelyt aktiválja. A Nap, a világosság, karöltve az erő szimbólumát jelentő Marssal karöltve éppen az Ikrek csillagkép szívénél áll ekkor, a telihold tengely másik oldalán a Hold a Nyilas csillagképben áll, hozzá reggeli 9 órakor a Plútó csatlakozik.
Ez egy rendkívüli konstelláció. SORSFORDÍTÓ TUDÁS ÁRAMLIK A FÖLDRE, AMIT CSAK A SZÍVED SZENT TERÉBEN TUDSZ MEGTALÁLNI!

Ennek a konstellációnak az üzenete túlmutat a 2017-es éven. A sorsfordító lelki változáshoz szükséges tudást és erőt megkapjuk, ha a szívünkre figyelünk, ha a SZÍVTUDATOSSÁGOT követjük. A gondolatok a kettősségbe vezetnek, csak a szívünk vezet az egységbe! Szívünk csak akkor szólal meg, ha a gondolatok elhallgatnak, a BELSŐ CSENDBEN! Különös jelentősége van ebben az időszakban a szívmeditációknak, a szívből jövő imának a Teremtőhöz, a megváltódásunkért.
Emlékeztetlek, hogy a Szaturnusz éves munkájának is ugyanez a célja. Olvasd el még egyszer a téli napfordulóról fent mit írtam.

A következő nagyon jelentős időpont augusztus 15.-e kedd, amikor a tudás tengely két végén az Ikrekben a Vénusz, a másik oldalon a Plútó lesz. Ez a hétvége erőt ad a kapcsolataink radikális változtatására, hogy a halott kapcsolatainkon túljussunk, vagy radiálisan átalakítsuk. Ami nem a békét, a harmóniát, a szeretetet szolgálja, azt ne tápláljuk tovább. Itt az erő a radikális változásra, amelyet nem kívül, hanem a hallhatatlan részünk által találunk meg. (Vénusz a halandó iker, Castor oldalán áll, aki a hallhatatlan része által vált örökéletűvé.)

 

II. Uránusz üzenete:

Uránusz jelenleg a Halak csillagképben a „Felfelé úszó hal fonatán” vándorol. Uránusz ezen a kozmikus helyen, olyan égi erőt képvisel jelenleg, ami képes kiemelni a jelenlegi ciklusból, ha már megértél rá, meghoztad érte az áldozatot, amiért már megdolgoztál és most hirtelen bekövetkezik az égi áldás. Minőségi ugrás következhet be valamilyen téren. Ami eddig az életben nem ment, most lehet, hogy hirtelen megoldódik. Képes vagy másként gondolkodni, másként viszonyulni emberekhez, helyzetekhez, rendkívül gyors változáson keresztül menni, átalakulni. Úgy is érezheted, hogy egy ciklus befejezésénél jársz. Ekkor kövesd a megérzésedet, zárd be, ami véget ért és engedd meg, hogy valami egészen új érkezzen meg az életedbe! Bizonyára láttátok a „Bakancslista” című filmet. Ha meglovagolod ezt az energiát, akkor képes leszel olyan dolgokat megtenni, amiről talán még nem is álmodoztál, amit lehetetlennek tartottál. Elámulsz, mert nem fogsz magadra ismerni!
Ez az energia a megszokás ellensége, egy egészen új minőség, ami radikálisan megváltoztatja az emberiség szellemiségét. Nem lassan, hanem robbanásszerűen, gyorsan! Az utóbbi években született gyerekek már így gondolkodnak, kommunikálnak, mi most kezdjük szokni, de ezt gyorsan kell. Egy új tudásmező érkezett a Földre! Ez a tudásmező elsöpri a régi paradigmákatAnnak, aki képes gyorsan változni, elengedni, az újat befogadni, annak könnyen fog menni, aki ragaszkodik a múlthoz, az hatalmas káoszban fog élni, romba dől az élete. A Fény áradatát, ami egyre jobban elönti a fizikai síkot, nem lehet feltartóztatni, akadályozni.

Figyelemre méltó az Uránusz útjának hullámzása. Jelenleg előre halad, majd aug. 2-án elkezd hátrálni, 2017 nov.- dec., és a 2018 téli hónapjaiban a visszafelé haladásával eléri a „visszaúszó hal” fonalát, amiből jan. 1-től lassan kiemelkedik. Ez az energia arra hat, hogy visszatérnek megint a régi dolgaink, amik kijavításra szorulnak. Az előző felemelkedő fázisban a nyár folyamán már azt hittük, hogy túl vagyunk rajta, de hát az ismétlés a tudás anyja. Áprilisban már megint a „felfelé úszó” fonaton lesz az Uránusz és tovább emelkedik. 2018. Július 25.-én lép a Kos csillagképben, ami meghozza az Új ciklust az életünkbe, a Kos, mindig a kezdet. A jövő nyár nagy változást hoz!

Jobb, ha hozzászoktatjuk tudatosan magunkat ahhoz a gondolathoz, ha eddig nem tettük meg, hogy lehet, hogy minden a feje tetejére áll, de ez elkerülhetetlen, egy új világ megszületéséért és abban bábáskodunk.

Fontos beszélnem az ég másik oldaláról, mivel tengelyben gondolkodunk. Uránusszal szemben ott van a Szűz csillagkép angyali része. Mutatja, hogy az emberiséget támogatják a magas égi erők, a Föld változásában részt vesznek, segítenek nekünkembereknek, közös kozmikus feladatot hajtunk végre. JUPITER a szeretet bölcsességének planétája szeptember 1-től, nov. 16-ig a Szűz Angyali csillagai között vándorol. Sugározza a Földre az Isteni rend, az Isteni törvény, az Isteni Igazság, a kozmikus tudás energiáját. A kozmikus energiák mind az Uránusz, mind Jupiter által segítik az embert, hogy együtt működhessen az Isteni Tervvel, hogy az emberiség a Földanyával és a rajta levő minden lénnyel együttesen egy minőségi ugráson mehessen át, ez bekövetkezhessen.

 

III. FELÉBREDÉS: 

Említettem, hogy a Plútó mozgása kijelöl a Földön egy átalakulási periódust 2008. február és 2022. február között.
Ha megértjük a kozmikus folyamatot, akkor jobban megértjük a saját helyzetünket ott, ahol jelenleg vagyunk.Az asztrológai mellett, a tarot számmisztikáját használom fel elsősorban magyarázatként.

A 20-as szám mutatja, hogy a „FELÉBREDÉS” folyamata zajlik.

2017: a 20-as mellett a 17-es, a Csillag. Jelentése:az angyal kiönti a vizet, hogy tisztítsa a múltat, és kiönti a jövő felé, hogy a feltámadás csillagát elérjük.
Ez a tisztító és tudással feltöltő időszak folyik jelenleg. Szaturnusz Kígyótartón és a Skorpió farkának égiszén halad át, erőteljes beavató időszak. Sorsfordító tudás áramlik a Földre az Ikrek-Nyilas tengelyen át, amit a Plútó tart folyamatosan aktív állapotban. Uránusz energia elindítja a bolygó felszabadulását, előkészítve az új ciklust.

2018. év:20-as, mellett a 18-as, a Hold. Lélekváltó időszak. Mint említettem, ebben az évben éri el a Plútó az ekliptikát, ami a fizikai síkot jelöli. Érzelmi káosz lehet úrrá a Földön. Ennek legerőteljesebb periodusa lehet, amikor az Uránusz nyáron belép a Kosba.

2019. év: 20-as mellett a 19-es a Nap. Tudati felemelkedést támogatják az energiák. Tömegesen lehetséges a megvilágosodás, sokkal inkább, mint eddig bármikor.

2020. év: Kétszer húszas.

A 2020. első negyedévében rendkívüli események várhatóak. Ezt megélhetjük belül önmagunkban is, és a világban is.
Sorsfordító dátumok: január 12. - és 13.-a, valamint a február 20.-a.

- 2020. 01. 12.-én a Nyilas csillagképben, a BAK JEGY 22. FOKÁNEGYESÜL a SZATURNUSZ A PLÚTÓVAL.

A 22-es, a Tarotban, a „Minden áldás anyja”.azaz Istennői áldás alatt álló folyamra utal. Felettük a Sas csillagkép csillagai ragyognak, a szabadság szimbóluma. Eljött a szabadság ideje!
2020.01.12-ben ismét visszaköszön a „8”-as, ha összeadom. Emlékeztetlek az induló dátumra, a 2008.02. hó.Átalakult itt is, mint a záró dátumban a 2022. 02 hó. az egység, a béke-harmónia számává, a kettessé.

A 12-es a megadás szükségszerűségére utal. Az akasztott ember száma. Meg kell tanulni más perspektívából látni a világot, addig fel vagyunk az anyag keresztjére feszítve. Ez emberiség szintű feladat!

Rá kell ébrednünk, világosan meglátnunk, hogy ami eddig volt, MÁR NINCS TOVÁBB!

- 2020. január 13.-án, a Plútó- Szaturnusz és a Nap hármas együttállásba kerül.
A VILÁGOSSÁG IDEJE JÖTT EL! A 13-as szám a „Halál újjászületés jelképe.

- Majd 2020.02.20-án a Plútó és a Szaturnusz a Holddal és a Jupiterrel egyesül. Jupiter a Nyilas csillagkép ura.Ebben a számban háromszor ott van a felébredés üzenete.
A kozmikus igazságnak, a törvénynek megfelelő sorsszerű változás indul el a fizikai világban, tudati felemelkedés. Elképzelhető a dimenzióváltás. Ami, mint tudjuk, csak annak megfelelően tud egyénenként végbemenni, hogy ki mennyit tud befogadni és reagálni a kozmikus energiákra - de ennek tömeges hatása lesz. A Földanyára is erőteljesen kihat.

2021. évben ez a folyamat kiteljesedik. A 21-es a „Kozmikus tudatosság” jelképe.

Ennek a ciklusnak a befejezése a 2022.02. hó,amikor a PLÚTÓ BELÉP A BAK CSILLAGKÉPBE.
20-as a Felébredés + 22-es a Minden áldás Anyja, 2-es az Egység számai. Összeadva a 4*2-es a rejtett nyolcas, átfordult a kettesekbe. Átváltozást jelent, mint említettem a nyolcas a végtelen jel. Másrészt a nyolcas a fizikai szint száma, akár a Bak minőség, tehát egyértelműen a fizikai szintre vonatkozik az átváltozás. Bakot a Szaturnusz uralja, ami az idő ura. Eljött a változás ideje!

ÚJ IDŐSZAK INDUL EL EKKORA FÖLDÖN. A megváltozott energia manifesztációja megindul egy új világot teremteni. A Bak minőség új irányt jelöl, a cél felé való kitartó, rendkívül erőteljes, nehézséget nem ismerő, rendületlen előrehaladást a fizikai síkon. A fényáradat megállíthatatlan, elsöpri az akadályokat.

Lőcsei Fanni
2017. július 7.