A naprendszer bolygói. - II. rész

Személyiség- sors- transzcendentális bolygók

A Naphoz, mint centrumhoz képest a távolságot véve alapul, a bolygók elhelyezkedése:

Nap, Merkúr, Vénusz, Föld+Hold, Mars, Kuiper öv, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz, Plútó. 

Mars és a Jupiter között 11-12 ezer évvel ezelőtt szétrobbant bolygó darabjai alkotják, az un. Kuiper övet, ezek az aszteroidák. Ezzel most nem foglalkozok

A Bolygók az Isteni erő valamely arculatát, minőségét közvetítik. Asztrológia rendszerében cselekvő archetípusok, az életünk színdarabjának a szereplői.  Ez különösen igaz a személyiségbolygókra.

SZEMÉLYISÉGBOLYGÓK:

A Védák szerint valamikor három nap ragyogott a Földön.  A vallásainkban ezért jelenik meg a hármasság (Szentháromság). Ez a rendszer leegyszerűsödött az idők folyamán. A Földből vált ki a Hold. Valamikor az egész emberiség a Holdon élt, onnan költöztünk, testet öltöttünk, a Földre. A Lélek különvált a testtől.   

NAP, a naprendszerben Istent jelenti, ami maga a fény, a világosság, az isteni szeretet. A horoszkópodban elfoglalt helyéből következtetni lehet, hogyan vezetsz, hogyan irányítasz, hogyan uralkodsz az életedben.

MERKÚR dolga: elmondani a fényt,kifejezésre juttatni, hogy a fény maga, a szeretet. Információ – gondolkodni, megérteni, megértetni -, közvetítés, kereskedelem tartozik hozzá. Mutatja a kapcsolódásod minőségét (szeretet a fokmérő) a Felettes Énedhez, (emiatt a beavatás bolygója) és a többi emberhez. Tanítói minőség. Gyermekkel kapcsolatos életvonatkozásokat is jelöli.

VÉNUSZ – női erő - maga Aphroditéa paradicsomi tökéletesség emlékezete. Istennel való egység, teljesség élménye: szépség, harmónia, termékenység, öröm megvalósulása az anyagi világban. Ez az idea ölt testet benned, amikor önnön középpontod felé fordulsz és a párodnak azt mondod: SZIVEM. Belső termékenység, belső erő. Amikor a művész alkot, akkor magából, a Lelkéből teremti meg, közvetíti Isten tökéletességét.

HOLD a Lélek szimbóluma.

Akkor működik az erőnk (akár a vénuszi női, akár a férfi marsi), ha össze vagyunk kapcsolva a Lelkünkkel. Ahol a Hold áll a képletedben, ott az átalakulásod hangsúlyos, úgymint az anya, és az otthon vonatkozásai.

MARS – férfierő – az energia,amivel elindulunk a rendszerből kifelé, a végtelen felé. A külvilágot meg akarod változtatni, a kereteket kitágítani, valami újat létrehozni, ehhez mindig kell a küzdelem. Fejben dől el, tudati kategória. Ember választ, hogy az erőt hogyan használja. Ha a lelked fényét követed, akkor a benned levő alacsony szintű erők legyőzését jelenti. Minden szinten egy jobb világot teremt, a felemelkedés ereje. Ha nem, akkor rombolásban, háborúban nyilvánul meg az erő. Ahol a képletedben a Mars áll, ott Te vagy a vezér, a harcos, a főnök. Az ember választ, hogy a Mars erejét a felemelkedésre, egy békés jobb világ megteremtésére, vagy rombolásra használja.

SORSBOLYGÓK:

A sorsbolygókolyan kozmikus erők, amelyek a teremtést hozzák összhangba a kozmikus akarattal. Mindkettő tanító bolygó: Isten bölcsessége nyilvánuljon meg az emberben, nyilvánuljon meg a földi életében.

A törvényt, a rendező elveket, az igazságot tudni kell ahhoz, hogy teremtésben megnyilvánulhasson. Olyan az életünk, azt teremtjük, amit tudunk.

A két sorsbolygó, ezt a kétfajta erőt közvetíti. Az isteni tudás kétfajta aspektusát adják át az embereknek. A Jupiter a kozmikus tudást, a törvényt, a vezérlő elveket közvetíti, a Szaturnusz a végrehajtó, hogy az isteni bölcselet manifesztálódjon.

JUPITER erő:a szeretet bölcsessége.

Egyetlen parancsolat, egyetlen törvény, egyetlen igazság van: a SZERETET. Ez az Újszövetség törvénye. Jézus hozta le ezt az erőt a Földre, hogy az emberek Istenné váljanak. A visszafelé vezető utat mutatta meg: eljött a Jupiteri út, a kiáradás ideje. Ezzel véget ért az Ószövetség, a „Büntető Isten” ideje. A „szemet-szemért, fogat-fogért” elvet felülírta, eltörölte a megbocsájtás, a szeretet ereje. A szeretet bölcsessége kitisztítja, feloldja a karmát. Jupiter emiatt a szerencsét hozó erő.

Ahol a Jupitered áll a képletben, ott felismered, tudod az igazságot. Ez az erő a tudás, ami ismeri a rendező elveket és ezt közvetíti egy rendszerben. Filozófia, törvény, tudományok, tanulás-tanítás, távlatok - területeket uralja.. Jupiter a leghatalmasabb planétája a Naprendszernek. Mindent kitágít, ahol a képletedben áll.

SZATURNUSZ ereje a tapasztalat bölcsessége.

A kozmikus bölcsességet közvetíti. Erre tanítja meg az embert a tapasztalatain keresztül. Ez egy nagyon hosszú és lassú folyamat. Nagyon fontos az idő minősége! Csak koncentráltan, befelé, a lényegre figyelve, sok hibát ejtve és kijavítva lehet eljutni, amíg létrejön az alkímia - amit létrehozol, az fénnyé válik.

Szaturnuszt a karma urának ezért mondják. Addig állítja fel sorsunkban a korlátokat, ismételteti sokszor ugyanazokat a tapasztalatokat, amíg rá nem találunk a helyes útra, amíg át nem nemesedünk, megérkezünk. Abban nyilvánul meg, hogy ami addig hiányosságunk volt, most az képességgé, tudássá fejlődött. Ekkor Isten bölcsességét sugározzák vissza a földi tapasztalataink.

Szaturnusz az életünkbe a beteljesedést hozzá el, a megérkezést. A Naprendszerben a Szaturnusz helyzete is ugyanezt szimbolizálja. Az utolsó bolygó, amit még szabad szemmel megláthatunk. A teljességet sugallja a bolygót körülvevő gyűrűs elrendezése is.

TRANSZCENDENTÁLIS BOLYGÓK:

Szabad szemmel nem látható bolygók. Már ez a tény is sugallja a traszcendenciát. Nagyon lassú a keringésük, ezért generációkra hatnak.

A transzcendentális bolygókra különösen érvényes, hogy az emberre az szerint hat az energiájuk, hogy milyen magas a vibrációja, milyen a spirituális fejlettsége.

Erőltetett dolog, ahogy az ember próbálja az erőhatásukat a fizikai szinten értelmezni. Ahhoz, hogy pozitív hatásként érzékeljük, fel kell emelkednünk hozzájuk. Sajnos az emberiség jelentős részének alacsonyabb a vibrációja, ezért vált ki belőlük negatív hatást, mert nem tudják az erőt kiegyensúlyozni.Nincs negatív, sem pozitív bolygó. Az emberek reakciója negatív, vagy pozitív.

Uránusz, az Univerzum Fénye.

Az Égi tudást, Isten fényét közvetíti, amely az emberben visszatükröződik zsenialitásként, bevillanó, intuitív megvilágosodásként.A szabadság, a zsenialitás ereje. Az „ egységben látás” elve.

Karmát megtisztító erő, ami a fejlődésünk korlátait hirtelenszerűen szétrobbantja, kitágulást fejlődést hoz az eddigiekből. Meglepő véletlenek zökkentenek ki a megszokott kerékvágásunkból, amelyek átalakítanak. Vonatkozik ez az életünk eseményeire, kapcsolataira, ideológiákra, nézetekre, amiben eddig hittünk. A megújulást hozza el hirtelenszerűen. Jellemző még hatásaként a tudományos technikai érdeklődés és a felfedezések.

Aki nem képes Isten fényét befogadni, vagy nagyon korlátozottan, az a vibráció különbségtől - ő maga és az uránuszi erő között - megzavarodik szinte. Emiatt válthatja ki az ilyen emberből az idegességet, mindennel való elégedetlenséget, lázadást, anarchikus, káoszt előidéző, abberált viselkedést.

Neptunusz az Univerzum Hangja.

A Minden Egy, az „Unio Misztika” szimbóluma, a feltétel nélküli szeretet elve. A bolygók mozgásából létrejött dallamot, Isten harmóniáját, a szférák zenéjét közvetíti. Nem anyagi minőség, túlmutat a hármas anyagi világokon, azaz a fizikai-asztrális-mentális világokon, a kettősség világain.

Neptunusz közvetíti az ember felé az égi hazába, az isteni minőségébe való visszatérés vágyát, üzenetét, elvét és erejét. Hatására az ember Istent keresővé válik. Elkezdi és végigmegy ennek tekervényes, csapdákkal, szenvedésekkel teli útján.

Magas szinten a hatása: az Isteni Terv beteljesülését, a Föld és az emberiség felemelkedését szolgáló, magas szintű szeretetre képes, szükségben önfeláldozó, egységre-harmóniára törekvő, érzelem centrikus, művészi hajlamú.

Alacsony szinten: kaotikus, zavaros érzelmi háttér, csalások, ködök, befolyásoltság, ingatagág, fekete mágia, szenvedélybetegségek, misztikafüggőség lehet.

Plútó - Isten hatalma

Amíg az Uránusz az egységben látás (értelem), a Neptunusz az egység érzés elve, addig a Plútó az egység létrehozásának elve. Isten hatalma nyilvánul meg általa a teremtésben.

Általa rendelkezünk az EGY konkrét ismeretével. Ez az erő indít el, hogy az Egyet felvállaljuk, majd ennek megfelelően cselekedjünk. Hatalmas, radikális erő, ami mindent szétrobbant, ami útját állja. Végletes: vagy halál, vagy újjászületés.

Itt ugyanaz felmerül, mint a Mars esetében, hogy az erőt lehet jóra és rosszra egyaránt használni. Ez azon múlik, hogy az ember hol tart a spirituális fejlődésében.

Plútó hatása lehet magas szinten karizmatikus személyiség, lényegre-, egységre rálátás, misztikus érdeklődés, lélekemelő szenvedély, kitartás, bátorság, a fejlődést elősegítő átalakulás, lélekemelő szenvedély.

Alacsony szinten lehet pusztító, romboló, vad ösztöniség, kegyetlenség, sötét-, okkult tevékenység, alvilági bűnözés.