A Naprendszer bolygói - I. rész

Vannak-e nehéz bolygóhatások?

Miért hatnak a bolygók a különböző fejlettségi szintű emberekre különbözőképpen?

A Nap és a naprendszer minden bolygója az Isteni terv és az Isteni tökéletesség valamely arculatát, minőségét sugározza. Isten hatalmát, irányítását, erejét, tudását, manifesztáló erejét közvetítik, hogy a naprendszer, így a Föld, a lényeivel együtt az Isteni terv szerint működjön.

Az emberangyal, mikor alászállt az anyagi hármas világba (fizikai-, asztrál- mentális világok) anyagi testet is kapott (fizikai, érzelmi, gondolati testeket). 

Az anyagi testek rezgése olyan alacsony az ember Lélek testéhez képest, hogy a kapcsolat a Lélekkel és a hozzá kapcsolódó fényvilágokkal megszűnt, éppen azzal, ahonnan érkeztünk. Létrejött a kettősség, a konfliktus, az anyagi testek és a Lélek között. Létrejött az anyagi testeket egyesítő személyiség és a Lélek kettős akarata.

Emiatt van, hogy a bolygók által sugárzott erőkkel, amíg az emberi lény vibrációja nem képes elérni legalább a Lélek vibrációját, addig a bolygók kozmikus erejét korlátozva működteti. Emiatt van az, hogy a különböző spirituális szinten lévő emberekre különbözőképpen hatnak a bolygók.

Ez különösen igaz a sorsbolygókra is, de különösen a transzcendentális bolygókra. A sorsbolygók az Isteni tervnek megfelelő navigálást végzik. Aki nem képes meghallani ezt a hangot, az állandó akadályokba ütközik. Pld. Szaturnusz állandóan ismételteti vele a feladatot. A transzcendentális bolygók, pedig olyan magas rezgésen működnek, hogy akinek alacsony a vibrációja, az nem képes áthidalni a rezgéskülönbséget, ami konfliktusokat hoz az életébe.

Ezért terjedt el a hibás megfogalmazás, hogy egyes bolygó hatások, vagy közöttük levő fényszög hatások nehezek, károsok. Az emberek nem képesek ezt az energiát kiegyensúlyozni, - erről van szó.