Hogyan jött létre az asztrológia?

A nagy kataklizma és következményei.

 

Ha megengeded, most beiratlak a „mini asztroiskolámba”. Szükséges ahhoz, hogy megértsed a csillaghang üzeneteimet, ha nem vagy asztrológus.

Azzal indítom, hogy elmesélem hogyan jött létre ez a több ezer éves tudomány.

Asztrológai (asztro=csillag+logia=tudomány) a csillagoknak, bolygóknak, mint univerzális erőknek a Földre és az emberre gyakorolt hatásával foglalkozó tudomány. A földi világ az ég tükröződése és fordítva. Ahogy fent, úgy lent, - mondja a hermetikus bölcselet.

A kb. 12 ezer évvel ezelőtti nagy kataklizma után jött létre. Ekkor lépett be a „Vela” nevű szupernova a naprendszerbe, amelynek hatása átformálta mind a naprendszert, mind a Földünk szerkezetét.  

Addig paradicsomi állapotok uralkodtak a földön. Örök tavasz volt, a természet mindennel ellátta az embereket, akik békében, egyenlőségben, örömben éltek, csak a tudományokkal és az élvezetekkel törődhettek. Nem szenvedtek hiányt semmiben, ezért nem volt magántulajdon, béke volt, soha nem volt háború. Holdistennőt imádták. A Hold ciklusaival mérték az időt, mivel a Hold szabályozta a földi életük folyamatait. Matriarkális társadalmakban éltek. Nem féltek a haláltól. Tudták, hogy élő lelkek, és az újjászületések csak a test cseréjét szolgálják.

 

Kb.11-12 ezer évvel ezelőtt a Vela szupernova miután belépett a naprendszerbe, neki ütközött, és felrobbantotta a Mars és a Jupiter közötti bolygót, ami darabjaira hullott szét. Akkor jött létre az aszteroida öv. A bolygó darabjai lezuhantak a Földre. A legnagyobb darab, a mai Mexikói öbölbe csapódott be. A hatalmas ütéstől a Földünk tengelye elferdült. A kisebbek átrajzolták a planétánk domborzatát.

 

Sok nép megőrzött ős-és kataklizma mítoszokat, amelyek egységesen beszélnek erről a katasztrófáról. „Óriási sárkány vagy kígyó” támadta meg a Földet. Mintegy 500 éven át úgy világított, akár nap. Az emberek tehetetlenek voltak vele szemben. Mindegyik mítosz beszél a hősről, aki legyőzte a sárkányt, amelynek szétvágott darabjai lezuhantak a Földre.”. Óriási tűzvész égette a Földet, hatalmas vulkánkitörések, földrengések rázták meg, majd 40 napig tartó özönvíz oltotta el a tüzet. A Föld felszíne és élővilága alapvetően megváltozott (mammutok kipusztultak), az ősi emberi kultúrák elpusztultak, maroknyi ember élte túl a barlangokban. Az eget sokáig hatalmas sötét felhő takarta el, az égitestek nem látszottak. Amikor kitisztult az ég, az emberek elé döbbenetes látvány tárult. Semmi nem volt olyan, mint korábban. Az emberek azt élték meg, hogy az éltető Nap, ami állandóan keleten kelt fel és egyhelyben állt, most hátrafelé mozog, és másutt nyugszik le. Nagyon megijedtek attól is, hogy egy idő után a nap egyre távolodik, rövidebb ideig van fent, megnőnek az éjszakák, egyre hidegebb lesz, holott korábban mindig tavasz volt. Aztán a folyamat egyszer csak megfordult és ciklikusan ismétlődött. Az embereknek meg kellett tanulniuk saját kezükbe venni a sorsukat, saját táplálékukat maguknak kellet előteremteni - megszűntek a paradicsomi állapotok. Ennek következtében alakult ki a növénytermelés és az állattenyésztés. Tekintettel arra, hogy a baj az égből jött és minden változás utána, az emberek el kezdték vizsgálni a csillagokat, kiemelten a minden élet forrását, a Nap pályájának éves mozgását. Keresték a megoldást, azt a módszert, amivel saját biztonságukat akadályozó veszélyeket előre jelezhetik, hogy időben felkészülhessenek.

A Nap és a csillagos ég több ezer éves megfigyeléséből alakult ki asztrológia tudománya. A kaldeus papok Mezopotámiában több ezer éven át agyagtáblákra vésték, amely fent maradt az utókornak, ezért a folyamat nyomon követhető.

A kaldeus papok a Nap és a Hold járását figyelembe alakították ki az asztrológiai rendszert és ezen alapszik az időt előrejelző naptár is. Ezt használjuk alapvetően mind a mai napig.

3000 évvel ezelőtt a Nap, míg ugyanarra a kiindulási pontra visszatért, 360 nap telt el, ez egy teljes kör (ez a válasz arra, hogy miért 360 fokos a kör). A kört 30 fokos szegmensekre osztották, mivel egy holdhónap majdnem 30 nap (29,5 nap), amelyből 12 db van. Azért 30 nap, nem 29,5 nap, (vagy fok), mert akkor a Nap égi útján mire visszatért a kiindulási ponthoz, 12 csillagképen haladt át.

A nap útját az általa érintett csillagképekkel együtt nevezték zodiákusnak, vagy állatövnek.

A zodiákus az asztrológiai megfigyelés alapja, ami 360 fok hosszú és 47 fok széles sáv az égen. A szélessége a Nap útjának legmagasabb pontja és legalacsonyabb pontja között van, ami a nyári és a téli napforduló pontja.

Az asztrológiai rendszer és a létrehozott naptár között teljes az összhang. Ugyanis a zodiákus rendszerében is az egyes asztrológiai jegyek 30 fokra vannak egymástól. Az egyes jegyeknek a Nap útján érintett csillagképek alakjának megfelelő nevet adtak. Tekintettel arra, hogy a tavaszpont idején a Nap a kos csillagképben kelt fel, az állatövet (vagy Zodiákus) a kos jeggyel indították a tavaszponton. A kost követően a jegyek sorrendje annak megfelelő, ahogyan a Nap utazott át a csillagképeken. Tavasz pontot (amikor a nappalok és az éjszakák egyenlőek) elhagyva a Nap felfelé haladt, míg el nem érte a zenitet, a legmagasabb pontot, a rák csillagképben. Ezután lefelé vette útját. A látható horizont legalacsonyabb pontján a bak csillagképben tartózkodott, majd megint felfelé emelkedett és a halak volt az utolsó jegy, amelyen áthaladva elérte a kiindulási pontot, azaz megtett egy teljes kört 360 nap alatt. A kaldeus papok a megfigyeléseiket a nap útjának csillagképein kívül kiterjesztették az alatti és feletti, továbbá a Sarkcsillag körüli, „soha le nem nyugvó” csillagképekre is. A megfigyeléseik eredményeként létrehozott tudománnyal, az asztrológiával az volt a céljuk, hogy választ kapjanak arra, hogy mi volt az oka és hogyan történhetett meg a nagy Kataklizma és előre meglátható-e egy ilyen katasztrófa, hogy az emberiség fel tudjon rá készülni. 

Ekkor az asztrológiai előrejelzések a természetre és a társadalmakra vonatkoztak, nem személyekre. Létfeltétel volt az évszakok változását előre tudni. Az előrejelzések arra vonatkoztak pld mikor kell vetni és aratni, az állatszaporulatra, arra, hogy lesz-e háború, avagy mi lesz a háború kimenetele stb.

A nagy kataklizma után az emberek természete, az emberi társadalmak megváltoztak. Már nem a Holdistennő, hanem a Napisten lett az elsődleges Istenük, mivel úgy ítélték meg, az életük a Naptól függ. A feminin minőséggel szemben a maskulin minőség került előtérbe.

A természet nem látta már el őket, ezért az anyagi javak felértékelődtek. Létrejött a magántulajdon, a társadalmi hierarchia. Megszűnt a béke az emberek között, háborúktól szenvedtek. A férfierő az anyagi társadalmakban felértékelődött a nőivel szemben. Ezzel összefüggésben az emberek egyre jobban eltávolodtak halhatatlan lelküktől. Létrejöttek a patriarkális társadalmak.

 

Forrásként alapvetően Griga Zsuzsa karmaasztrológus tanárom tanításaiból merítettem.