„A VÍZÖNTŐ ORSZÁGBAN”

A mai éjszaka lesz a mágikus éjszaka, jan.28.-án– 1:35 kor, amikor a Nap király, a Holdkirálynő fejére teszi a „Vízöntő ország” koronáját. – azaz megszületik az Újhold.

egyut a szabadsagban

Az égi királyunk a Nap, és királynője a Hold kéz a kézben járnak. Birodalmukban 12 ország van, amelyet minden évben végig járnak. A 12 ország (12 asztrológiai jegy) a teremtés 12 féle minőségét jelképezi a Naprendszerben.  A Nap, mindegyik ország uralkodójaként szakadatlanul előre vándorol, mindegyik országában egy hónapot (30-31 napot) tartózkodik. Az asszonya viszont rendkívül mágikus, állandóan változik, nem csak az arcát változtatja meg nyolc féleképpen, de míg a király csak egy-egy országban jár, ő, mint a másik hűséges fele, végig látogatja a többi országokatis 29,5 nap alatt. A Naprendszer ura így megkapja az összes szükséges teremtő információt. Amikor a király új országba érkezik, akkor a királynővel nászt ül, és a nászuk teremtő kódjai aktiválják azt a minőséget, amely az illető országot jellemzi. Ez az időszak, amikor az újhold megszületik, rendkívül jelentősen hat ránk, mágikus erővel.

A mai éjszaka lesz ez a mágikus éjszaka, jan.28.-án– 1:35 kor, amikora Nap király, a Holdkirálynő fejére teszi a „Vízöntő ország” koronáját.

Mi jellemzi a „Vízöntő országot”?

Vizet adok

A Vízöntő ország, két uralkodójának, az Uránusznak – és a Szaturnusznak az energiáját sugározzák.  Ők a Napkirály sugarai, hűségesen közvetítik a Napkirály Vízöntő típusú energiáját. A Vízöntő Angyala korsójából önti a megtisztító vizet. Az egyik korsójából a múlt irányába önti, a másikat a jövő irányába.Az energia alapvetően a tisztulásra és a felszabadításra hat. Szabadság és a tisztaság egymással összefüggő minőségek. Vízöntő a tiszta gondolkodás országa.Amikor ebben az országban járunk, olyan események, próbatételek jönnek, ami előhozza azt, amibe bele vagyunk ragadva, amiből nem tudunk lépni, nem tudunk megújulni – ez a Szaturnusz hatása.  A Vízöntő társura az Uránusz segít abban, hogy ezek a múltbeli energiák szinte katartikusan kitisztuljanak, váratlanul, meglepően, rendkívül gyorsan. Uránuszi energia felszabadít ezekből a múltbeli energizárványokból. Új gondolatokat, új ötleteket, új tanításokat, új szellemi sugallatokat, új megértést hozhat, új irányba, új célok felé, a fejlődés irányába visz, amelyek segítenek abba, hogy a régi karmikus köreinket elhagyjuk.

A megtisztulás első fázisa a Vízöntő jegyben:

A Napunk január 20.- február 18-ig a Vízöntő jegyben vándorola Bak csillagképben, majd egyidejűleg mind a Bak, mind a Vízöntő csillagképben (átfedésben vannak jan. 31-febr.14-ig), ezt követőleg kizárólag a Vízöntő csillagai alatt.(Az asztrológiai jegyeket 2500 évvel ezelőtt határozták meg a mágusok, az akkori égbolt alapján. Jelenleg a Napunk csillagképi helyzete nem egyezik meg asztrológiai jegyek helyzetével).Azért részleteztem, mert ezt az időszakot alapvetően a Szaturnusz hatása jellemzi, azaz a karmikus múlt tisztítása kerül előtérbe, de fontos a célirányultság. Ez azt jelenti, hogy a céljaink szempontjából fontos a múlt tisztítása, hogy előre léphessünk a fejlődésünk útján. Nagyító alá kerül a hitrendszerünk, a szellemi felfogásunk a dolgokról, stb. azaz atisztulás a gondolati, mentális testünket érinti elsősorban.

A második szakasz a Halak jegyben:

Halak jegyben február 18- március 20.- ig vándorol a Nap, de március 9.-ig a Vízöntő csillagai alatt.Ebben az időszakban az érzelmi testünk megtisztulása hangsúlyos. A Déli Hal az égen, a Vízöntő csillagai alatt úszik, az Angyal korsójából, a jövő felé öntő vízében.A Formalhaut a Déli Hal legfényesebb csillaga, febr. 23-25 között jár ott a Napunk.  Ez az a MEGTISZTULÁS HELYE. Ahol ki kell menekítenünk magunkat az alul örvénylő, kiszámíthatatlan belső erőktől. Ez a belső kimenekítő erő, a világ negyedik oszlopa! Az a hely, ahol végre megértjük, hogy a SZABADSÁG ÉS A TISZTASÁG EGY!!!! Ettől függ, hogy milyen jövőt teremtünk.

Égi lények a Vízöntő országban:

Említésre méltó égi jelképei ennek az időszaknak, hogy a Napunk febr.2-6 ig a Delfin csillagkép égiszében, majd ezt követőleg, febr.12-ig a Csikó csillagkép alatt vándorol. Ezek a megtisztulásból született égi lények, a megváltói minőséget képviselik, az újjászületett Lélek szimbólumai. Energiájukkal az ÖRÖK FIATALSÁG jelenvalóságát, a GYERMEKI TISZTASÁGot, A JELENLEGI ÉLETÜNKÖN BELÜLI MEGÚJULÁS LEHETŐSÉT ÉS FELADATÁT sugározzák. Ezek a minőségek aktiválódnak bennünk, ha ebben az időszakban erre az energiára hangolódunk meditációban.

Szeretettel

Fanni