„Gyógyító erők a szeretet jeleiben"

beeke

Lassan haladunk az év vége felé. Elkezdjük összegezni, hogy mi volt az, amivel ez az év hozzájárult az életünkhöz. Mit értettünk meg, miben léptünk előre, hol vesztegelünk még mindig. De, még az évnek nincs vége! Az égi erők gyönyörű befejező időszakot vetítenek előre. Éljünk vele! Ennek a megértéséhez szeretnék most hozzájárulni fontos asztrológiai állások ismertetésével. Kicsit hosszú a mondanivalóm, de remélem érdemes elolvasnod.

2015 őszi napforduló idejében lépett be a Szaturnusz a Nyilas jegybe, és alig egy hónappal később indult a Halakban járó Neptunusszal, az egy évig tartó kvadrát típusú fénykapcsolódásuk. 2016.október végén megszűnik, ez a fizikai síkon erőteljes megtapasztalásokat hozó fényszög. A kvadrát két változó jegy között jött létre, tehát már eleve nagyon erőteljes, radikálisnak mondható változásokat indukál.

Mit jelent a Szaturnusz és a Neptunusz kapcsolata, mire tanít meg bennünket?  (Először mindegyik bolygó helyzetét külön megnézzük, hogy jobban megérthessük.)

A Neptunusz 2012. januárban lépett a Halak jegybe és egészen 2025.áprilisig itt tartózkodik. Saját jegyében áll a Halakban, ezért a legtisztább formájában, a legerősebben hat a világunkra ez alatt a 13 év alatt a neptunuszi energia. Úgy hat ránk, hogy elmerülünk a lélekóceán tengerében, keressük a transzcendentális valónkat, keressük Istent, az Egyet, hogy visszataláljunk a forráshoz. Neptunusz energiája maga a feltétel nélküli szeretet, amit Únió Misztikának, a Szent Grálnak hívnak. Nagyon magas szintű lelki, spirituális élményeink lehetnek általa a belső világokkal, művészi megéléseket, alkotásokat inspirálhat. Életünkbe csodát hozhat, ha abban az áldásban részesülünk, hogy megtapasztalhatjuk egy embertársunkkal az igazi szerelmet, milyen az őt teljes mivoltában elfogadni és vele eggyé válni. A Neptunusz alacsony rezgésen hozhat elmenekülést a való világtól, képzelgéseket, irreális vágyakat, a látásunkat eltakaró ködöt, szélsőséges esetekben alkoholizmust, szenvedélybetegségeket idézhet elő.

Szaturnuszt méltán nevezik a karma urának, az idő urának. Szaturnuszi energia a tapasztalatokon keresztül tanít. Addig ismételünk, járjuk életeken át a köreinket, haladunk a tanulásban előre lassan, amíg a tapasztalatok bölcsességgé érnek bennünk.  Megtanuljuk a leckét, ezért már nincs több körre szükség, egy emelkedettebb életirányra lépünk át.  Ekkor mondjuk, hogy eljött az ideje valaminek, lejárt a karma. Egyszer csak lehull rólunk, mint egy elhasznált ruha, megértünk arra, hogy az újat felvegyük.

Összegezve: a karma nem a múltbeli okok következményének a feloldását jelenti csupán, hanem azt is, hogy a jelenben, megértve a múltat, kilépjünk belőle, és ezáltal megváltjuk.

Szaturnusz, a Nyilas jegyben jár 2015. szeptember közepétől, egészen a 2017 évi téli napfordulóig. Ebben a konstellációban úgy mondhatjuk, hogy a tapasztalatok bölcsességét a szeretet bölcsessége uralja. Olyan tapasztalatok jönnek az életünkben, amelyek megoldása a SZERETET. Ez nagyon általánosnak hangzik, de, mert csak kizárólag a szeretet által lehet előbbre jutni, ez a KULCS. Például. Egy másik emberrel együtt leszülettetek, hogy rendezzétek a több élet óta zajló problémátokat egymással. Most eljött az ideje annak, hogy ezt átlássátok, megértsétek egymást és önmagatokat, megbocsássatok, azaz a szeretetet válasszátok – békét kössetek.

A legerősebb megtapasztalásainkat különösen a július-szeptember időszak hozta, amikor a Szaturnusz Neptunusz kvadrát úgy állt fent, hogy a Szaturnusz az Antaresszel, a Skorpió szívével állt együtt.  Ez az a Tejút oszlopa, ahol fellépnek a bolygók a Tejútra, itt van az emberi és az isteni világok közötti kapu. „Ez a csillag a mély biztos szeretet jelképe, amiben csodálatos tudás jelenik meg. Ez a hely a hősök halálának helye. A halál a szükségtelenné vált dolgok, eszközök elhagyása által létrejövő, minőségi átalakulás”- Paksi Zoltán. Ez a „nagy beavatóhely”, ahonnan csak a szeretet által megtisztulva lehet tovább lépni.

Mit is jelent a Halak Neptunusz és a Nyilas Szaturnusz között kvadrát, megtetézve azzal, hogy júl-szept. között még az Antaresszel is fennállt a kvadrát fényszög?

A Szaturnusszal való kvadrát egy erőteljes gyógyító erő. Megtanít bennünket arra, hogy minden vágyunkat ütköztessük a földi tapasztalatainkkal, és ne lebegjünk el a transzcendentális gyönyörű élményeinkbe a fizikai világból. Legyünk képesek különválasztani a kettőt. Amikor meditálok, akkor a tudatomat a felsőbb világokba viszem, de amikor a fizikai síkon kell helyt állnom, akkor a tudatomat a fizikai életre irányítom, mert itt le kell dolgoznunk a karmánkat, a fizikai tapasztalatok segítségével jutunk előbbre.

Gyönyörű, hét dimenziós, tudatos működésre képes lények, emberek vagyunk. Valamikor a fényből érkeztünk és lépésről-lépésre lesüllyedtünk a fizikai síkra. Most az evolúciónk a visszafelé úton vezet bennünket. Tudatosan ismét végig kell járnunk a dimenziókat visszafelé. Amikorra visszaérünk, elérjük a Krisztus, vagy Budha tudatot, már képesek leszünk tudatosan felismerni, érzékelni minden síkot és hatalmunkban áll tudatosan le-ill felfelé mozgatni tudatunkat az egyes síkokon. Amíg ezt nem értük el, addig amikor felfelé elindultunk a fizikai síkon a belső (magasabb síkok) felé, csak azt ismertjük, amit megtapasztaltunk, csak addig terjed az igazságunk, ami becsaphat bennünket. Csak az tudja a véső igazságot, aki a létrán már egészen feljutott. Ezért vigyázzunk azzal, a bizonyos belső hanggal, vagy mint többen úgy mondják, hallják a „Teremtő Hangját” és kinyilatkoztatásokat tesznek az Igazságról.  Becsaphatjuk magunkat és téves képet láthatunk önmagunkról és a világunkról, sőt még nagyobb probléma, ha másokra vonatkozóan teszünk ilyen kijelentéseket, adunk tanácsokat.

Szaturnusz –Neptunusz kvadrát típusú kapcsolódása olyan tapasztalatokat hoz, hogy mint a karma ura, belekoppintja az orrunkat az anyagba. Felismerjük az irreális vágyainkat, hamis elképzeléseinket, az „igazságról” alkotott téves fogalmainkat, hiteinket, hiedelmeinket, ami jelentős szerepet játszottak életünk eddigi történéseiben. Megtanuljuk, a fizikai tapasztalataink által tudunk spirituálisan is előbbre lépni. Azt, hogy milyen típusú élettapasztalatokban jelenik meg a hatás, attól függ, ez a két bolygó mely életterületeinken van a születési képletünkben.

Egészen döbbenetes, az égi rendezőt dicséri, ahogy a nehéz próbákat hozó Szaturnusz- Neptunusz kvadrát hatás oldására októberben, a kvadrátjuk utolsó hónapjában, előlép a színfalak mögül a Jupiter. (Szaturnusz a Nyilas jegyben jár és a Nyilas uralkodója a Jupiter, másrészt a Halak társura a Neptunusz mellett a Jupiter). Október 6-tól a Mérlegben járó Jupiter messianisztikus, azaz felemelő hatású kapcsolatot hoz létre a Neptunusszal. (Asztrológusok részére megjegyzem, hogy pontosabban, bidirekcikóskvinkux jön létre, ami trigonként viselkedik, ha az egyik bolygó, mint itt a Neptunusz, retrográd).Október 23-ig erősödik ez a hatás, majd gyengülve ugyan, de egészen november végéig fennáll. A Halak két uralkodó jegye mind a Neptunusz, mind a Jupiter, mindkettő a szeretetet sugározza csak más aspektusból. Neptunusz az a principium, amelyek az érzelmeken keresztül jut el a Forráshoz, Istenhez, Jupiter a szeretet bölcsességének útja, amikor a szív kapcsolódik a fejhez – a megértésen keresztül.  Mindkettő a Krisztusi utat képviseli.

Mondhatnám, hogy az októberben eljön az ÁLDÁS ideje. Fontos, hogy Jupiter a Mérleg jegyben áll. A Mérleg a döntés, a megmérettetés, és a béke jegye.  Azokban a tapasztalatainkban, amelyek egész évben, főleg a nyár folyamán nagyon meghatározóak voltak az életünkben, most dönthetünk, a szeretet szemével és fényével átlátva, amit eddig nem láttunk, és képesek leszünk a kapcsolatainkban, kiemelten a párkapcsolatainkban békét teremteni. Ezek a napok, amikor ezt az elemzést írom, különösen fontosak ebben, mivel a Nap együttáll a Jupiterrel a Mérlegben, egészen október 6-ig érződik ez a hatás, amikortól aztán, a Jupiter-Neptuntrigon hatás felerősödik. Aki mer dönteni, mer cselekedni, az áldásban részesül –zengi az ég.

Ezek után tovább folytatódik az ég emelő hatása. Novembertől egészen 2017. február közepéig, a Szaturnusz a Nyilasban, a Mérlegben járó Jupiterrel emelő típusú,  szextil fényszöget alkot. Az áldás nem jön magától, meg kell érteni a dolgokat és tenni is kell érte.: A Jupiter a „szeretet bölcsessége” a Szaturnusz, a „tapasztalat bölcsessége”.  Ezekben a napokban az égi energiák segítik azt, hogy amit eddig megtanultunk, képesek legyünk összekapcsolni a tapasztalatainkkal és megérteni, de csakis úgy, hogy a mérőeszközünk a szívünkben levő szeretet legyen. Ezekben megérezhetjük a kozmosz ritmusát. Megérezni, hogy mikor jön el valaminek az ideje és mikor van vége. Ráérezni a belső ritmusunkra.

Felhívom figyelmeteket, október 16.-án az év szinte legkülönlegesebb Teliholdja köszönt ránk, amely segít a Női - Férfi energiáink átalakításában, a harmónia létrehozásában. Erről részletes elemzést olvashattok a honlapomon: www.sorstanacsadas.hu

2016. szeptember 28. 20:08

Áldott, békés, csodákkal teli napokat kívánok sok szeretettel

Fanni