„Csillagüzenet a március 21-31.-ig időszakra"

Örömteli húsvéti ünnepeket!

Jezus

Napunk március 20.-án belépett a Kos jegybe, elkezdődött a hivatalos tavasz. A Kos havának első 10 napja különleges időszak, mivel a „nagy hetet” és a húsvétot is magába foglalja, mindnyájunk számára fontos égi üzenettel bír.

Március 21-22. Hétfő-Kedd.

21.-én a legerőteljesebb a Vénusz és a Neptunusz együttállása, de még szerdán is fennáll a hatása.Neptunusz, mint transzcendentális bolygó, nagyon lassú a keringése, a Halak jegyben tartózkodik 2025-ig. Csillagképi helyzete szerint a Vízöntő, jövő felé tekintő csillagainál áll. Jelentése: belső, elsődlegesen érzelmi tisztulás, amely a felemelkedés, egy új érzelmi szintű rend, új érzelmi biztonság létrehozás érdekében történik. Neptunusz a Halak jegyének ura, ezért a saját jegyében való tartózkodása a legerőteljesebb hatását jelenti. Az új biztonság a szeretet terén való előbbre lépést jelent, tehát spirituális felemelkedés útjáról van szó. Ahogy tisztulunk, egyre inkább nyitottabbakká válunk a bennünk létező Végtelen Intelligenciára, tudatosul bennünk az Egység, az égi Otthon hívása. Ennek arányában nő belső érzékenységünk, mediális képességünk. Magas etikával rendelkező, a fejlődést szolgáló, önzetlen tagja leszünk a társadalomnak.

alomtunder

A Vénusz találkozása a Neptunusszal hatására különösen érzékenyek lehetünk az emberi kapcsolatokra, főleg a szerelmi kapcsolatokra. Az érzelmek több oktávját élhetjük meg a legalacsonyabbtól a legmagasabbik. Örüljünk a magasnak, élvezzük a szerelmet, a szeretet magas amplitúdóját. Ha az alacsony oktávokat éljük, a jó hír, hogy minden elmúlik, lépjünk túl rajta.

Korábban írtam a „Négy bolygó kvartettjéről”, Jupiter (igazság, szeretet bölcsessége, kozmikus törvény)- Szaturnusz (tapasztalat bölcsessége, biztonság, megérkezés, idő-karma ura) – Plútó (halál-újjászületés) – Uránusz (megtisztulás, szabadság, kozmikus fejlődés) hatásáról. Ezek alaphangként egész héten erősen szólnak.

Ezt a hangot felerősíti a Jupiterhez közelgő Hold (Lélek szimbóluma, mágia bolygója) hatása, amely 21-22—e éjjel lesz teljes. A Hold kedden találkozik a Felszálló Holdcsomóponttal.

Ez azt jelenti, hogy ebben a két napban jelenlevő égi konstellációk hatásaként, olyan mély érzelmeket, érzelmi változásokat tapasztalhatunk meg mind önmagunkban, a társaink reakcióiban, amelyek tudatában eddig nem voltunk. Ha éberek vagyunk rá, akkor fény derül az igazságra, reálisabban, valódibban láthatjuk meg a kapcsolatainkat. Megélhetünk érzelmi katarzisokat, amelyek hatására az elfojtott érzelmektől megszabadulunk, ennek hatására mély belső átalakuláson mehetünk át. Mindezek hatására új érzelem alapú döntéseket hozhatunk, amelyek befolyással lehetnek életünk további folytatására.

Nagyon fontos, hogy amikor ma (hétfőn 21.-én) elalszunk, kérjük a Felsőbb Énünk segítségét, hogy kapjunk segítséget azokban a kérdésekben, amelyekben érzelmileg előbbre szeretnénk jutni.

Március 23.-án szerdán különleges Kos - Mérleg telihold köszönt be. A telihold mindig érzékennyé tesz, összekapcsol a spirituális természetünkkel. Nagyon alkalmas nap ezért a meditációra az imádkozásra.

A teliholdkor azért különleges pozíció, mert ilyenkor a két egymással teljesen ellentétes minőség egységben van egymással. Mutatja ezt az égi szimbólum. Nincs takarásban a két égi principium a Nap és Hold, a Lélek- és a Szellem egységét sugározza.

Eszembe jut az „Avatar” című film kulcsmondata: „Látlak Téged!”

avatar

Megtanít bennünket arra, ha valóban látjuk a másikat, nem az ego, hanem az örök lényünk szemével, akkor megszűnik minden ellentét, mert eggyé válunk vele. Minden ellentétet az egység szintjéről lehet csak megoldani!

Mit jelent ez a Kos- Mérleg telihold esetében?A Kos a rendszerből kivezető, úttörő, harcos minőség. A Mérleg a béke, a nyugalom a helyes mérték jegye. Egymásnak látszólag ellentmondó minőség. Amikor a két oldal egységbe rendeződik, megkapjuk a harmonikus jelentést:

Akkor találjuk meg lelkünkben a békét és nyugalmat, ha túllépve eddigi félelmeinken, a komfort zónánkon, bátran meglépjük azokat a dolgokat, amelyek szükségesek, hogy előbbre léphessünk a sorsunk útján.

Ezt a folyamatot elősegíti, még fokozza, egészen különlegessé teszi ezt a teliholdat, hogy a Nap a Kosban a Merkúrral együtt áll (azaz egy minőséggé olvad össze) szemben a Holddal a Mérlegben.

Általa égi segítséget kapunk, hogy lássunk rá és meg is értsük a Felsőbb Énünk hangját, hogy melyek legyenek azok a célok, amelyek érdekében „harcba” induljunk, hogy rendet teremthessünk önmagunkban és környezetünkben, azért, hogy harmóniában élhessünk.

Március 25-28-ig a napjaink a húsvét előkészületében és jegyében zajlanak.

Csodálatos szimbólum a húsvét. Jézus elitélése, kereszthalála, halhatatlan lélekként kiszabadulása az anyag börtönéből, egyesülése a Teremtővel (Atyával), feltámadása Krisztussá válása. Életével és példájával utat mutatott mindnyájunknak, hogyan lehet elérni az emberi evolúció végső szintjét. Rendíthetetlen erővel, megfélemlíthetetlenül, „Isten Fiához méltóan, ezt mindig felvállalva járni az egyetlen igaz utat, ami az égi otthonhoz vezet, azért, hogy példája által, az Emberiség az anyag rabszolgaságából megszabadulhasson.A végtelen szeretet, a megváltás útját mutatta be, hogyan lehet Jézusból Krisztussá válni, amely minden ember által követendő, végső út.Ez a folyamat, amit szimbolikusan úgy fejezünk ki: „Isten leküldte egyszülött Fiát, hogy megváltson bennünket, embereket”.

jezus hiv

A húsvéti égi kép is az ember megváltását szimbolizálja. A Nap, a Szellem szimbóluma harmóniába kerül a Lélekkel a Holddal, és a Szellem egyesül a gyermek szimbólumával, a Merkúrral.

25-27-ig péntek, szombat, vasárnaperősen érződő konstelláció a Mars trigonális kapcsolata a telihold óta még ezekben a napokban is ható, Nap – Merkúr együttállással. A tűz válik eggyé a Fénnyel.

Nagyon erőteljese beavató lélekformáló napokat fogunk megélni. A legmegfelelőbb idő arra, hogy meditáljunka bennünk élő Krisztussal. Imádkozzunk, hogy a bennünk élő krisztusi mag felnövekedjen.

Március 28-án hétfőn, mágikus események zárják a húsvétot.

A Nap trigonális kapcsolata a Marssal változatlanul fennáll és a Marsot eléri az esti órákban a Hold. Mars –Hold együttállása a sprituális belső változásnak nagy energiát ad, a Kosban álló Nap ezt az erőt, a célok érdekében való cselekvés irányába viszi.

Mágikus éjszakát élünk meg, mert a Hold a hajnali órákban az Antaresszel találkozik, ekkor lép fel a Tejútra (égen az Istenek útjának jelképe).  Az Antaresz a vörös csillag, a Skorpió csillagkép központi csillaga, mind az emberi világunk, mind az Isteni (Felső) Világok oszlopa. Ez egy beavató hely, ahol, ami mulandó az meghal, és felfénylik az, ami örök, az igazi lényünk.  Kérjük a Teremtőt, hogy kapjunk ebbe beavató álmot.

Március 30-án kedden, a Vénusz együttáll a Keironnal a Halakban.

Gyógyulást hozhat a párkapcsolati karmánkra ez a nap.

Március 31.-én szerdán a Merkúr együttáll az Uránusszal a Kosban.

Zsenialitás, szabadság, új eszmék, gondolatok, amelyek kivisznek az eddigi megszokott életedből, új váratlan helyzetek érhetnek ezen a napon. Fontos, hogy ezeket meg is fogod érteni.

Csodás, lélekemelő, felejthetetlen napokat, örömteli Húsvéti Ünnepeket kívánok!

husvet

Szeretettel: Fanni