„TUDATOS TEREMTÉS NAPJAI II."

Asztrológaiaiüzenet  (03.10-én)

Talán szokatlan módon küldök asztrológiai üzenetet. Tegnap először a teljes képet látva megjelent bennem a praktikum, az, hogy az égi erők konstellációjára hogyan reagáljunk. Csak ma, utólag írom le az égi szimbólumokat, amelyekből a következtetést levontam és a hozzá kapcsolódó gondolataimat, amelyekkel kiegészítem a tegnapi írásomat.

A március 9-23.ig terjedő időszak legerőteljesebb napjait a jelenlegi hétvégi időszakban (március 9-13-ig) éljük, amelyek asztrológiai hatása meghatározza ennek az időszaknak a történéseit. Az égen a főszereplők a Halak jegyben álló bolygócsoport és a velük fényszög kapcsolatban levő bolygók.

A Halak jegyben a Napunk – a rendszerünk Istene, az örök világosság, az örök Szellem szimbóluma- áll együtt a Keironnal(pénteken 03.11.-én totálisan).Keiron a sebzett gyógyító, tanító, a karmikus sebeinket őrző archetípus. Nap-Keiron oppozícióban (éppen szemben) áll a Szűz jegyben álló Jupiterrel. Szintén pénteken (03.11) a Nap-Keiron további együttállásba kerül a Leszálló Holdcsomóponttal és oppozícióba, a Jupiterrel együtt álló Felszálló Holdcsomóponttal. A Le- és Felszálló Holdcsomópont, amit az aszrológia karmatengelynek nevez, jelenleg a Halak-Szűz jegyben áll. 2015. novembertől 2017. májusig tartózkodik a Halak-Szűz jegyekben. Jelenti azt, hogy az emberiségnek ezen idő alatt karmikus feladata a belső- és a külső rend megteremtése, azaz mind önmagunkban,mind a világunkban. Ha akarmatengelyt bolygók érintik – mint ezekben a napokban– az mindig döntést, útelágazást jelent. Ebben a konkrét esetben ez a döntés a belső- és külső rendünket érinti. A Nap – Keiron – Jupiter bolygóknak a Karmatengellyel való kapcsolódása olyan erőt képvisel, amely segíti az eddigi tudattalan,karmikus, elsősorban mély érzelmi jellegű folyamataink tudatosulását, gyógyulását, amely következményeként életünk új irányt vehet.

A Nap-Keionjelenti, a rálátást a karmikus sebeinkre, amelyek eddig rejtve voltak és emiatt a belső rendünk – a tudatos és a tudattalan részünk nem volt harmóniában egymással. Az élet előhozhat ezekben a napokban olyan eseményeket, vagy lehetnek olyan belső felismeréseink, hogy a külső tükreinkben meglátjuk az igazságot (Jupiteri erő). El kezdjük látni a valóságot, átlátva az illúzióinkon. Elsősorban azok a dolgok válnak láthatóvá, amelyek által a szeretettel szemben vétettünk, akár önmagunkkal szemben, akár a másokkal szemben – amikor szemben álltunk az igazsággal.  Megértjük, hogy ezért nem akartuk látni az igazságot.  Ezt a folyamatot segíti, illetve inspirálja a Neptunusz-Merkúr együttállás, szintén a Halak jegyben. A Neptunuszhoz a feltétel nélküli szeretet, alacsony szinten az illúziók kapcsolhatók, a Merkúr, a megértés, a kommunikáció archetípusa. A két bolygó együttállása pénteken (03.11) lesz teljes. A tudatalattink mélyéről előjönnek olyan érzések, amelyekre eddig nem voltunk tudatosak, kontrolálatlanul mérgezték az életünket, illetve ezek hatására vontunk ködöt a valóság elé. Ezek a szembesülések lehetnek sajnos egészen fájóak, drasztikusak, váratlanok, sorsszerűek önmagunkkal és a társainkkal. Megnyilvánulhatnak akár drasztikus események formájában is, megrázó érzelmi katarzisok formájában. Elkerülhetetlen tisztulási, átalakulási folyamaton megyünk át. (A Nap-Keiron és Jupiter fényszögkapcsolata az Uránusszal a Kosban).

Rákényszerülünk arra, hogy szembenézzünk a külső tükreinkkel, elfogadjuk a realitást, elengedjük az eddigi illuzórikus képeinket. Ennek következményeként egy új, reálisabb, emelkedettebb, igazabb szabadabb életpályára landolhatunk. Igen fáj az igazság, de csak ennek a felvállalásával lehet meggyógyulni. Ezek az események, belső szembesülések hatására sorsszerű döntéseket hozunk, amelyek akár az életünk további irányát is meghatározhatják. Új belső rendet alakítunk ki magunkban tudatosan, amelynek külső világunkban való megteremtését nagymértékben elő fogják segíteni a tavaszi napforduló (03.20.) és az azt követő Kos-Mérleg telihold energiái (03.23.).

Emiatt célszerű ebben az időszakban (március 9-20-ig) belülről felkészülni, az erőt összegyűjteni, és azután lépni ki vele a külső világba.

Szeretettel

Fanni