„Mágikus napok következnek!"

A Hold az Oroszlán csillagképben vándorol.

 

Jelenleg a Lelkünket szimbolizáló, mágikus, érzelmeinkre erősen ható égitestünk, a Hold az Oroszlán csillagképben vándorol. A magasztosság, az erők uralásán alapuló harmónia, a bölcs uralom és nem utolsó sorban a szívszeretet energiáit sugározza.

Figyeljünk a szívünket kitáró energiákra, arra a Felső Énünkből áradó kiegyensúlyozó erőre, ami által bölcsen irányíthatjuk az életünket. Holnap délelőtt 11 körül találkozik az Oroszlán szívével a Regulusszal, amikor legerősebb lesz ez az energia.

Még fokozza ezt a hatást, hogy holnap 22.-én 19:17-kor gyönyörű telihold lesz. A Nap a Vízöntő csillagképben azon a helyen áll, ahol az Angyal a korsójával a múlt felé önti a vizet, az ég szimbóluma szerint. A telihold az a konstelláció, amely a Szellemünk és a Lelkünk egyesülését fejezi. Olyan mágikus időszak, amikor nyitva van a belső világaink kapuja és könnyebben létrejöhet a kapcsolatunk az örök részeinkkel. Ez a telihold a múlt megtisztításáról, a belső – külső békjóink letevéséről szól, hogy képesek legyünk megszabadulni, kiszabadulni az anyag börtönéből. Az Oroszlán energiái ehhez adnak vezetést és irányítást.

Egészen szerdáig érezhető ez az energia, amikor a Jupiterrel, majd a Felszálló Holdcsomóponttal együtt állva átlép a Hold a Szűz csillagképbe.

A Hold a Jupiterrel, majd a felszálló Holdcsomóponttal való egyesülése nagyon különleges konstelláció. Szerdán, azaz 24.-én hajnali órákban történik, ezért amikor kedden lefekszünk, ezt tudatosítsuk és kérjük a felsőbb erők segítségét, hogy vissza tudjunk emlékezni az álmainkra. Ez egy nagyon mágikus konstelláció. Lelkünkön át a Felső Énünktől kaphatunk választ. Közvetlenül kapcsolatba kerülhetünk az életünket irányító Legfelsőbb Intelligenciával, rajta keresztül áradó végtelen szeretet erő és bölcsesség által a helyes utunkat láthatjuk meg.

Ezt az erőt viszi tovább a Hold a Szűz csillagképbe, ahol vasárnapig, azaz 28.-ig tartózkodik. Az energiája arra hat, hogy ezt az irányító energiát használjuk fel arra, hogy tegyünk rendbe az életünket és céljainknak megfelelő világot teremtsünk. Vállaljunk felelősséget az életünkért, szem előtt tartva a kozmikus törvényt, hogy ahogy vetünk, úgy aratunk.

Szép, tartalmas, örömteli napokat kívánok!