„Szabadság égi fényszimfóniája” már jól hallható!

Azzal indítottam az évet, hogy az „Újjászületés égi jelképe látható az égen”.  Február első hetében az égen folytatódik a csoda. Azt láthatjuk, hogy a naprendszerünk 10 bolygójának mindegyike az összes többivel fényszög kapcsolatban van. Összegyűltek az égi „Istenek” összehangolva az erejüket, együttes erőt sugároznak a Földre. Ez egészen különleges, nem mindennapi jelenség. Kiss Balázs Kunó is égi zenekarként említi meg. Én úgy egészíteném ki, hogy a SZABADSÁG FÉNYSZIMFÓNIÁJA hallható.

 

Az erőközpont a Bak jegyben lévő bolygócsoportosulás. Ennek centruma a Tejúton, az Istenek útján álló Plútó, amellyel sorra randevúznak az átvonuló bolygók, a találka időpontja –e hétvége, amikor a Plútó együttáll a Merkúrral, Vénusszal és a Holddal. Az összes többi bolygó ezzel a bolygócsoporttal fényszög kapcsolatban van.  Jól láthatóan átadják egymásnak erejüket, átadják az információt.

Mi az az erő, amit a centrum pozícióban levő Plútó átad az emberiségnek? A Plútó jelenleg a Nyilas csillagkép fejénél áll, a Tejút energiáját közvetíti. Fölötte a Sas csillagkép, a szabadság égi jelképe látható. A Nyilas a galaxis középpontjával van kapcsolatban, a legmagasabb égi erőt sugározza a Földre. Plútó közvetíti az Istenek titkát.

Ezt a titkot szimbolizálja a bolygók egysége. Jól látható, hogy ez az EGY ÜZENETE. Az összes többi bolygója a naprendszernek ezt az energiát közvetíti az emberek felé, az Egyhez jutás spirituális cselekvését inspirálja. Átalakulni, megváltozni az Isteni Tervnek megfelelően! A Sas csillagkép energiája érvényesül rajta keresztül. Eljött az emberiség spirituális felszabadulásának ideje.

Többi bolygó mit énekel ebben az égi szimfóniában?

A Merkúr már lelépett a tejútról, a január 31-én és 1.-én eggyesült a Plútóval, a Plútó üzenetének a megértését kommunikálja. Messionisztikus kapcsolata a Jupiterrel,az EGY üzenetét megerősíti. A Jupiter pozíciója az égen azt a helyet szimbolizálja, ahol a Szűz (csillagkép), az Angyal elindul a Szent Grálért.  Közvetíti:értsd meg a kozmikus üzenetet, tegyél rendet önmagadban, tegyél rendet az életedben mind térben, mint időben. Vállalj felelősséget az életedért, ahogy vetsz, úgy aratsz, - ezért fényt vessél.

Hétvégén a Vénusz és a Hold a Plútóval totálisan együttáll. A Hold és a Vénusz, mint ősi archetípusként az emberiség tudatalattijában a nő két arcát, az anyát és a szeretőt szimbolizálja. Plútó ereje által létrejön a transzformáció és a szétdarabolt női psziché ismét eggyé válik, megjelenik az Istennő ereje. A tejútról levonuló Hold és a Vénusz lehozza nekünk az Istennő minden földi nőt meggyógyító erejét.

Központi égitestünk a Nap, a Vízöntő, múltat megtisztító vizében áll. Felette a Delfin csillagai ragyognak, amely a megtisztult, fénnyé vált lelkek szimbólumai. Egyértelmű jelkép. Az emberiségnek át kell mennie a múltat megtisztító folyamaton, hogy ismét megszülethessünk fénylő lelkekként. A Nap sugározza azt a szellemi erőt, hogy az emberiség ennek tudatára ébredjen, és elinduljon a cselekvés útján. Ezekben a napokban önmagadat, az életedet magasabb szinten tudatosabban láthatod és azt is, hogy mit kell tenned, mit kell átalakítanod, hogy harmonikusabb, békésebb, emelkedettebb életet élhessél.

Ehhez az erőt adja a Mars. Helyzete szimbolizálja, hogyan működik a Mars tüzes átalakító ereje. Mérleg csillagkép Béta csillagával áll együtt. Ez a hely, ahol a mitológia szerint az Anubisz fogja a mérleget. Üzenete: minden döntésedet úgy hozd meg, hogy azt a szeretet vezérelje, akkor működik az erő, mert akkor vagy összhangban a Felsőbb Éneddel. Ez az erő visz előbbre, ez az erő szabadít fel a karmától, - a SZERETET A KULCS. A Mars harcos erejét arra használd fel, hogy békét teremts önmagaddal és az embertársaiddal.

Ezt az üzenetet erősíti tovább a Mars messionisztikus fénykapcsolata a Keironnal.Keiron a Vízöntő jövőben ömlő vizében áll. Keiron a mitológia szerint kentaúr. Isten, állat testben. Minket, embereket szimbolizál. Ő a sebzett gyógyító, aki mások sebeinek gyógyítása, a szolgálat által szabadulhat meg.Keiron üzente az, hogy csak úgy tudsz a karmádtól felszabadulni, hogy ha képes vagy az embertársaidat szolgálni, a szeretet által.

Szaturnusz és az Uránusz messionisztikus kapcsolata:

Szaturnusz jelenleg a Kígyótartó csillagai között halad. Gyógyító, beavató energiát sugároz a Földre. Olyan problémákat hoz eléd, olyan próbatételek, amelyeket egóval nem tudsz megoldani. Rákényszerít más, magasabb rendű nézőpont megtalálására, hogy dolgozz a felemelkedésedért, emeld az energiaszintedet.

Uránusz szintén a változást kényszerítő energiát áraszt a Földre. Gyors, meglepő, robbanásszerű változásokat hozhat. Mindent szétrobbant, ami már idejétmúlt, hogy a fejlődés létrejöhessen. Ezt megtapasztalhatjuk bolygó szinten, de a mindennapi életünkben is. Olyan gyorsan, hirtelenszerűen megváltozhat az életünk színpada. Új dolgokat találunk meg, zseniális, meglepő megoldásokra találhatunk.

Kiemelem, hogy a Naprendszer szabadságszimfóniájának egy gyönyörű tétele, a nőt és a férfit szimbolizáló Hold-Vénusz és a Mars duettje.Az összes többi bolygó erőt ad ahhoz, hogy a közös énekük a régi sebek gyógyulását, kölcsönös szeretet, az örömöt, a békét az egységet sugározza.

Használd ki ezt az erőt! Az energiák segítenek abban, hogy a másik nemmel való kapcsolatodat gyógyítsad, - legyen az az apád, vagy anyád, vagy a kedvesed. A gyógyulás alapja, a megbocsájtás. Ha ezt fizikailag is megteheted, az nagyszerű, de ha már nincsenek az életedben, akkor is tedd meg, imádkozz érte. Az égi erők most nagyon segítenek a karmagyógyításban. Zárd le a múltat, mert tovább kell lépni. Új idők jönnek, eljött az idő, hogy felszabadítsuk magunkat az életünket a múlt értelmetlen szenvedéseitől. Megbecsüljük önmagunkat, megbecsüljük egymást. Egymást teljes méltóságában meglátó, tisztelő Nőkké és Férfiakká váljunk.

Ez a hétvége, a szívszeretetről, a békéről és az örömről szól. Kezd el és gyakorold, fordíts rá elég időt, hogy ez napi hasznos szokásoddá váljék.

A bolygók kórusa énekel Neked, énekli itt a SZABADSÁG, de az, hogy Te meghallod-e és élsz-e vele, az csak Rajtad múlik! 

Javasolom, hogy minél többen gyűljetek össze a hétvégén, meditáljatok, hogy meghalljátok az ég csodálatos Szabadság szimfóniáját!

Szombaton, azaz február 6-án tartom a Női lélekgyógyító” csoport következő összejövetelét, szeretettel látlak. Honlapomon minden információt megtalálsz.

Szeretettel

Fanni

www. delfintrening.hu 30 659 0589