Újévkor az újjászületés égi jelképe volt látható az égen!

Számomra is furcsa, hogy most január végén írtam le az égi kép üzenetét, - de ennek az ideje most jött el, amikor az égen Plútó a Merkúrral totálisan együttáll.  Nem véletlen, hiszen radikális átalakulás küszöbén áll a bolygónk, aminek a megértetéséért született ez az írás.

 

2016. január elsején sorskeresztet láttunk az égen, amely az újjászületés égi képe. A két tengely, amely keresztezi egymást, a Mérleg-Kos és Bak-Rák jegyekben áll.A végpontok fényszög kapcsolata erőteljes racionalizáló energiát mutat, a megvalósulás kényszerítő erejére következtethetünk.  Minden szinten, szellemi,- értelmi,- érzelmi- és fizikai téren egyaránt, mind az egyéni életünkben, mind a társadalmak, a bolygó életében sorsszerű változást jelez előre. Ami nagyban igaz, az kicsiben is – a személyes, külső- és belső életünkben is igaz.

A számmisztika alátámasztja ezt az üzenetet. Radikális változás szükséges ahhoz, hogy egy új időszak indulhasson 2017-ben. Az újévünk „9”-es év, azaz egy időszak befejező éve. Minden 9-es év nagyon erőteljes, mert ilyenkor sürget az idő a még be nem fejezett dolgok lezárására, a múlt elengedésére, az összegzésre, és az új szakaszra való felkészülésre. A következő új időszakasz (9 év) 2017-ben kezdődik, amikor „1”-es év lesz.

Az ég alját és tetejét a Bak (IC) –Rák (MC) tengely köti összeMegnyilvánul az anyag és a szellem ellentétében.

Az ég alján, az élet alapzatán, a Bak jegy áll, amely az anyagi manifesztáció legmagasabb fokát megjelenítő minőséget képviseli. Ahhoz, hogy itt élni tudjunk, szükségünk van a biztonságot adó, jól kiépített fizikai környezetre, a fizikai otthonra.  Nagyon jó, ha minél magasabb szinten ki tudjuk elégíteni a fizikai szükségleteinket. A probléma akkor van, ha ezt túlhajtjuk,ha az anyagi dolgok válnak az életünk értelmévé, ha minden energiánkat, minden időnket ennek a megteremtésére fordítjuk.

Az ég tetején álló minőség a felemelkedés irányát mutatja az emberiségnek. A célt a Rák minőség szimbolizálja. Találd meg az égi otthonodat, találd meg a kapcsolatot a halhatatlan Lelkeddel, a Szellemeddel. Az élet értelme és a felemelkedés kulcsa a „szeretet”. Ennek szélsőséges példája, amikor az anyagi világ nem számít, csak a szellem. Láttam a Gangesz partján egész napmeditálóembereket, akik egyáltalán nem törődnek a fizikai szükségleteikkel, - ebben a világban szinte nem is éltek. Aki nem vesz részt a fizikai világban a karmája ledolgozásában, az nem teljesítheti az inkarnációja tervét.

Mikor van a tengely két szélső pontja között harmónia? Ha egyensúlyt alakítunk ki. Tudjuk, hogy végtelen örök lélek vagyunk, de jelenleg a fizikai világban élünk. Dolgozzuk le a karmánkat, azaz totálisan részt vegyünk az anyagi teremtésben. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem ez az életünk célja és értelme . A fókuszunkban a szellemi felemelkedésünk áll, ezért állandóan munkálkodunk.

Most az év elején, - ha eddig még nem tettük ezt meg - vizsgáljuk meg, hogy mik is a céljaink ebben az életben?  Vegyük nagyító alá egy napunkat. Mennyi időt és energiát fordítunk arra, hogy az életcéljainkat elérjük. Csak az teljesül, amire folyamatosan energiát fordítunk, mivel a manifesztáció lényege éppen ez, a folyamatos, célra fókuszált energiaráfordítás. Ha az energiaráfordítás nincs összhangban a céljainkkal, változtassunk rajta. Építsünk ki „jó szokásokat”.

Az Újév égi képe azt mutatja, hogy a legmélyebb, kozmikus igazságot nem látja az emberiség(mögötte van, nem előtte).A 12-es házban álló Jupiter - Felszálló Holdcsomópont és Hold együttállása jelképezi.

Ennek a gyönyörű konstellációnak a helye is megmutatja, hogy mi is a titok. Ez a hely a Szűz csillagképben az a pont, ahonnan a Szűz, az Angyal, elindul. Alatta ott van válaszként, a „Kehely” csillagkép, amely elég nyilvánvalóan utal a célra. A kehely, az örök élet vizének szimbóluma. Az emberiség célja az, hogy megtalálja magában a halhatatlan örök részét, az Isteni Lényegét, visszatérjen az „Ősökhöz”, a fény birodalmába, ahonnan érkezett.

Sajnos az emberiség számára ez nem nyilvánvaló, mivel a materializmus uralkodik. Aki nem ismeri fel, az emberiség evolúciójának iránya a spirituális felemelkedés, akkor azt sem láthatja, hogy éppen most van az emberiség fejlődése egy sorscsomópontnál. A kozmikus fejlődési irányt megtagadhatjuk, ellene is fordulhatunk, de akkor nem kerülhetjük el ennek súlyos következményeit.  Úgy is értelmezhetjük ezt a konstellációt, hogy az emberiség tudatalattijában ott van ennek a tudása, és olyan stációhoz értünk, amikor ez a tudás nem rejthető többé.

Itt csak az a kérdés, hogy mi lesz ennek az ára, mekkora áldozattal fog járni?

Az Isteni terv az, hogy a Föld a következő 200-300 évben fénybolygóvá váljék. A fény egyre erősebben ereszkedik le és egyre erősebben érezni a fizikai szinten is. A Földön egyre többen hallják, látják, értik a Fény üzenetét: változtassa meg az emberiség a hozzáállását, változtassa meg a szokásait, ne képezzen tudati gátat a fény áramlásának, különben eljön az a pont, amikor az egyre jobban ránk zúduló fényt nem tudja Földanyánk már kiegyensúlyozni, és a katasztrófák elkerülhetetlenek.

A Bak-Rák tengely a legmagasabb égi energiákat közvetítő tejúton áll.  Lentről- Fel mutatja az utat, az anyagból a Fénybe. A tengely alsó pontja együtt áll a Nappal és a Plútóval. Hatalmas erő munkálkodik, hogy az anyag átalakuljon.

Ahogy a fény erői erősödnek, a változást gátló anyagi erők is egyre jobban színre lépnek, úgy a Földön, minta naprendszeren belül is. Azoka magasabb erők, amelyeknek érdekük az emberiséget szolgaságban tartani már évezredek óta, mindent megtesznek azért, hogy a fizikai dimenzió ne emelkedjen és egyre jobban és közvetlenebbül beavatkoznak a Föld életébe. 

Talán ez az utolsó évünk, amikor még megakadályozható a földi starwars?

A sorskereszt másik tengelyének egyik végpontja a Mérleg jegyben áll, amely önmagunkat, az életutunkat (itt az emberiség életútját), míg a másik végpontja a Kos jegyben áll, és a bennünket visszatükröző világot jelképezi. Mérleg minőségben a helyes mértékre, egyensúlyra, a békére törekszünk, a vele ellentétes Kos minőségben a jelenlegi rendszerből kitörni akarunk, újat akarunk létrehozni, ezért harcolunk.

Nagyon érdekes, az aszcendens pozíciója. Éppen a Szűz csillagkép fejénél áll, azon a ponton, amikor döntést hoz, hogyan lépjen előre. Nem lehet tovább vinni a múltat. Alatta ott van a Holló csillagkép, amely jelképezi, hogy meg van a segítség ahhoz, hogy az örök élet italát a Szűz megtalálja (a holló a csőrében viszi el).

Mars égi helyzetéből szintén hasonló üzenetet olvastam le: a békében élhetsz, ha helyesen mérlegelsz! Melyik oldalra állsz?

A Mars a Mérleg csillagképben áll éppen ott, ahol Anubisz tartja a mérleget (paralell pozíció) a mitológiai történet szerint. Egyik serpenyőjébe a strucctollat teszi, a másikba a meghalt ember szívét. Ha a szív nehezebb a strucctollnál (mert nem fényből van), akkor az égen is látható Lupus, elviszi a szivet az alvilágba, és az ember nem jut ki a szamszara körforgásából.

A Mars az erő szimbóluma, az energia, az előre haladás ereje. Arra hívja fel ez az égi kép a figyelmünket, hogy mérlegeljünk. Az erő megvan ahhoz, hogy a békét megtartsuk, de a FÉNYT KELL VÁLASZTANUNK! Ahogy fent, úgy lent. Ez vonatkozik a személyes életünkre is. A fény segítségével, a fény által tudunk csak élni békében. Ez lehetséges, még a legnagyobb káoszban is!  A múlt megtisztítása és új belső- és külső rend létrehozása szükséges az előbbre lépéshez. Most új jövőt építhetünk fel magunknak, ami tisztább, fényesebb, szeretetteljesebb, örömtelibb. Nagyon erőteljes a kozmikus hatás, ezért az élethelyzetek azonnal figyelmeztetnek a tetteid következményére (tett a gondolat és az érzelem is, nem csak a cselekedet.)  „Ahogy vetsz, úgy aratsz!”. – életfókuszba kerül.

A Ha együttműködsz a változással, elkerülheted a harcot, de ha ellenállsz, akkor bekövetkezik. A világ azt tükrözi vissza, hogy meg kell változni, a jelenlegi rendszer nem tartható tovább! Ha nincs változás, a harc elkerülhetetlen. Harcos évre, nagy radikális, hirtelenszerű dolgok bekövetkezésére számíthatunk. Ugyanakkor számíthatunk az ortodox pozíciójukat féltő erők mellett megjelenő, egészen új, a jelenlegi rendszerből az emberiséget kivezető erők megjelenésére, és ezek zseniális megoldásaira.

Hát, nem fogunk unatkozni, az biztos! A világunkat nem tudjuk megváltoztatni, de önmagunkat igen. Ha ezt sokan tesszük, a világ is megváltozik. Egyedül nem sokra megyünk, de együtt erősek vagyunk. Keressük meg egymást, mindazokat, akik egy boldogabb, jobb, fényesebb szeretettel teli világban kívánnak élni.  Új idők jönnek!

FOGJUNK ÖSSZE EGY BOLDOGABB, EGY JOBB VILÁGÉRT!

Vasárnap, január 31.-én meditációt és előadást tartok éppen azért, hogy megértsük a személyes életünkben, hogy viszonyuljunk a kozmikus változásokhoz, és mindjárt kezdjünk is hozzá.  A januári körlevelemben erre vonatkozóan minden információt megtalálsz. www.sorstanacsadas.hu.

Ha nem tudsz eljönni, kérlek, csatlakozz lélekben hozzánk. Együtt meditáljunk mindnyájunk boldogabb világáért.

Szeretettel

Fanni

2016.01.28.