Kövessük a természet ritmusát!

- Mérleg-Skorpió-Nyilas hónapjaiban -

A MÉRLEG HÓNAPJÁBAN már a természet nyári csoda csillogása egyre jobban csökken, ami külső élmények szerzésére hangol bennünket. Természet körfogása kifejezi, hogy minden, ami kívül van változik, elmúlik, meghal, újjászületik.

Most a csökkenés, az elmúlás ideje következik: csökken a Nap fénye, a Holdistennő uralja egyre jobban a napokat. Kövessük a természet ritmusát. A következő őszi-téli napokban szánjunk több időt a befelé fordulásra, az örök, változatlan Önvalónkkal való kapcsolat mélyítésére. Ha követjük a nap égi útját, akkor a csillagos ég mutatja ehhez az utat, magát a folyamatot.

Első lépés a MÉRLEG, amikor az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe. A Mérleg akkor van egyensúlyban, ha a két oldal között béke és nyugalom, harmónia van. Bizonyára ismeritek a Mérleg mitológiai szimbolikáját, amit az égen levő csillagképek is mutatnak: A Halottak Csarnokában, Anubisz a meghalt ember szívét beleteszi a mérleg egyik serpenyőjébe, a másik serpenyőbe pedig egy tollat. Amíg a szív nem válik szeretetté, mindaddig kibillen a mérleg, és a Mérleg csillagkép alatt levő Lupus, a farkas, el is viszi a szívet. Azaz nem mehet tovább a lélek, ismételnie kell, amíg ki nem tisztítja magából a szeretetet akadályozó negatív érzelmeket, gondolatokat, cselekedeteket.

Egy kapcsolati problémánál nem kívül van a probléma, belső világunkból oldhatjuk meg. Sem a magunk sem a másik hibáztatása nem hozhat megoldást. Egyetlen problémát sem lehet ugyanazon a szinten megoldani, azaz mérgesen, felzaklatott állapotban. Higgadjunk le, nyugodjunk meg meditáljunk, imádkozzunk, keressük a Bölcsebb Énünkkel, Lelkünkkel a kapcsolatot. Háborgó tengeren csak hajótörést lehet szenvedni. Amikor sima a víztükör, akkor tud áthatolni rajta a Nap fénye. Ekkor jön a megoldás. Higgyünk a bennünk és a másikban meglevő Jóban, higgyünk a legmagasabb rendű megoldásban, hogy létrejöjjön a harmónia. Akkor vagyunk erre képesek, ha hajlandók vagyunk lemenni a saját „alvilágunkba”. Szembe nézni önmagunkkal, a gondolatainkkal, érzelmeinkkel, tetteinkkel és felvállaljuk ennek a következményét. Tudatosan éljünk, tisztában legyünk a karma törvényével, a kozmikus törvénnyel. Ennek értelmében minden gondolatunknak, érzelmünknek és cselekedetünknek következménye van, és csak mi vagyunk érte a felelősek. Ennek felvállalása nélkül nincs átalakulás, nincs előrelépés.

A SKORPIÓ HÓNAPJA az önmegmérettetés, a nagy belső átalakulás, az átlényegülés ideje. Önfelvállalás, alázat, odaadás nélkül a személyiség önző céljain nem lehet átlépni a Lélek útjára. Mindent le kell vágni, kitisztítani magunkból, ami nem valódi és ellentétes a szeretet törvényével. A skorpió energiája erre kikényszerítő hatású.

A NYILAS nyila már a galaxis szívéig hatol, oda, ahol a csillagok születnek.
A Nyilas tanít az égi kapcsolatra az Istennel, az Isteni Énünkkel. Csodálatos szimbólumaként megszületik karácsonykor a Jézus, Isten küldöttjeként az égi gyermek. A Krisztus szikra minden ember szívében ott van. Jézus mindig ott kopogtat az ajtónkon, -engedj be, itt vagyok- türelmesen várva, hogy egyszer meghalljuk.